Programmamanager Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid/Bestuurlijke Ondersteuner

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

 • Stand­plaats Rijen
 • Contractduur ntb
 • Uren per week 34 - 36
 • Maand­salaris €3.491 - €5.756
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 september Nog 11 dagen
 • Vacaturenummer 20200910/KS-71010490
 • Plaatsingsdatum 11 september 2020
 • Dienst­verband Detachering

Functie­omschrijving

Programmamanager Bestuurlijke Weerbaarheid:

 • Je geeft sturing aan een aantal projecten van het programma
 • Bestuurlijke Weerbaarheid;Je geeft leiding aan de 7 medewerkers binnen het programma;
 • Je rapporteert over het verloop van de projecten en de realisatie aan de directie en het bestuur en stuurt indien nodig het project bij;
 • Je vertaalt ambities naar concrete plannen van aanpak en acties;
 • Je bent verantwoordelijk voor een realistische inzet van geld, capaciteit en looptijd;
 • Je brengt risico’s en complicaties in kaart en benoemt de bijhorende consequenties. Op basis hiervan kom je met alternatieven;
 • Je draagt de integrale visie van het programma actief uit. Je creëert draagvlak voor het programma;
 • Je bent je bewust van de aanwezige dynamiek en de verschillende belangen binnen de betrokken organisaties en je bent in staat je aanpak en gedrag hierop af te stemmen.

De bestuurlijk ondersteuner:

De bestuurlijke ondersteuners (heden 3 personen) hebben als doelstelling de uitvoeringskracht in de gemeenten te verhogen door  bestuurders in positie te brengen, adequaat management  te faciliteren en een ambtelijk apparaat te realiseren dat bewust, betrokken, bereid en bestand is in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

 

Dit doen het Bestuurlijk Ondersteuningsteam door:

 • Het doen organiseren van uitvoeringskracht;
 • Stimuleren van het lerend vermogen en weerbaarheid van gemeentelijke organisaties;
 • In positie brengen en houden van bestuurders voor het uitoefenen van hun functie in hun eigen organisatie, de driehoek en de regio;
 • Organiseren en voorzien in randvoorwaarden voor gezamenlijke strategiebepaling voor de aanpak van ondermijning;ondersteunen van management van gemeenten bij de ontwikkeling van de gemeentelijke organisatie v.w.b. de aanpak van ondermijnende vraagstukken;
 • Ondersteunen en begeleiden van driehoeken, projectteams en integrale werkgroepen;ontwikkelen en organiseren van opleiding en creatieve sessies;
 • Onderhouden van de verbinding tussen de bestuurlijke niveaus (i.c. gemeente, basisteam/district, regio, provincie) en partners in de regio;
 • Stimuleren en organiseren van innovatie en draagvlak voor verandering en ontwikkeling.

 

Verantwoordelijkheden en taken Bestuurlijk Ondersteuner:

 • Je biedt strategisch en tactisch advies, ondersteuning en begeleiding aan bestuurders en management van de gemeenten, driehoeken-plus en partnerorganisaties de aanpak van ondermijnende criminaliteit;
 • Je biedt advies, begeleiding en coaching aan (integrale) ambtelijke overleggen, projectgroepen, programma- en casusteams, project- en programmaleiders en aan functionele afdelingen binnen gemeenten;
 • Organiseren van al wat nodig is om in de regio te komen tot een gezamenlijke en gedragen strategie, in het verlengde van het regionale programma en afgestemd op bovenregionale programma’s;
 • Brengen en onderhouden van verbinding van personen en kennis tussen gemeenten, provincie, partnerorganisaties en externe organisaties en bedrijven in de strijd tegen ondermijning;
 • Versterken van inzicht, overzicht en samenhang in de aanpak van gemeenschappelijk ervaren problematiek;
 • Ontwikkelen en aanbieden van nieuw handelingsperspectief in zowel de aanpak van hardnekkige problematiek als het creëren van de daarvoor benodigde randvoorwaarden;
 • Faciliteren en begeleiden (proces- en beleids) evaluaties, ontwikkelsessies, workshops, brainstormbijeenkomsten, netwerkbijeenkomsten en creatieve denksessies.

Functieprofiel

Uw (natuurlijke) leiderschapsstijl kenmerkt zich als een "ondernemer" die het nodig vindt om de beoogde veranderopgave (ambitie) van het programma door te kunnen voeren. De focus ligt op resultaatgerichtheid, ontwikkeling en innovatie, vraag-aanbod, ‘hands on’, expertise op integraliteit van de interventies en meer volume. De competenties bestuurlijke sensitiviteit, netwerken, samenwerken, verbinden, boeien, innoveren en doelen realiseren vormen de kern van uw persoonsprofiel. U bent in staat anderen dusdanig te inspireren dat zij met creatieve ideeën en oplossingen komen.

U hebt een uitstekend gevoel voor politieke, bestuurlijke en maatschappelijke verhoudingen en u kunt goed omgaan met een veelheid van ongelijksoortige belangen en partners.

U beschikt over aantoonbare kennis en ervaring met het onderwerp ondermijning en daarnaast is het een pré als u in de regio Brabant en Zeeland een goed netwerk heeft op dit terrein. Uw professionele profiel kenmerkt zich door ervaring met leidinggeven en/of strategisch (programma)management.

Functie-eisen

 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Inzicht en ervaring in de wereld van Openbaar Bestuur, Politie, OM, Justitie, Belastingdienst.
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit en belangstelling.
 • Ruime leidinggevende ervaring binnen een netwerkorganisatie, met ketenpartners en multidisciplinaire teams
 • Integer en van onbesproken gedrag.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Rechtspositie / arbeidsvoorwaarden

  Detachering vanuit één van de ketenpartners/uw werkgever geniet de voorkeur. In het geval van detachering blijft gedetacheerde in dienst van de eigen organisatie en houdt de rechtspositie van de uitlenende organisatie. Indien detachering niet tot de mogelijkheden behoort, is indiensttreding bij de Stichting mogelijk. Bij indiensttreding bedraagt het salaris, afhankelijk van het kennisniveau en ervaring, maximaal schaal 12 (min. € 4.194  en max. € 5.756  bruto per maand). Bij uitzonderlijke geschiktheid en bovengemiddelde ervaring op het functieniveau kan hiervan afgeweken worden. Er kan ook gewerkt worden met een aanloopschaal zijnde schaal 11 (min. € 3.491 en max. € 5.067 bruto per maand) als er nog geen sprake is van ervaring op het gezochte functieniveau.

 • Maand­salaris Min €3.491 Max. €5.756 (bruto)
 • Dienst­verband Detachering
 • Contract­duur ntb
 • Minimaal aantal uren per week 34
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Procedure

Voor informatie kan contact worden opgenomen met Karin Steenbergen, te bereiken op  telefoonnummer

06-53728059. Sollicitatiebrieven met CV voor deze functie kunnen t/m 30 september 2020 per e-mail gestuurd worden aan HR@taskforce-riec.nl. Een veiligheidsscreening maakt onderdeel uit van de selectie procedure. Een assessment kan deel uitmaken van de werving en selectieprocedure. Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid is een driejarig ontwikkelprogramma van Taskforce-RIEC Brabant Zeeland dat loopt van 2019 tot en met 2021. Het programmateam is er voor alle gemeenten en beide provincies in Brabant en Zeeland en verspreidt best practices over het hele land. Het team faciliteert gemeenten en beide provincies om actief en proactief hun rol te pakken in de aanpak van ondermijning. Zij richten zich zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Bestuurlijke weerbaarheid was altijd al een kerntaak van Taskforce-RIEC, ook voordat het versterkingsprogramma startte. We ondersteunen gemeenten en beide provincies door middel van advisering, het ontwikkelen van methodieken en producten, en het bieden van opleidingen en trainingen. We leveren maatwerk dat lokaal passend is. De regie en het tempo van de implementatie liggen bij het bestuurlijk orgaan. Thema’s waar het team de focus op legt zijn bewustwording, Veilige Publieke Taak (VPT), integriteit en informatiepositie van gemeenten. Door wijzigingen in het takenpakket van de huidige programmamanager wordt er gezocht naar een opvolg(st)er, die deze rol combineert met die van Bestuurlijk Ondersteuner.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Samen sterk tegen ondermijning
Taskforce RIEC Brabant-Zeeland positioneert zich als partner, die intelligence, expertise, innovatie en uitvoering (actie) met elkaar verbindt. We bundelen krachten door samen te werken met bestuurders, overheidsdiensten, ondernemers en inwoners in Brabant en Zeeland om samen ondermijnende criminaliteit te bestrijden en te voorkomen.

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland is een netwerkorganisatie waarbinnen gemeenten, Openbaar Ministerie, Politie, Belastingdienst en provincies samenwerken om ondermijnende criminaliteit zo effectief mogelijk aan te pakken. De primaire focus is om de criminele industrie en daaraan verbonden verdienmodellen te verstoren en onmogelijk te maken. De taak van het Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland begint bij het versterken van het lokale bewustzijn en inzicht in de activiteiten van de georganiseerde misdaad en eindigt bij de ondersteuning in de aanpak ervan. De Taskforce-RIEC bestaat uit drie hoofdonderdelen. Het onderdeel RIEC is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en analyseren van data en informatie van alle betrokken partners. Binnen het onderdeel Taskforce worden innovatieve projecten opgezet ter versterking van de uitvoeringspraktijk van ketenpartners en private partijen. Vanuit de beide Actiecentra worden de verbindingen met de uitvoeringspraktijk onderhouden en wordt de integrale aanpak vormgegeven en gestimuleerd. Daarnaast levert het Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland bestuurlijke, juridische en inhoudelijke expertise op de verschillende thema’s ter ondersteuning van met name gemeenten en provincies. Het programma Versterken Bestuurlijke Weerbaarheid is één van de drie versterkingsprogramma’s van Taskforce-RIEC.

 

 

Taskforce-RIEC Brabant-Zeeland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Consulent Openbare Orde en Veiligheid

MijnGemeenteDichtbij
 • Stand­plaats Boxtel
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Manager Klant & Innovatie

AVRI
 • Stand­plaats Geldermalsen
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 4 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Communicatieadviseur sociaal domein

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32
 • Reageren voor 24 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd