• Stand­plaats Utrecht Kromhoutkazerne
 • Contractduur Het betreft een tijdelijke functie voor de duur van maximaal 3 jaar.
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.727 - €5.118
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 23 januari Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 538859
 • Plaatsingsdatum 25 december 2021
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Projectleider

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 40.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?

Als Projectleider ben je resultaatverantwoordelijk voor en leid je (meerdere) complexe projecten binnen één of meer ketens binnen de Defensie organisatie en in voorkomende gevallen bij ketenpartners.

Je zorgt voor de realisatie van de producten volgens planning en budget en ondersteunt de besluitvorming in de verschillende fasen van een project. Ook lever je management- en sturingsinformatie aan opdrachtgever en manager door het formuleren van alternatieven en oplossingsrichtingen op basis van inhoudelijke analyses. Je kunt binnen JIVC en bij de diverse stakeholders draagvlak creëren.

Wij zoeken een Projectleider voor het specifieke (sub)domein Elektronische Oorlogvoering (EOV) voor inzet binnen de business capability Inlichtingen en Veiligheid (I&V). Het subdomein EOV is een multifunctioneel team dat gecoördineerd wordt vanuit de afdeling COC2 en I&V van het JIVC. Het subdomein EOV staat voor wendbaarheid, betrokkenheid, een uniforme werkwijze en het borgen en delen van kennis. Aan de hand van deze werkwijze worden de operationele partners effectief voorzien in realisatie en beheer van EOV (wapen)systemen en diensten.

EOV wordt gebruikt voor het opsporen, intercepteren, storen en onderdrukken van vijandelijke tactische radionetten , tactische datalinks, satellietcommunicatie en navigatie systemen.

EOV kan worden ingedeeld in drie deelgebieden, namelijk:

1.    Electronic Surveillance (ES) -> Inlichtingen (passief);

2.    Electronic attack (EA) -> Slagkracht (actief)

3.    Electronic Defence (ED) -> Bescherming (zowel actief als passief).

Als Projectleider werk je in multidisciplinaire teams aan EOV projecten. Jouw rol is om alle EOV aspecten zo te (laten) implementeren dat ze robuust, toekomst vast, veilig en onderhoudbaar zijn. Kortom je bent als projectleider eindverantwoordelijk voor de aanschaf en inbedding van (nieuwe) EOV capaciteit. Je stemt af met diverse belanghebbenden binnen en buiten defensie zoals onderhoudsbedrijven, expertisecentra, inkopers en leveranciers.

Je hebt een grote mate van zelfstandigheid, doortastendheid en creativiteit. Je verdiept je in de materie, analyseert, doet implementatie- en verbetervoorstellen en stemt af met collega’s, counterparts en stakeholders. Als geen ander ben je in staat om draagvlak te creëren.

Regelmatig reizen kan onderdeel uitmaken van je functie en werkzaamheden (bijvoorbeeld overleggen) kunnen ook op andere locaties plaatsvinden.

Wij zoeken een enthousiaste collega die naast zijn reguliere functie een actieve bijdrage levert om projectmanagement en het concept Competentiecentrum binnen JIVC verder vorm te geven. Je bent bereid om naast de aan jou toegewezen projecten een actieve bijdrage te leveren aan de Vakgroep Projectmanagement.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.

Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Waar ga je werken?

Het JIVC is dé leverancier van IV-gerelateerde producten en diensten voor Defensie, zowel voor operationele, bestuurlijke als voor ondersteunende processen. Het JIVC levert daarmee een substantiële bijdrage aan het voortzettingsvermogen van de krijgsmacht. Het JIVC is tevens het kenniscentrum voor vorming van IV-beleid en -bedrijfsvoering en geeft in die hoedanigheid adviezen aan beleidsmakers, opdrachtgevers en klanten.

De verantwoordelijkheid van het JIVC strekt zich uit over de gehele levenscyclus van de IV-dienstverlening. De producten en diensten die het JIVC daartoe levert, zijn samengesteld uit producten en diensten van Defensie zelf, marktpartijen, militaire partners en militaire samenwerkingsverbanden. In alle gevallen treedt het JIVC daarbij op als de regisseur van de totale IV-dienstverlening voor Defensie. Het uitgangspunt daarbij is dat de markt maximaal wordt benut.

Alle projectmanagers komen bij elkaar in het Expertise Centrum (EC). Dit  is een nieuw organisatieonderdeel en start formeel na de ingang van de nieuwe organisatie. Het doel van het EC is  het verhogen van de kwaliteit van de productie en het vergroten van de flexibiliteit van de productiecapaciteit. Door het faciliteren van JIVC organisatiedelen met:

           Uniforme methodes en technieken;

           Producten- en dienstenmanagement;

           Hoogwaardig vakmanschap;

           Flexibele inzet van schaarse en/of generieke expertise.

De toewijzing van projecten vindt plaats aan de hand van een vraag en aanbod waarbij de intentie is een zo goed mogelijke match te vinden tussen de kwaliteiten en belangstelling van de medewerkers en de behoefte van de organisatie.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Voor Defensie is het helder: gelijke kansen voor iedereen en een open organisatie waar mensen zich prettig en veilig voelen. We zijn ervan overtuigd dat we met een inclusieve organisatie onze taak, Beschermen wat ons dierbaar is, het beste kunnen uitvoeren en voorbereid zijn op ontwikkelingen in maatschappij en de wereld. Als het gaat om de afkomst, geloofsovertuiging, sekse of gender van onze militairen en burgermedewerkers willen we zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van ons veelzijdige land.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Senta Peters, Recruitment Adviseur

06-13340683

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medior ICT-specialist

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Amersfoort
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Oracle Database Administrator

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Behoeftebepaler Munitie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 23 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd