Projectleider ethisch verantwoorde data/AI-kaders

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 3 jaar, detachering behoort tevens tot de mogelijkheden
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 11 februari Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer BD22/DGSenB/220476
 • Plaatsingsdatum 20 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het AI-team bij het ministerie van Justitie en Veiligheid helpt het JenV-domein met het stimuleren van en ontwikkelen van beleid voor verantwoorde artificiële intelligentie. Help jij mee met het sterk maken van JenV in deze digitaliseringstrend?

Wil je JenV-organisaties helpen bij het verder opbouwen van kennis en expertise over verantwoorde toepassing van algoritmen/AI? Heb je kennis van digitaliseringsethiek, een visie op verantwoorde digitalisering en brede ervaring met het leiden van projecten voor het implementeren van beleid en uitvoering? Dan zijn we op zoek naar jou.

De toepassing van AI/ algoritmen biedt kansen om maatschappelijke problemen aan te pakken en dienstverlening te verbeteren, maar er zijn ook risico’s. Grondrechten en publieke waarden moeten beschermd worden en er is behoefte aan meer transparantie. Op Europees niveau wordt gewerkt aan een AI-verordening en nationaal zijn er diverse instrumenten om overheden te helpen bij een verantwoorde toepassing, waaronder de impact assessment mensenrechten algoritmen. Ook JenV werkt hieraan en wil er de komende tijd een extra impuls aan geven. In het kader van de JenV brede werkagenda werk aan uitvoering wordt een project opgestart om (uitvoerings)organisaties in het JenV domein te helpen met het vergroten van het ethisch bewustzijn, eenheid te krijgen in het grote aantal handreikingen en kaders, het delen van best-practices en uitvoering te geven aan de motie over het verplicht uitvoeren van een mensenrechten impact assessment. Ook het opbouwen van een kennis/expertisenetwerk data-ethiek van JenV collega’s die elkaar kunnen ondersteunen is onderdeel van het project.

Wat doen we als AI-team?
Je komt te werken in het beleidsteam Artificiële Intelligentie. Dit team bestaat uit zo’n 10 collega’s en is in 2020 opgericht. Het zorgt ervoor dat JenV met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI en in het eigen domein. Daarnaast voert het team de AI-strategie voor JenV uit zodat organisaties in het JenV-domein sterke spelers op AI worden en ontwikkelt deze door. Dit doen we met oog voor de problemen die nog moeten komen, maar wendbaar laten we ook snel concrete resultaten zien. De verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie bij zelfstandig werkende professionals. Samen met je collega’s in het team maak je de missie van JenV op AI waar. Deze bestaat uit vier onderdelen:
• Betere benutting potentie AI
• Verantwoorde toepassing AI inbedden
• Kennisniveau AI omhoog brengen
• Beter voorbereid zijn op AI-incidenten

Het team werkt actief samen met andere departementen en is nauw verbonden met de rest van de JenV-organisatie. Zo kunnen we de verbinding maken tussen beleid en uitvoering. Het AI-team werkt “dienend waar het kan en richtinggevend waar nodig, maar altijd in verbinding”. Alle teamleden hebben kennis van AI/ algoritmen, maar we mobiliseren ook extra AI-kennis door nauwe contacten met experts in onze omgeving. In het AI-team is diversiteit een centraal uitgangspunt. Juist gelet op de bias die bij AI altijd op de loer ligt, is diversiteit van extra belang.

Wat zoeken wij in jou?
Je bent verbindend, resultaatgericht, hebt ervaring met de toepassing van algoritmen in de praktijk en kan makkelijk schakelen tussen inhoud en proces. Je hebt affiniteit met technologie en kennis van de mogelijkheden en risico’s van artificiële intelligentie. Je hebt een passie voor digitaliseringsethiek en verantwoord datagebruik en combineert dit met ruime ervaring op het snijvlak van beleid en uitvoering, bij voorkeur binnen het justitie en veiligheidsdomein.
Je bent verantwoordelijk voor de opzet en uitwerking van het project voor de invoering van het instrumentarium voor verantwoorde data/AI bij JenV organisaties en vormt samen met een beleidsmedewerker het projectteam. Je zoekt daarvoor de verbinding met collega’s van uitvoeringsorganisaties in het JenV domein, waaronder het CJIB, de politie, NFI, Justid, IND, etc. De uitvoeringsorganisaties van JenV proberen de kaders, rapporten van toezichthouders en operationele behoeften te integreren tot een voor hen werkbare aanpak. Je hebt oog voor de behoeften en knelpunten in uitvoeringspraktijk en draagt bij aan de versterking van samenwerking tussen uitvoering en beleid. Je fungeert ook als vraagbaak/ aanspreekpunt op het thema data en digitaliseringsethiek. Tevens ben je in staat de lessen uit de praktijk terug te leggen bij beleidspartners binnen JenV en in te brengen in interdepartementale overleggen. In voorkomende gevallen help je bij het voorbereiden van overleggen op het niveau van directeuren, directeuren-generaal en bewindspersonen, nationaal en internationaal. Je werkt graag in een dynamische omgeving, waarbij je snel schakelt en proactief inspeelt op diverse ontwikkelingen. Je bent besluitvaardig, kan goed presenteren en projectmatig samenwerken met partners in verschillende organisatieonderdelen.
Er wordt verwacht dat je meedoet aan korte trainingen om inhoudelijk bij te blijven op het thema AI. Als lid van het AI-team ben je resultaatgericht, politiek-bestuurlijk sensitief, verbindend, flexibel en initiatiefrijk.

Ben jij de persoon wij zoeken? Solliciteer dan nu.

• Je hebt een wo-diploma op het gebied van privacy/gegevensbescherming, data-ethiek of een andere relevante academische richting
• Je bent een breed ontwikkelde projectleider met meerdere jaren werkervaring en bent bekend met diverse projectmanagementmethoden
• Bij voorkeur heb je werkervaring bij een uitvoeringsorganisatie en kennis van digitaliseringsethiek en data en algoritmen in de praktijk
• Je bent in staat om partijen binnen en buiten de organisatie te verbinden en veranderingen door te voeren
• Je hebt ervaring met departementale en politieke processen
• Je denkt analytisch en anticipeert snel op veranderende situaties en bent daarin besluitvaardig
• Je begrijpt hoe wet- en regelgeving tot stand komt en kan hierbij de vertaling naar de praktijk maken
• Je kan makkelijk schakelen tussen inhoud en proces
• Je bloeit op in omgevingen waar nog niet alles precies is uitgewerkt
• Je werkt graag samen met collega’s, wil jezelf altijd blijven ontwikkelen en bent daarin een voorbeeld voor collega’s
• Je hebt oog voor onze buitenwereld, of dat nu bedrijfsleven, ngo’s of wetenschap zijn, waarbij het perspectief van de burger centraal staat

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar, detachering behoort tevens tot de mogelijkheden
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Het bestuursdepartement maakt beleid, wetten en regels over de meest uiteenlopende vraagstukken. Bijvoorbeeld over veiligheid op straat, internetfraude, jeugdcriminaliteit, nationale veiligheid en rampenbestrijding. We houden ons bezig met de nationale politie, crisisbeheersing en terrorismebestrijding. De ministers en staatssecretaris worden ondersteund bij hun parlementaire werk. Internationale ontwikkelingen worden gevolgd en beïnvloed. Onze meer dan 2000 medewerkers hebben uiteenlopende opleidingsachtergronden, zijn deskundig en maatschappelijk betrokken. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor het Bestuursdepartement van Justitie en Veiligheid zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Directoraat-generaal Straffen en Beschermen
Voorkomen van slachtofferschap en daderschap. Slachtoffers van criminaliteit en kwetsbare personen ondersteunen en beschermen. Daders straffen én hierbij werken aan een goede terugkeer in de samenleving voor het verminderen van de recidivebieden. Dat kunnen we niet zonder partners als gemeenten, de zorg, het sociaal domein, reclasseringsorganisaties, bedrijven en diverse anderen. Daar staat het directoraat-generaal Straffen en Beschermen (DGSenB) voor.

DGSenB is samenwerkingsgericht en werkt innovatief. Voor ons staat de maatschappelijke opgave een veilig en leefbaar Nederland centraal. We dragen bij door middel van genoegdoening en re-integratie via het voorkomen van criminaliteit, snel en effectief tenuitvoerleggen van straffen en financiële sancties en hulp aan slachtoffers.

Slachtofferbeleid, high impact crimes, gevangeniswezen, reclassering, jeugd, integriteitsbeleid, kansspelen, filantropie, internationale kinderontvoering, interlandelijke adoptie en internationale kinderbescherming: het werkterrein van DGSenB is divers. Iedere medewerker heeft zijn eigen rol, verantwoordelijkheid en expertise. Wat wij gemeen hebben? Wij laten ons inspireren door de buitenwereld, werken samen en staan open voor ontwikkeling van onszelf, collega’s en het team. Dat doen we op open, respectvolle transparante wijze.

Het DGSenB is opdrachtgever van meerdere uitvoeringsorganisaties, zoals het Centraal Justitieel Incassobureau, de Raad voor de Kinderbescherming, Dienst Justitiële Inrichtingen en Dienst Justis.
Het DG bestaat uit drie directies:
- De directie Sanctie- en Slachtofferbeleid (DSenS)
- De directie Jeugd, Familie en Aanpak Criminaliteitsfenomenen (DJFC)
- De directie Advies, Regie en Centrale Autoriteit (DARC)

Tot slot valt het beleidsteam Artificiële Intelligentie (AI) onder het DGSenB. Het team zorgt ervoor dat JenV in die drie jaar met inhoudelijk gezag zichtbaar is in de nationale en internationale beleidsontwikkeling op het gebied van AI en stimuleert verantwoorde toepassing.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Michel van Leeuwen

06-20252636

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Leeuwen

06-52877140

Solliciteren?

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior beleidsmedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directoraat-generaal Straffen en Beschermen
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Vacature Senior Inkoopadviseur S12

Ministerie van Justitie en Veiligheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker Beleidskompas

Ministerie van Justitie en Veiligheid, directie Wetgeving en Juridische Zaken
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 9 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)