Programmasecretaris Bureau besluit risico's zware ongevallen

Rijkswaterstaat

 • Stand­plaats Rijswijk, zie bijzonderheden
 • Contractduur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Uren per week 24 - 32
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 21 april Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer WVL-858
 • Plaatsingsdatum 7 april 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een veilig, leefbaar Nederland: dat is het doel van het samenwerkingsverband Besluit Risico's Zware Ongevallen (BRZO+). Hierbinnen werken diverse overheidsdiensten samen aan een uniforme en professionele benadering van de vierhonderd meest risicovolle bedrijven. Rijkswaterstaat is uitvoerder van het in Rijswijk gevestigde programmabureau dat dit samenwerkingsverband ondersteunt. Als programmasecretaris speel jij hier een essentiële rol.

Zo draag jij bij aan een veilige Nederlandse infrastructuur
De spin in het web van het samenwerkingsverband, dat ben jij. Binnen het programmabureau BRZO+ ben je secretaris van twee overleggremia. Het kernteam BRZO+ werkt op operationeel niveau, het managementoverleg BRZO+ opereert op tactisch niveau. Ook ben je de rechterhand van de programmamanager die je ondersteunt bij de voorbereiding op de strategische overleggen op directeurenniveau.

Je rol en takenpakket als programmasecretaris zijn breed. Je bent bekend met de ontwikkelingen in het samenwerkingsverband en voelt goed aan welke dossiers wanneer geagendeerd moeten worden. Met die sensitiviteit bereid je overleggen voor, verzorg je de vergaderstukken en stel je de agenda’s op. Voor afgebakende onderwerpen ben je zelf actiehouder en schrijf je memo’s. Tijdens de overleggen verzorg je de verslaglegging. Daarna koppel je de resultaten terug naar de betrokken partijen en bewaak je de uitvoering van de acties. Hierbij onderhoud je actief contact met de verschillende partijen. Als het geheugen en de aanjager van de overleggremia help je de vaart te houden in de afstemming en besluitvorming van het samenwerkingsverband.

Naast de rol van secretaris van het kernteam en het managementoverleg pak je ook andere werkzaamheden op. Zo organiseer en lever je inhoudelijk input voor diverse bijeenkomsten, zoals de planningsdag BRZO+, de afstemmingsbijeenkomsten tussen de regio’s, en de landelijke kennisdag BRZO+. Wil je je graag inhoudelijk verdiepen? Dan kun je ook een secretaris- of trekkersrol vervullen in een van de ontwikkelprojecten van het samenwerkingsverband.

Wat wij in jou waarderen
Resultaatgericht en gestructureerd, zo omschrijven mensen jou. Je kunt goed plannen en organiseren, krijgt energie van samenwerken en communiceert helder. Jouw credo? Getting things done. Zelfstandig als je bent, pak je probleemloos meerdere trajecten op. Dankzij je scherpe en kritische blik doorgrond je dossiers. Je neemt, met tact en verbindingskracht, anderen mee in jouw aanpak. Belangentegenstellingen voel je goed aan. Je kent de weg binnen de overheid en komt terug met resultaten. Collega’s zien in jou een goede sparringpartner.

Meer weten?
Solliciteer direct, wij kijken ernaar uit! Een eerste kennismaking kan wat ons betreft snel plaatsvinden. Alle gesprekken vinden momenteel online plaats. Wil je eerst inhoudelijk meer weten over de functie? Bel of app met Bram Segijn, afdelingshoofd Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil, via 06-52470276. Hij staat je graag te woord.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure en werken wij vanuit huis. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • je hebt wo-niveau en een afgeronde opleiding op het gebied van organisatie en organisatieverandering, bijvoorbeeld in de richting bestuurskunde;
 • je hebt ervaring met advisering en het maken van advies(deel)producten en –diensten;
 • je hebt ervaring met werken bij de overheid en bent goed bekend met de rol van andere overheden en maatschappelijke organisaties in het milieubeleid;
 • je hebt bij voorkeur ervaring met de rol van programma- en/of projectsecretaris;
 • je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen de organisatie en handelt hiernaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur Vast contract voorafgegaan door een jaarcontract. Bij voldoende functioneren: na een jaar omzetting in onbepaalde tijd.
 • Minimaal aantal uren per week 24
 • Maximaal aantal uren per week 32

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

 • je standplaats is Rijswijk, maar momenteel werken wij grotendeels vanuit huis;
 • de sluitingsdatum voor deze vacature is 21 april 2021;
 • de selectiegesprekken vinden plaats op 29 april 2021 en zijn digitaal;
 • een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil
De afdeling Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil is onderdeel van WVL en van kennisinstituut InfoMil. Wij verbinden beleid en uitvoering op het gebied van wet- en regelgeving binnen het omgevingsdomein. Kennisoverdracht en beleidsadvisering zijn de hoofdtaken. Onze focus ligt op de thema’s industriële luchtemissies, landbouw, afvalwater, het Besluit Risico’s Zware Ongevallen, en luchtkwaliteit.

Daarnaast werken we aan de reductiedoelstellingen voor de emissies van niet-CO2-broeikasgassen en ozonaantastende gassen en de uitvoering van de Nederlandse taken in het Montrealprotocol. Verder zijn we gemandateerd uitvoerder van de wettelijke taken op het gebied van gefluoreerde broeikasgassen (f-gassen). Internationaal zijn we onder meer actief bij het implementeren en handhaven van het milieubeleid in vooral opkomende Europese landen en in Caribisch Nederland. Tot slot ondersteunen we de duurzaamheidsopgave van Rijkswaterstaat. Hiermee hebben we zowel binnen als buiten Rijkswaterstaat een verbindende en kennisrijke adviserende taak richting klanten.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Bram Segijn, afdelingshoofd Regelgeving en Duurzaamheid InfoMil

06-52470276

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Allan Sedney, adviseur Werving en Selectie

06-15602784

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur duurzame mobiliteit

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, zie bijzonderheden
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 28 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Clustercoördinator verkeersveiligheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht of Rijswijk, zie bijzonderheden
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Directiesecretaris

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk, Utrecht of Lelystad. Zie bijzonderheden.
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 23 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd