Programmamanager Verkeersveiligheid (Senior Beleidsmedewerker)

Provincie Utrecht

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36 - 40
 • Maand­salaris €3.879 - €5.541
 • Niveau HBO oude stijl
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 25 oktober Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer VACAL2019002
 • Plaatsingsdatum 10 oktober 2019
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Functie­omschrijving

Jij bent verantwoordelijk voor de inhoudelijke aansturing en ontwikkeling van het team Verkeersveiligheid bestaande uit verschillende beleidsmedewerkers en beleidsondersteunende medewerkers. Jij bent opdrachtnemer in de richting van de ambtelijk opdrachtgever Verkeersveiligheid en opdrachtgever in de richting van de medewerkers van het team. Als opdrachtnemer ben je verantwoordelijk voor de start, voortgang en voorbereiding van de (bestuurlijke) besluitvorming van de diverse projecten binnen team Verkeersveiligheid. Voor complexere projecten vervul je zelf de projectleidersrol voor andere projecten ben je opdrachtgever naar jouw teamleden.
Als opdrachtnemer houdt je overzicht over de gehele opgave. Je stuurt op het behalen van gestelde beleidsdoelen, zowel inhoudelijk (eind- en tussenresultaten) als beheersmatig (conform de basisvereisten van projectmatig werken). Je bewaakt de voortgang van de projecten en bent verantwoordelijk voor het resultaat binnen de daarvoor beschikbare middelen en binnen de beschikbare tijd. Je stuurt actief op proces en voortgang (financiën en inhoudelijk) en kunt waar nodig escaleren in de richting van de ambtelijk opdrachtgever, teamleider en bestuurlijk opdrachtgever. Je bent vraagbaak voor de medewerkers bij inhoudelijke knelpunten en dilemma’s bij tegengestelde belangen en doelstellingen. Je bent omgevingsbewust en houdt rekening met in- en externe signalen en innovaties die van invloed kunnen zijn op het terrein van Verkeersveiligheid. Je volgt daartoe o.a. relevante berichtgeving in de media en houdt de portefeuille-overleggen en de vergaderingen van GS, de commissie M&M en PS bij.

Over de voortgang van de projecten, de bemensing, de planning, en de financiën zul je regelmatig afstemmen met de ambtelijk opdrachtgever, de teamleider en de projectcontroller. Verder stel je management- en bestuurlijke rapportages op over de voortgang van het programma. Wanneer er nieuwe beleid gemaakt moet worden valt dit ook binnen jouw taken

Functie-eisen

We zoeken een resultaatgerichte aanpakker die mensen motiveert om voor een opgave te gaan staan. Je hebt lef, bent enthousiast, duidelijk, en je hebt doorzettingsvermogen. Je bent gericht  op een vernieuwende aanpak van opgaven, programma’s, projecten en producten. Je hebt oog voor de integrale samenhang van opgaven binnen de organisatie. Je stuurt op de voortgang van de projecten en bent in staat daarbij op het juiste moment die keuzes en afwegingen te maken die nodig zijn voor een zorgvuldige belangenafweging zonder uit de tijd te gaan lopen. Tevens ben je in een dynamische en bestuurlijke omgeving in staat conflicterende belangen, opvattingen en inzichten te overbruggen.


We verwachten dat je beschikt over:

Kennis:

 • HBO/WO werk- en denkniveau.
 • brede inhoudelijke verkeerskundige of veiligheidskundige achtergrondmeerdere jaren werkervaring in het inhoudelijk aansturen van een programma.
 • kennis van en brede ervaring met project- en procesmatig werken.

Vaardigheden:

 • communicatief vaardig, zowel verbaal als schriftelijk, op verschillende niveaus: met bestuurders, directeuren/managers, projectleiders, beleidsmakers, adviseurs, uitvoerders, omwonenden.
 • transparant handelen, zeggen wat je doet en doen wat je zegt.
 • als verbindende schakel tussen beleid en realisatie optreden
 • resultaatgericht
 • meedenken en participeren in domein overstijgende werkprocessen en deze op basis van de eigen ervaringen binnen het programma zo nodig aangepast krijgen.
 • omgevingsgericht en -sensitief en ontwikkelingen en innovaties van buiten kunnen vertalen naar de interne organisatie c.q. manier van werken.
 • belangen duidelijk weten te maken ook al wijkt het af van vastgestelde processen en protocollen, draagvlak kunnen creëren om (maatwerk) oplossingen te implementeren.
 • bestuurlijke en politieke sensitiviteit.
 • om kunnen gaan met gewijzigde bestuurlijke inzichten en standpunten en de consequenties daarvan vanuit de strategie goed en tijdig terug kunnen vertalen naar het inhoudelijke programma.

Inzicht:

 • in het (strategische) provinciale beleid, bestuurlijke verantwoordelijkheden en posities van belanghebbende partijen.
 • in het functioneren van het openbaar bestuur, de provinciale organisatie en de daarmee samenhangende besluitvormingscircuits;werkprocessen binnen het team, binnen het domein en binnen de organisatie

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Het salaris voor deze functie bedraagt maximaal €5.541,52 bruto per maand op basis van een fulltime dienstverband (schaalniveau 12). De provincie Utrecht beschikt over uitstekende secundaire arbeidsvoorwaarden zoals het Individuele Keuze Budget van 22,37%. Je beschikt als medewerk(st)er zelf over dit budget en je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. De provincie Utrecht hecht veel waarde aan een gezonde balans tussen werk en privé en kent een ruime ATV regeling. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken. In het kader van de participatiewet nodigen we daarom juist ook kandidaten met een registratie in het doelgroepenregister van harte uit om op deze functie te solliciteren

 • Maand­salaris Min €3.879 Max. €5.541 (bruto)
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 40

Provincie Utrecht

Werken bij de Provincie Utrecht betekent een waardevolle bijdrage leveren aan de oplossing van maatschappelijke vraagstukken. Of het nu gaat om mobiliteit, natuur of cultuur, de provincie speelt slagvaardig in op ontwikkelingen in de samenleving. Dat vraagt om een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Opgavegericht werken, focus op de omgeving, interne samenwerking, integraal denken en ruimte voor experimenteren zijn daarin onze speerpunten. Ruimte geven aan ontwikkeling van de medewerkers vormt de randvoorwaarde voor ons succes.

Domein Mobiliteit
Binnen Mobiliteit spelen interessante en urgente vraagstukken: (emissievrij) openbaar vervoer, snelfietsroutes,  bereikbaarheid, maar ook aanleg en onderhoud van wegen, bruggen en tunnels. Er spelen ingrijpende ontwikkelingen en het gaat om grote investeringen. De mobiliteitsopgaven zijn verdeeld in 7 uitvoeringsprogramma’s. Jij komt te werken in een team van professionals dat verantwoordelijk is voor het realiseren van het Uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid. Onze ambitie is een continue dalende trend in het aantal verkeersslachtoffers. Vanuit het uitvoeringsprogramma Verkeersveiligheid wordt er gewerkt aan 5 actielijnen: 1) Duurzaam veilige infrastructuur; 2) Stimuleringsbijdrage gemeentelijke infrastructuur; 3) Verkeerseducatie & -voorlichting; 4) Versterken verkeershandhaving; 5) Data en innovatie. Binnen deze structuur vervult de provincie een rol als wegbeheerder en een rol als regionaal regisseur

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rienk Nicolai - Teamleider

06-36077588

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Amina Lahrouchi - Adviseur werving & selectie en mobiliteit

06-25735980

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Utrecht nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Financieel Specialist / Projectcontroller

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 28 oktober
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Beleidsmedewerker Waterveiligheid

De Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 40
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)

Scope- en Risicomanager

Provincie Utrecht
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling (eventueel met een proeftijd)