Projectencoördinator cluster Natuur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Agrarisch, Natuur / milieu
 • Reageren voor 22 augustus Nog 1 dag
 • Vacaturenummer NVWA_20190410_10
 • Plaatsingsdatum 2 augustus 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

De missie van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren. De directie Handhaven inspecteert of bedrijven zich aan de wettelijke bepalingen houden. Als projectcoördinator van het cluster Natuur leg jij de basis voor goedgeorganiseerde handhaving binnen het domein. Zo lever jij een belangrijke bijdrage aan plantgezondheid en de bescherming van gewassen.

Je bent als projectcoördinator het primaire aanspreekpunt binnen de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) in de domeinen Fytosanitair, Gewasbescherming, Natuur, Niet-grondgebonden subsidies en Visserij en Duurzaamheid (samen: cluster PVEUN). In een jaarplancyclus maak je de vertaling van strategische doelen en jaarplanresultaten naar operationele projecten. Daarbij verdeel je de toegekende middelen over de domeinen en richt je de projecten in. Je evalueert deze projecten op tactisch niveau en stuurt op voortgang. Als je zaken signaleert die niet goed lopen, adviseer je het lijnmanagement en betrokken afdelingen over mogelijke oplossingen.

Om een optimale dienstverlening binnen de organisatie te garanderen, werk je samen met de teamleden van het cluster. Je maakt deel uit van een breder team van projectcoördinatoren, die gezamenlijk de regie voeren over alle domeinen van de NVWA. Zij zijn sparringpartners. De coördinerend specialistisch inspecteurs en de senior projectcoördinator ondersteunen daarbij. Samen zorgen jullie ervoor dat de kwaliteit van de dienstverlening vanuit het team Programmering continu verbetert.

De NVWA vernieuwt haar werkprocessen en ICT-systemen. Dat zorgt voor een extra dimensie aan deze vacature. Er is volop verandering en er zijn steeds betere tools om regie te kunnen voeren.

Functie-eisen

 • Je hebt hbo-niveau.
 • Je hebt kennis van en ervaring met het werkveld van het cluster PVEUN.
 • Je kunt in elke situatie en op alle niveaus effectief communiceren, waarbij je in staat bent om goed te luisteren en mensen voor je te winnen.
 • Je bent je bewust van het politiek-bestuurlijke krachtenveld waar de NVWA zich in bevindt.
 • Je weet ideeën om te zetten in concrete acties en resultaten.
 • Je kunt goed plannen en organiseren.
 • Je kunt zelfstandig werken, staat stevig in je schoenen en houdt vast aan gemaakte afspraken.
 • Je houdt overzicht, je verbindt en je bent een goede netwerker.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogeheten dertiende maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien kun je je arbeidsvoorwaardenpakket deels zelf samenstellen.

Bijzonderheden

 • Wanneer je solliciteert bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit is het belangrijk dat je beschikt over de gevraagde opleiding(en) zoals omschreven in de functie-eisen. Geef dit duidelijk aan in je cv.
 • Wanneer je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan een kopie van je beschikking als bijlage mee met je sollicitatie.
 • De sollicitaties worden volgens geldende afspraken in beschouwing genomen, waaronder de PUB-, ARAR- en NVP-sollicitatiecode.
 • Na de sluitingsdatum is het niet mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen.
 • We nemen je sollicitatie alleen in behandeling wanneer je op de juiste manier reageert via de sollicitatiebutton, en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.
 • Een competentietest en/of een assessment kunnen deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Je wordt dan hiervan op de hoogte gesteld.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociale media, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Meer over de functiegroep Inspecteur / Medewerker Toezicht

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie Handhaven besteedt bijna twee miljoen uur per jaar aan het houden van toezicht in de publieke domeinen voedselveiligheid, productveiligheid, dierenwelzijn, diergezondheid en natuur. Onze capaciteit willen we dáár inzetten waar de risico’s het grootst zijn, op basis van heldere interne afspraken en duidelijke kaders en afwegingscriteria, zodat er tijdens het jaar geschoven kan worden in de activiteiten als de actualiteit dat vraagt. Dit is een grote verandering voor de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit en vergt een forse cultuuromslag.

De afdeling Regie is binnen de directie Handhaving de centrale schakel tussen strategie enerzijds en de tactiek en operatie anderzijds. Volgens Handhavingsregie 2.0 zorgt de afdeling ervoor dat alle nodige informatieproducten tijdig beschikbaar zijn zodat de tactische programmering voor het handhavingsprogramma gemaakt kan worden. Dat is de basis voor de operationele planning en de algemene werkwijze voor de andere divisies van de directie Handhaven.

Het team Programmering bestaat uit ongeveer 22 coördinerend specialistisch inspecteurs, projectcoördinatoren en informatieanalisten en is verantwoordelijk voor de tactische en operationele planning en de voorbereiding daarvan. We leveren vier hoofddiensten:

 • Tactische programmering: regie voeren over de totstandkoming van de activiteitenkalender en de onderliggende instrumenten, zoals projectprotocollen.
 • Projectencoördinatie: monitoren van de voortgang van de projecten, afwijkingen signaleren en adviseren over de bijsturing.
 • Werkvoorbereiding: diverse zaaksystemen voorbereiden, zodat de inspectie optimaal gefaciliteerd wordt in de uitvoering van haar werkzaamheden. Daarbij houden we rekening met eventuele seizoensinvloeden, de mogelijkheid om werkzaamheden te combineren, de planning, volledigheid en kwaliteit.
 • Informatievoorziening: de directie Handhaven voorzien van stuur- en beleidsinformatie een digitaal basisdossier op basis van de diverse databronnen.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) staat als onderdeel van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur.

Onze missie is het vergroten van de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, door hoge naleving van (inter)nationale wet- en regelgeving en een optimale beheersing van risico’s.

Het lijkt zo vanzelfsprekend dat we in Nederland eten en andere producten kunnen kopen in het vertrouwen dat die veilig voor ons zijn. We mogen daarop vertrouwen omdat er wetten en regels zijn waar bedrijven zich aan moeten houden en die er voor zorgen dat zij het dierenwelzijn en de natuur niet aantasten. Dat gaat heel vaak goed, maar niet altijd. Daarom is het belangrijk dat we samen staan voor die veiligheid. Met ondernemers die zich aan de wetten en regels houden. Met consumenten die zelf ook goed opletten. En als NVWA, doordat wij de naleving door bedrijven controleren en bevorderen en doordat we toezien op de dier- en plantgezondheid. Met als doel mogelijke risico’s voor mensen, dieren en de natuur afdoende te beheersen.

Ons werkterrein is breed. Daarom kijken wij goed waar de grootste risico’s zitten. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren als dat nodig is. En we ons dáár in kunnen zetten waar ons toezicht het hardst nodig is. Met inspecties en opsporingsonderzoeken en goede dienstverlening en communicatie stimuleren we dat ondernemers zich aan de regels houden. We gaan uit van vertrouwen. Bedrijven die hun zaken op orde hebben, merken weinig van ons. Maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op.

Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als dat in de handelspositie van Nederland.

De NVWA bestaat uit vijf directies: Handhaven, Keuren, Strategie, Bedrijfsvoering en CFO financiën.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Frank Waltmann, Teamleider Programmering

06-2274 6651

De heer C.J.W.M. van Dinther, Senior Projectcoördinator

06-5129 2064

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist strafrecht

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Senior adviseur kwaliteitsbeheer

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 september
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Sourcer/recruiter

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling