Projectleider detentie

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.842 - €5.710
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 5 augustus Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer KR/2021/15
 • Plaatsingsdatum 15 juli 2021
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

De hoofdtaak van de afdeling Veiligheid is gericht op het versterken van de rechtsstaat in de Caribische delen van het Koninkrijk door de ondersteuning van Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dit doen wij door te investeren in diverse instituties in de rechtshandhavingsketen, zoals het Recherche Samenwerkingsteam, de Koninklijke Marechaussee, het Openbaar Ministerie en het Gemeenschappelijk Hof van Justitie. Dit gebeurt in samenwerking met de Caribische landen en onder andere met de ministeries van Justitie en Veiligheid en Defensie.

Binnen de afdeling Veiligheid van het DG Koninkrijksrelaties houden we ons bezig met een grote diversiteit aan onderwerpen. Denk bijvoorbeeld aan het bevorderen van de grensveiligheid, de bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit, ondermijning en het werken aan deugdelijk en integer bestuur. Zo zijn we bijvoorbeeld nauw betrokken bij de uitdagingen voor de politie en het gevangeniswezen in Sint Maarten en de impact van de situatie in Venezuela op de Benedenwindse Eilanden.

Op het terrein van detentie is sprake van een stevige opgave voor Sint Maarten. In 2020 is de Samenwerkingsregeling waarborging plannen van aanpak landstaken Curaçao en Sint Maarten, die sinds de staatkundige hervormingen van 10-10-10 ziet op het op het afgesproken niveau brengen van de Landsdiensten in Sint Maarten, wederom verlengd. Onderdeel van de Samenwerkingsregeling is het plan van aanpak detentie. De minister van Justitie van Sint Maarten is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. Vanuit Nederland wordt hulp en bijstand verleend hiervoor, onder meer met een programmamanager ter uitvoering van het plan van aanpak en financiële middelen voor bouwkundige verbeteringen aan de huidige detentiefaciliteit Pointe Blanche.

Daarnaast lopen nu onderhandelingen om mogelijk in samenwerking met en met uitvoering door het United Nation Office for Projectservices (UNOPS), een nieuwe detentiefaciliteit op Sint Maarten te realiseren. Sint Maarten en Nederland zien hier samen op toe. Ten behoeve van de begeleiding van de uitvoering van het realiseren van deze nieuwe detentiefaciliteit, zoeken wij voor de afdeling Veiligheid van DGKR een enthousiaste, bekwame en ervaren Projectleider Detentie.

Taken

Je draagt bij aan de totstandkoming van de afspraken met UNOPS m.b.t. de realisatie van een nieuwe detentiefaciliteit op Sint Maarten. Je beoordeelt of de activiteiten in het projectvoorstel leiden tot het realiseren van het beoogde doel en of de informatievoorziening, voortgangsrapportages en monitoring en evaluatie goed zijn geborgd. Je adviseert hierover aan Sint Maarten, Nederland en andere relevante stakeholders; eventueel doe je voorstellen ter aanpassing.

Je draagt bij aan het organiseren en inrichten van het project conform de uitgangspunten van projectmatig werken: een heldere verdeling van rollen, taken en verantwoordelijkheden binnen het projectteam, het inrichten van projectsecretariaat, inregelen van monitoring en evaluaties, periodieke voortgangsrapportages, stakeholdermanagement en risicomanagement.

Je begeleidt de uitvoering van de realisatie van een nieuwe detentiefaciliteit. Je bent verantwoordelijk voor het organiseren en inrichten van de stuurgroep en de (sub)projectgroepen die belast zijn met de voorbereiding en uitvoering van het project Nieuwe Detentiefaciliteit vanuit Nederlandse zijde. In samenwerking met Sint Maarten ben je verantwoordelijk voor de organisatie, inrichting en uitvoering van de monitoring en evaluatie en het risicomanagement op het project. Je voert het stakeholdermanagement binnen het project uit, rapporteert over de voortgang, gesignaleerde kansen en knelpunten, risico’s, gevolgen en doet voorstellen voor oplossingen en implementeert deze.

Je houdt aansluiting op het verbeterprogramma met betrekking tot de huidige detentiefaciliteit. Je levert input ten behoeve van het periodiek overleg met de programmamanager verbeterprogramma door de afdeling Veiligheid over de voortgang van het programma. Je neemt relevante aspecten en resultaten uit de voortgang op het verbeterprogramma mee in het project nieuwe detentiefaciliteit zoals investeringen in de kwaliteit en kwantiteit van het personeel en governance en besturing en regie. Verder lever je input aan de politieke advisering rond de nieuwe detentiefaciliteit zoals input ten behoeve van het bewindspersonenoverleg, de beantwoording van Kamervragen en debatten.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt ruime, aantoonbare ervaring met het detentiewezen.
 • Je hebt ruime aantoonbare ervaring (minimaal vijf jaar) als project- of programmamanager.
 • Je hebt bij voorkeur affiniteit met het Caribisch gebied.
 • Je bent je bewust van de (overzeese) politiek-bestuurlijke omgeving waarin het directoraat-generaal opereert en weet hier tactisch, creatief en effectief mee om te gaan.
 • Je hebt een uitstekend analytisch vermogen, en bent resultaatgericht, proactief en pragmatisch.
 • Je drukt je mondeling gemakkelijk uit en je toont daarbij lef en durf.
 • Je bent oplossingsgericht en kunt goed plannen en organiseren.
 • Je hebt een goed gevoel voor politieke, bestuurlijke en interculturele verhoudingen.
 • Je bent samenwerkings- en teamgericht en kunt zaken zowel zelfstandig als in goede samenwerking aanpakken.
 • Je bent flexibel, beschikt over aanpassingsvermogen en kunt je netwerk goed onderhouden.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €3.842 Max. €5.710 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • De standplaats is Den Haag. Werken bij het directoraat-generaal Koninkrijksrelaties vraagt om een goed ontwikkelde politiek-bestuurlijke antenne, organisatie- en interculturele sensitiviteit en bovenal flexibiliteit. Vanwege het tijdsverschil wordt incidenteel ook in de avonden en het weekend een beroep op je gedaan. Soms is het noodzakelijk om een dienstreis te maken naar Sint Maarten. Afhankelijk van de werkzaamheden kan dit regelmatig of voor langere periode plaatsvinden.
 • Het gaat om een arbeidscontract voor één jaar met mogelijkheid tot verlenging, in te vullen door detachering of een tijdelijke arbeidsovereenkomst.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De beleidsterreinen van de directie Koninkrijksrelaties strekken zich uit van bestuurlijke ontwikkeling en financiën tot economie en veiligheid voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba en de landen Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Deze beleidsterreinen raken zo goed als alle departementen, en binnen deze departementen vele beleidsterreinen. De directie Koninkrijksrelaties vervult in de uitvoering van de hieraan verbonden werkzaamheden een coördinerende en regisserende rol.

Directie Koninkrijksrelaties
De directie Koninkrijksrelaties is ook verantwoordelijk voor alle juridische aangelegenheden met betrekking tot de openbare lichamen en de Landen en de arbeidsvoorwaarden gericht op uitzendingen naar het Caribisch gebied. Daarnaast realiseren we een integrale, beleidsmatige aanpak voor de Landen en Caribisch Nederland en alle hieruit voortvloeiende tijdelijke taken en opgaven, programma’s en projecten.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) werkt aan brede maatschappelijke en politieke opgaven. Bijvoorbeeld aan een efficiënte bouw- en woningmarkt en één effectieve rijksdienst met een soepel functionerende bedrijfsvoering. Zo zijn we ook verantwoordelijk voor slim beheer en ontwikkeling van het rijksvastgoed en een goede ontwikkeling van bestuurders en ambtenaren. We beschermen de nationale veiligheid en waarborgen de grondwet en koninkrijksrelaties. BZK is de hoeder van de democratie.

 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Celine Wijsman, senior beleidsmedewerker

06-11703945

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marilyn Antonia, backoffice werving & selectie

06-50738020

Shamin Naipal, backoffice werving & selectie

06-46748145

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker directoraat-generaal Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker financiën en economie Caribisch Nederland

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) HR-adviseur Sint Maarten

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Sint Maarten
 • Uren per week 36-40
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 11 augustus
 • Dienst­verband Detachering