Projectleider Energietransitie

Gemeente Voorschoten

 • Stand­plaats Voorschoten
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.561 - €5.169
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 18 december Nog 14 dagen
 • Vacaturenummer 1178346
 • Plaatsingsdatum 18 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het kabinet heeft in 2019 het Klimaatakkoord gesloten en daarvoor geld ter beschikking gesteld aan de gemeenten. Voorschoten ligt op schema met de planvorming en koerst nu richting uitvoering.

In juni dit jaar heeft de raad van Voorschoten de Regionale Energiestrategie 1.0 vastgesteld. Daarmee dient zich de volgende fase aan in de samenwerking binnen de RES Holland Rijnland.  De opgave is om voor RES 2.0 door de raad concrete projectlocaties voor duurzame opwek van energie aan te wijzen. Denk daarbij aan kleinschalige zonnevelden en projecten om daken breed te bedekken met zonnepanelen. 

Op dit moment zijn we ook bezig met de afronding van de transitievisie warmte.  De transitievisie warmte is een plan waarin in grote lijnen staat hoe en wanneer Voorschoten steeds verder aardgasvrij wordt. Ook staat in dit plan wat per wijk de meest logische oplossing is om te verwarmen zonder aardgas. Eind 2021 is gepland dat de raad van Voorschoten deze vaststelt. Daarna verschuift het accent naar het opstellen van wijkuitvoeringsplannen.

Voor de projectleider verschuift in deze nieuwe fase het accent van inhoud naar proces, van resultaatgericht naar samenwerkingsgericht en van inhoudelijk adviseren naar ‘het faciliteren van het goede gesprek’. De gemeente is nadrukkelijk een partner en verwezenlijkt samen met haar inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven de duurzaamheidsopgaven. Je staat er overigens niet alleen voor. Je trekt hierbij nauw op met een strategisch adviseur en we willen ook een junior-medewerker werven die samen met jou deze mooie opgave trekt en uitvoert.

 • Je bent verantwoordelijk voor het maken van de wijkuitvoeringsplannen als vervolg op de transitievisie warmte en geeft uitvoering aan het vervolgproces.
 • Je bent verantwoordelijk voor de uitvoering van de ruimtelijke vertaling en inpassing van de Regionale Energiestrategie 1.0. Je hebt daarbij oog voor de integraliteit van de ruimtelijke ontwikkelingen en kwaliteit van het gebied. Bij een gebiedsontwikkeling stel jij landschappelijk/stedenbouwkundige adviezen op die te maken hebben met jouw opgave. Die stem je af met de collega’s die bij die ontwikkeling betrokken zijn.
 • Je draait actief mee in de voor jouw werkterrein relevante regionale werkgroepen in de Leidse regio, met name de werkgroep Energie en Ruimte van de regio Holland Rijnland en realiseert samen met de collega’s van de regiogemeenten de RES 2.0 (maart 2023).
 • Je bent de sparringpartner van de wethouder Energie en Klimaat.
 • Daarnaast ben je een stevige onderhandelaar en weet je de belangen van Voorschoten goed te verwoorden. Je houdt rekening met de belangen van onze inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven. Ook draag je bij aan de participatieprocessen rondom de energietransitie en ben je creatief in het bedenken van oplossingen.
 • Je stelt met regelmaat bestuurlijke stukken op, zoals college- en raadsvoorstellen/besluiten en raadsinformatiebrieven.
 • Je bent verantwoordelijk voor het coachen en verder opleiden van de junior-adviseur energietransitie.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je komt te werken bij de afdeling Fysieke Leefomgeving (FLO), team ruimtelijke advisering. De afdeling richt zich op de ontwikkeling van het fysieke domein. Zij houden zich behalve met duurzaamheid ook bezig met verkeer en mobiliteit, groen, water, milieu, economische zaken en toerisme, vastgoed, toezicht, vergunningen, wonen, stedenbouw, monumenten, cultureel erfgoed én archeologie. Een heel divers pakket dus!

Gemeente Voorschoten

De gemeente Voorschoten heeft ruim 25.000 inwoners en behoort tot de top 10 van beste woongemeenten. We stellen alles in het werk om goede voorzieningen te bieden aan álle inwoners van Voorschoten. We vinden het ook belangrijk dat onze medewerkers goed in hun vel zitten en het naar hun zin hebben. Je krijgt daarom bij ons als medewerker de kans om je talenten veelvuldig in te zetten. Er is een prettige, informele werksfeer en we bieden veel ruimte om jezelf te ontwikkelen.

We werken vanuit onze drie kernwaarden: vakkundig, betrouwbaar en in eenvoud. Dit betekent onder andere dat we goede dienstverlening leveren, afspraken nakomen, efficiënt werken en zaken niet onnodig ingewikkeld maken. We werken op onderdelen opgavengericht en in samenwerking met inwoners, ondernemers en andere samenwerkingspartners. De lijnen tussen bestuur, medewerkers en inwoners zijn kort. Inmiddels zijn diverse bewonersgroepen actief op het vlak van de energietransitie en participeert de gemeente daarin als een partner.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sylvia Faijdherbe

088 - 6549194

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Voorschoten nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling (24u, tijdelijk)

Gemeente Voorschoten
 • Stand­plaats Voorschoten
 • Uren per week 24
 • Reageren voor 10 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

32u Beleidsmedewerker Maatschappelijke Ontwikkeling

Gemeente Voorschoten
 • Stand­plaats Voorschoten
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 20 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker onderwijshuisvesting

Gemeente Voorschoten
 • Stand­plaats Voorschoten
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 17 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd