• Stand­plaats Houten
 • Contractduur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.777 - €6.365
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 24 augustus
 • Vacaturenummer 2020-030-S&P
 • Plaatsingsdatum 21 juli 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

‘Bouw mee aan een uitdagende toekomst’

Programmamanager Ruimte

Schaal 13
36 uur per week

Vacaturenummer:  2020-030-SP

Wat je doet
Als programmamanager formuleer je de hogere doelstellingen, die tot stand worden gebracht door middel van concrete projecten en acties. Het overkoepelende karakter van het programma-management is een voorwaarde om de onderlinge samenhang te waarborgen. We verwachten van jou als programmamanager een coachende stijl richting de collega’s van zowel het team Ruimtelijke Ontwikkeling als van de andere teams.   

Projecten en acties hebben deels betrekking op activiteiten die de gemeente zelf ontplooit, maar voor een belangrijk deel juist ook op initiatieven uit de samenleving. De gemeente wil nadrukkelijk niet vooraf bepalen wat wel en niet moet gebeuren, maar ruimte laten aan initiatieven uit de samenleving, die wel moeten passen in de visie op het betreffende gebied. Dit sluit aan bij het gedachtengoed dat hoort bij de begrippen ’gebruikmaken van de kracht van de samenleving/publiek ondernemerschap’, ‘de overheid als partner in een netwerksamenleving’ en ‘uitnodigingsplanologie’. De nog vast te stellen Ruimtelijke Koers fungeert als belangrijke ambitie.

Hoe ziet je werkdag eruit?

Als programmamanager ben je een belangrijke pijler binnen de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Intern is er sprake van een nauwe samenwerking met het college, de directie, de verschillende teammanagers, gebiedsmanagers en projectleiders binnen het ruimtelijk domein en counterparts op andere vakgebieden. Daarnaast sta je veel in contact met externe partijen. De intensieve wijze waarop je dit relatienetwerk dagelijks onderhoudt, stelt je in staat om te komen tot draagvlak en (realistische) plannen en uitvoering.

Je ontwikkelt en geeft leiding aan een meerjarig complex programma dat strategisch en multidisciplinair van aard is en met grote en fundamentele invloed op de (lokale) omgeving of samenleving. Het programma maakt de vertaalslag van stedenbouwkundige gebiedsontwikkeling, duurzaamheidsambities, klimaatontwikkelingen en grootschalige reconstructievraagstukken naar de betekenis daarvan op de herontwikkeling van de bestaande openbare ruimte en voorzieningen (ondergronds en bovengronds).

Je borgt de integrale gebiedsaanpak zoals beschreven in het programma Ruimte tegen de achtergrond van de (concept) Ruimtelijke Koers. In samenspraak met de gebiedsmanagers doe je voorstellen m.b.t. wenselijkheid, toegevoegde waarde en (financiële) haalbaarheid van initiatieven.

Functie-eisen

Wie je bent

Je beschikt over:

een academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden;ervaring met (de positionering en structuur van) programmamanagement;ruime ervaring in de ruimtelijke ontwikkeling, met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context;kennis op financieel gebied van de mogelijke opties (in de context van ruimtelijke en economische ontwikkelingen) en kennis van grondexploitatie;drive om resultaten te bereiken.ervaring met aansturing van complexe projecten met tegenstrijdige belangen in een politieke context.

Verder ben je: 

in staat om integraal / thema-overstijgend/regionaal en op strategisch niveau te kunnen denken en werken;adviesvaardig;omgevingsbewust, organisatiebewust en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;coachend in je gedrag richting collega’s;gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden, enthousiasmeren;flexibel en creatief in denken en handelen;in staat het juiste abstractieniveau te onderscheiden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig);een stevige gesprekspartner, onderhandelingsvaardig;besluitvaardig;initiatiefrijk;flexibel inzetbaar om ook aanverwante klussen aan te pakken, aan te kunnen sturen en uit te voeren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Dit krijg je van ons
  We belonen jouw inzet graag met:

  • Een salaris dat afhankelijk is van je opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in functieschaal 13 (het bruto maandsalaris is in deze schaal per 1 oktober 2020 minimaal € 4.777,- en maximaal € 6.365,- bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
  • Bij wederzijdse tevredenheid kom je na een jaar in aanmerking voor een vast dienstverband (op basis van een beoordelingsgesprek).
  • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering in de vorm van een Individueel keuzebudget (IKB). Je kunt dit IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof.
  • De mogelijkheid om tijds- en plaats onafhankelijk te werkenReiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.
  • Opleiding en ontwikkel mogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.
  • Mogelijkheid om te sporten met korting via Bedrijfsfitness Nederland.
 • Maand­salaris Min €4.777 Max. €6.365 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar met uitzicht op vast
 • Maximaal aantal uren per week 36

Bijzonderheden

Enthousiast geworden? Yes!
Fijn dat je de tijd hebt genomen om deze vacaturetekst helemaal te lezen. Dat betekent misschien wel dat je wilt solliciteren. Wil je meer weten over de functie of heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen met directeur Strategie en Ontwikkeling, Ria Oonk (06-50055107) tot 31 juli a.s. of gemeentesecretaris/algemeen directeur, Aletta Barink (06-29564794) vanaf 11 augustus a.s.

Wil je solliciteren?
Daar zijn we blij mee! Vul het digitale formulier in en solliciteer met een motivatiebrief en recent cv. Je kunt solliciteren tot en met zondag 23 augustus 2020. Vermeld bij je sollicitatie het vacaturenummer 2020-030-SP.

In verband met de vakantieperiode is de reactietijd van deze vacature langer dan gebruikelijk.

Verwachten wij dat we een goede match kunnen zijn, dan nodigen we jou uit voor een gesprek. De gesprekken staan gepland op woensdag 2 september 2020. Een ontwikkelassessment kan aansluitend onderdeel uitmaken van deze procedure. Wij zien je sollicitatie met interesse tegemoet!

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Gemeente Houten

In welke organisatie en in welk team kom je terecht?   
De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. We bouwen – anders dan we gewend zijn – vooral binnenstedelijk. Met deze ambitie en de nieuwe omgevingswet als instrument wordt de komende bouwopgave een mengeling van faciliteren en reguleren, van participeren en sturen. Voor die complexe opgave zoeken wij een Programmamanager Ruimte.

Al onze programmamanagers (op het gebied van Duurzaamheid, Omgevingswet, Sociale Koers, Informatisering, Organisatieontwikkeling) maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De lijnen zijn daardoor in de samenwerking met directie en bestuur zo kort mogelijk gehouden. Onze programmamanagers hebben een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ria Oonk, directeur Strategie en Ontwikkeling

06-50055107

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Aletta Barink, gemeentesecretaris/algemeen directeur

06-29564794

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur P&O

Gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 17 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functioneel beheerder Sociaal Domein

Gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Coördinator Inkoop WMO en Jeugd

Regionale backoffice Lekstroom (RBL)
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 31 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd