Projectcoördinator Dienstonderdelen - Programma Transparantie in Informatie

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar met mogelijkheid tot verlenging
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 31 januari Nog 12 dagen
 • Vacaturenummer DB_20210929_12
 • Plaatsingsdatum 14 januari 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan optimale informatievoorziening vanuit het Rijk richting Kamer en burger; dat is wat jij doet als projectcoördinator Dienstonderdelen bij het Programma Transparantie in Informatie van de ministeries van Economische Zaken en Klimaat, en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in Den Haag. Dankzij jou is er een optimale verbinding tussen de twee kerndepartementen en dertien dienstonderdelen op de thema’s informatiehuishouding en informatieverstrekking. Dit om gezamenlijk de beste resultaten en voortgang te boeken.

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de politieke en maatschappelijke belangstelling. Binnen het programma Transparantie in Informatie werken wij samen in de breedste zin van het woord; dus binnen onze ministeries én met de verschillende dienstonderdelen, zoals agentschappen, uitvoeringsorganisaties en zelfstandig bestuursorganen. Jij bent binnen dit omvangrijke en complexe speelveld dé linking pin. Dankzij jou zijn beleid en uitvoering gekoppeld en is de samenwerking tussen de kerndepartementen en de dienstonderdelen goed georganiseerd. Het gaat hierbij om alle dertien onderdelen, waarvan zeven grote (meer dan 500 fte).

Het vlot realiseren van onze doelen op de thema’s informatiehuishouding en informatieverstrekking; dat is jouw doel. Om dit te bereiken begeleid en coördineer je alle activiteiten die met de dienstonderdelen worden opgepakt. De belangrijkste thema’s hierin zijn uitvoering van het Departementaal Actieplan Informatiehuishouding en de implementatie van de Wet Openbaarheid Overheid (Woo). Ook monitor en stuur je op de proces- en beheerafspraken en bewaak je de deadlines. Steeds sla jij de brug tussen de behoeftes van de kerndepartementen en die van de dienstonderdelen. Via periodieke overleggen met alle partijen houd je goed de vinger aan de pols, zowel procesmatig als inhoudelijk. Je maakt agenda’s, presentaties en verslagen en zorgt dat iedereen de juiste, actuele documenten en informatie heeft. Zijn er vragen? Dan zet jij die uit bij de juiste personen en zorg je voor tijdige terugkoppeling. Je hebt nauwe contacten met de financieel adviseurs binnen het programma. Zo zorg je dat iedereen qua budget en begroting op één lijn zit.

Jouw rol is nieuw binnen het programma. Je krijgt dan ook de ruimte deze mede zelf vorm te geven. Zo draag je bij aan de verdere inrichting, de uitvoering en de beheersing van het programma. Je werkt samen met- en wordt aangestuurd door de Projectleider Informatiehuishouding en de Projectleider Informatievoorziening en Openbaarmaking.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Programma Transparantie in Informatie
Binnen het programma Transparantie in Informatie, dat in 2021 gestart is, werkt een compact team van tien collega’s aan het verbeteren van de informatiehuishouding, aan openbaarheid en aan de implementatie van de Wet open overheid (Woo) bij de ministeries van EZK en LNV. We richten ons op het goed beheersen en bewaren van onze informatiestromen, aan het openbaar maken van zoveel mogelijk van onze informatie én aan het delen van onze beleidsafwegingen met de samenleving en politiek. Het huidige team zorgt voor een kickstart van het programma en bestaat uit een programmamanager, twee projectleiders, twee programma-adviseurs, een financieel adviseur, een communicatieadviseur, een secretaris en twee medewerkers P&O. De onderlinge sfeer is goed. We werken hard en vanuit een gedeelde passie voor het onderwerp. Bij ons is iedereen welkom en voelt iedereen zich thuis.

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) staat voor een duurzaam en ondernemend Nederland. We zetten ons in voor een uitstekend ondernemingsklimaat en een sterke internationale concurrentiepositie. Dit doen we door de juiste randvoorwaarden te creëren, ondernemers de ruimte te geven om te vernieuwen en te groeien, aandacht te hebben voor onze natuur en leefomgeving, en samenwerking te stimuleren tussen onderzoekers en ondernemers. Zo bouwen we onze topposities in landbouw, industrie, diensten en energie verder uit en investeren we in een duurzaam en ondernemend Nederland.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Iedere dag zetten wij ons in voor duurzaam voedsel, waardevolle natuur en een vitaal platteland. Voor de huidige en toekomstige generaties. Wij maken ons sterk voor duurzaam, voldoende en veilig voedsel op ieders bord, en maken hiervoor gebruik van onze innovatiekracht. Zo dragen wij bij aan een gezonde aarde en het welzijn van mensen en dieren.

Wij maken ons ook sterk voor de natuur. Beschermen die. Wij werken aan gezonde natuur binnen natuurgebieden, op het platteland en in grote wateren, maar juist ook in steden. Dit draagt eraan bij dat het platteland en de steden aantrekkelijke plekken zijn om te wonen en werken.

Landbouw, natuur en kwaliteit van voedsel zijn nauw met elkaar verweven. Ze kunnen elkaar versterken én met elkaar schuren. Het maakt belangen soms moeilijk verenigbaar en kan leiden tot flinke tegenstellingen in de samenleving. Juist dáár vind je ons. Het is aan ons die dilemma’s helder en bespreekbaar te maken. Continu zoeken wij daarvoor de samenwerking met partijen uit de maatschappij. Door beleid te maken geven wij richting. Wij maken wetten en regels. En de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit ziet toe op de naleving hiervan. Onze kennis en bevindingen delen wij met de politiek, zodat die keuzes kan maken. Ook buiten Nederland zoeken wij samenwerking voor oplossingen. En internationaal oefenen we invloed uit op beleid en besluitvorming.

De ministeries van EZK en LNV werken nauw samen. Samen streven we ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt de ministeries effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Paul Faaij, projectleider Informatiehuishouding Transparantie in Informatie

06-29392337

Wenneke Kempenaar, manager afdeling Digitale Informatievoorziening

06-29174760

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Florien Brongers, Senior adviseur recruitment en arbeidsmarkt

06-82996858

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programma-adviseur Transparantie in Informatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 26 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Adviseur integraal portfoliomanagement

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker gebiedsgericht klimaatbeleid

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit/DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied (DGNVLG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)