Projectleider en -secretaris de POOL

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur aanstelling voor 1 jaar met optie tot verlenging
 • Uren per week 28 - 40
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 28 februari Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer DB_20190509_11
 • Plaatsingsdatum 29 januari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als projectleider en -secretaris van de POOL merk je al snel dat geen dag hetzelfde is. Bij ons vind je uitdagende projecten, afwisseling en dynamiek, mag je experimenteren en doe je ertoe. Binnen de POOL met flexibel inzetbare projectleiders en Rijkstrainees pak jij je rol in tal van opdrachten en programma’s en je komt met nieuwe werkmethodieken. Zo help je de overheid sneller aan doelmatige oplossingen waar Nederland beter van wordt.

Als projectleider/projectsecretaris in de POOL ben je verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie van projectresultaten. De projecten hebben een beleidsmatig of tactisch karakter en de vraagstukken zijn vaak sterk verweven met andere projecten, beleidsterreinen en (organisatie)processen. Vaak ben je ook verantwoordelijk voor de projectbeheersing en voorbereiding van implementatie in de lijn.

Als projectleider in schaal 11 werk je aan resultaatgerichte en afgebakende projecten met een operationeel of tactisch karakter. Dat doe je in de beleidsomgeving of bij een bedrijfsvoerings- of stafdienst. Daarbij bouw je een netwerk op en onderhoud je contacten. Je adviseert de opdrachtgever over de haalbaarheid van de resultaten en pakt de vrijheid om op basis van inhoudelijke analyses alternatieve werkvormen toe te passen tijdens de (project)voorbereiding en -uitvoering. Daarbij zorg je ervoor dat je goed afstemt en samenwerkt met de opdrachtgever en het eventuele projectteam.

In de POOL werk je voor twee ministeries: Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV). Door buiten bestaande kaders te denken en te experimenteren met vernieuwende werkwijzen draag je actief bij aan oplossingen voor complexe vraagstukken. Deze oplossingen zijn:

 • integraal;
 • innovatief en creatief;
 • snel en modern;
 • gedragen;
 • duurzaam.

Je werkt vaak aan meerdere opdrachten tegelijk op verschillende locaties. Meestal binnen de departementen, soms erbuiten. Je pakt telkens nieuwe onderwerpen op en zet de vaart erin. Je biedt vernieuwende inzichten, introduceert efficiënte, projectmatige werkwijzen en geeft lopende processen extra impulsen. Je maakt deel uit van een team waarin ontwikkelen en leren erg belangrijk zijn: voor jezelf én de organisatie.

Na een eerste verkenning binnen je opdracht maak je een opdrachtbevestiging en een projectplan. Hierin leg je het projectresultaat, de verantwoordelijkheden, rollen en het tijdpad vast. Als projectsecretaris ben je verantwoordelijk voor het opzetten van de projectstructuur, de planning en de voortgang. Zowel als projectleider als -secretaris coördineer en organiseer je, trek je de juiste mensen aan en houd je de vaart erin. En als het nodig is ga je op zoek naar samenwerking met betrokken collega’s.

Evalueren doe je tussentijds en na afloop met je opdrachtgever en manager. Als het resultaat eenmaal staat, zorg je voor de borging van de expertise. Met je collega’s neem je deel aan intervisies en ben je scherp op de gezamenlijke ontwikkeling van nieuwe vaardigheden in projectmanagement en andere werkvormen. Ook werk je actief aan je persoonlijke ontwikkeling. Je deelt je kennis en ervaring en bouwt een relevant netwerk op binnen en buiten de organisatie. Ook neem je deel aan de maandelijkse POOL-dagen en aan een intervisiegroep. Als lid van een vakgroep ontwikkel je jezelf en speel je bovendien een rol in de verdere ontwikkeling van de POOL.

Functie-eisen

 • Je hebt een wo-opleiding afgerond en werkt al op het niveau van Rijksoverheid-schaal 11.
 • Je hebt het liefst al ervaring met projectleiding of opgavegericht werken.
 • Je analyseert goed en kunt snel tot de kern van de problematiek komen.
 • Je weet de juiste acties in te zetten om tot het gewenste resultaat te komen, waarbij je niet altijd de gebaande paden kiest, maar ook met nieuwe ideeën, concepten en oplossingen durft te komen.
 • Je kunt rekening houden met de posities en belangen van de betrokken organisatieonderdelen.
 • Je weet je netwerk te benutten, vindt nieuwe contacten en verbindt mensen en partijen met elkaar.
 • Je kunt gemakkelijk schakelen, bent flexibel, en kunt toch rolvast met opdrachtgevers omgaan.
 • Je hebt een brede belangstelling en plannen en organiseren zijn je tweede natuur.
 • Je bent breed inzetbaar, kunt je snel inwerken en integreren en ook weer goed loslaten.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur aanstelling voor 1 jaar met optie tot verlenging
 • Minimaal aantal uren per week 28
 • Maximaal aantal uren per week 40

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Afhankelijk van jouw situatie krijg je een detachering of een tijdelijke aanstelling met een looptijd van één jaar.
 • Bij goed functioneren wordt deze aanstelling omgezet in een vaste aanstelling.
 • Voor iedere projectleider geldt dat de termijn bij de POOL maximaal drie jaar duurt, waarna je doorstroomt naar een functie binnen LNV of EZK of elders binnen de Rijksoverheid. Je verbindt je aan de inspanningsverplichting om zelf een andere passende functie te vinden. Je wordt hierin ondersteund door het POOL-management.
 • Je gaat horizontaal over naar de POOL. Ben je rijksambtenaar, dan blijf je dus in je POOL-periode in je huidige schaal. Dit betekent dat een voorwaarde voor solliciteren is dat je al formeel in dezelfde schaal zit als de functie waarop je solliciteert.
 • Een keuze voor de POOL is een bewuste keuze: je investeert in je eigen ontwikkeling als projectleider en hebt de kans om de organisatie van LNV en EZK breed te leren kennen.
 • De POOL heeft jaarlijks nieuwe mensen nodig.
 • Je kunt per mail een informatiebrochure over de POOL aanvragen via DB_Pool-bureau@minez.nl.

Meer over de functiegroep Projectleider

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je maakt deel uit van de POOL, een van de vijf onderdelen van de directie Bedrijfsvoering, een onderdeel met flexibel inzetbare projectleiders en Rijkstrainees binnen EZK/LNV. De POOL is je thuisbasis, maar vaak zit je bij het organisatieonderdeel waar je je opdracht uitvoert. De POOL voert opdrachten uit voor het primaire proces van EZK/LNV: beleid, uitvoering en toezicht.

Omdat POOL’ers steeds wisselende opdrachten uitvoeren, bouwt de POOL een beeld op van hoe de organisatie functioneert, wat er werkt en wat minder goed werkt. Dat helpt weer bij onze volgende opdrachten. Door hun manier van werken binnen de beleidsdirecties, dragen de POOL’ers bij aan ontwikkeling van kennis over proces- en projectmatig werken.

De POOL werkt binnen het interdepartementale poolnetwerk samen met pools van IenW, BZK, VWS, JenV en OCW. Dit biedt mogelijkheden voor uitwisseling met andere pools en voor inzet op opdrachten bij andere ministeries.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streven ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Directie Bedrijfsvoering
De directie Bedrijfsvoering ondersteunt medewerkers bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. Daarvoor bieden we noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel en organisatie, informatiemanagement, facilitair en huisvesting, beheer(sing) van formatie en budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. Onze klanten staan centraal. Daar stemmen we onze diensten en voorzieningen op af: efficiënt, transparant, en met blijvende aandacht voor duurzaamheid en innovatie. Op weg naar 2020 ligt de focus op ‘waardevol werken’. Dat betekent: van waarde zijn voor de klant, voor elkaar en voor alle belanghebbenden van de ministeries. Wij rusten onze medewerkers en de organisatie optimaal toe voor de ‘uitdagingen van morgen’. Met als kernwaarden: verbindend, integer en vernieuwend.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw Marijke Moorrees, MT lid

06-15425725

Lorens Habing, MT-lid POOL

070-3784396

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider de POOL

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 28-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Managementondersteuner Bestuursraad EZK/LNV

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 19 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior learning & development-adviseur

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 27 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)