Programmamanager regio-ondersteuning en plaatsvervangend directeur

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES)

 • Stand­plaats Den Haag en vanuit huis
 • Contractduur Detachering of tijdelijke aanstelling voor de duur van het project
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 20 december
 • Vacaturenummer NPRES2022
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt dertig regio’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de ambities te kunnen verwezenlijken. NP RES heeft een unieke positie in het speelveld van de energietransitie. We verbinden publieke en maatschappelijke actoren zonder een eigen belang. We verbinden praktijk met beleid en stimuleren innovaties. En we verbinden nationale ontwikkelingen met de regionale en lokale energietransitie opgave. Deze positie maakt dat het NP RES in staat is om nieuwe oplossingsruimte te creëren in processen waar dat nu stagneert 

Het programma kent drie programmalijnen: communicatie en participatie, doelbereik en samenhangend regionaal energiesysteem en regio-ondersteuning. Kern van regio-ondersteuning is de relatie met regio’s en de (maatschappelijke) partners en stakeholders. Als programmamanager regio-ondersteuning is jouw bijdrage cruciaal. 

De aansturing en ontwikkeling van de regio-ondersteuning (bestuurlijk, ambtelijk, maatschappelijk) is wat de kern vormt van jouw werk. Concreet ben je verantwoordelijk voor het team van accounthouders, die dagelijks contact hebben met de regio’s en kennis en inzichten naar regio’s toebrengen, adviseren, sparren en ondersteunen.   

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de kennis en leerontwikkeling van producten, diensten en activiteiten met en voor de regio’s. Je bent inhoudelijk opdrachtgever voor de Expertpool bij RVO.  Daarnaast onderhoud je een netwerk van publieke, maatschappelijke en private partijen en partijen uit de onderzoeks- en wetenschappelijke hoek, die kennis en ondersteuning bieden aan de regio’s zowel binnen het NP RES als daarbuiten. Kortom, je bent de spin in het web als het gaat om de kennis- en leerontwikkeling van het RES-netwerk.  

Naast aansturing van de regio-accounthouders ben je ook manager van een aantal thematische experts op de thema’s  Energie in de leefomgeving, Maatschappelijke betrokkenheid en Versterken van democratische legitimatie. Je stuurt deze professionals aan en helpt ze bij hun werkzaamheden. Je zet je als programmamanager ook in voor de verbinding met andere onderdelen binnen het NP RES en met onze opdrachtgevers. Als programmamanager hou je ervan om een verbindende rol te spelen en onderhoud je relaties met belangrijke stakeholders van het Nationaal Programma.  

Je acteert daarnaast als plaatsvervangend programmadirecteur indien nodig. 

Jouw werkzaamheden 

Je maakt deel uit van het managementteam en verzorgt samen met de andere programmamanager, communicatiemanager en de directeur, de inhoudelijke aansturing van de teamleden. In de huidige taakverdeling binnen het MT omvat jouw aandachtsveld de aansturing van: 

onze regio-accounthouders 

de diverse thema-experts uit de teams Energie in de Leefomgeving en Maatschappelijke betrokkenheid en Versterken democratische legitimatie.  

Je bent daarnaast verantwoordelijk voor de verdere ontwikkeling van diensten en producten die de regio’s kunnen ondersteunen en tegelijkertijd agenderend zijn. Denk daarbij bijvoorbeeld aan kennis en leerbijeenkomsten gericht op de RES-coördinatoren en collega’s werkzaam in de regio, bestuurders, maatschappelijke organisaties en vertegenwoordigers uit onze opdrachtgevende organisaties en vertegenwoordigers uit de wetenschap. Denk daarbij ook aan handreikingen, werkbladen en online materiaal en ondersteuning.  

Je bent inhoudelijk opdrachtgever voor de Expertpool RES bij RVO. 

Je onderhoudt contacten met de partijen in het veld die verantwoordelijk zijn voor de borging en uitvoering van de afspraken in het Klimaatakkoord, waarvan het NP RES onderdeel uitmaakt. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het Nationaal Klimaat Platform en de Participatiecoalitie.  

Je draagt zorg voor een structurele afstemming met de programmadirecteur over voortgang, belemmeringen en kansen. 

In het netwerk en bij bijeenkomsten ben je regelmatig spreker vanuit de inzichten en ervaringen die binnen NP RES en de RES-regio’s zijn opgedaan.  

Je treedt op als plaatsvervangend directeur waar nodig

 • Je hebt WO werk- en denkniveau. 
 • Je hebt ervaring met interbestuurlijk samenwerken en opgave gericht werken. 
 • Je houdt van complexe omgevingen met veel actoren, belangen en behoeften. 
 • Je hebt ervaring met ondersteuning van kennis en leerprocessen. 
 • Je hebt ervaring met het aansturen van professionals en multidisciplinaire teams. 
 • Je bezit goede communicatieve en samenwerkingsvaardigheden. 
 • Je kunt strategisch denken en hebt bestuurlijk/politieke affiniteit en begrip voor/van bestuurlijke processen. 
 • Je stimuleert dat producten en afspraken tot stand komen en draagt er ook zelf aan bij. 
 • Je hebt een groot verantwoordelijkheidsgevoel. 
 • Je hebt kennis van de energietransitie en interbestuurlijke samenwerking in een complex speelveld. 
 • Je kunt je staande houden in een dynamisch speelveld. 
 • Je bent een teamspeler. 
 • Je hebt bij voorkeur al kennis van het RES-proces en hebt hier aan gewerkt. 
 • Salaris­omschrijving

  Schaal 14/15 (inschaling op basis van ervaring)

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Detachering of tijdelijke aanstelling voor de duur van het project
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Vanwege de positie van interbestuurlijk programma dat in huis zit bij de Unie van Waterschappen, leent het NP RES zijn medewerkers bij voorkeur via detachering van zijn opdrachtgevers, (decentrale) overheden of andere organisaties met een publieke taak. Als dit niet mogelijk blijkt, is er een mogelijkheid voor een (tijdelijk) projectcontract via de Unie van Waterschappen.  

Startdatum in overleg, maar bij voorkeur zo snel mogelijk. 

Er valt nog meer te vertellen over de functie. Nieuwsgierig? Bel of mail, Alfredo Verboom programmasecretaris NP RES a.verboom@npres.nl , 06 50291463. 

Stuur uiterlijk 16 december 2022 een mail met CV en motivatiebrief naar info@npres.nl. De eerste gesprekken zijn in de week van 9 januari 2023. 

Vanwege de positie van interbestuurlijk programma dat in huis zit bij de Unie van Waterschappen, leent het NP RES zijn medewerkers bij voorkeur via detachering van zijn opdrachtgevers, (decentrale) overheden of andere organisaties met een publieke taak. Als dit niet mogelijk blijkt, is er een mogelijkheid voor een (tijdelijk) projectcontract via de Unie van Waterschappen.  

Startdatum in overleg, maar bij voorkeur zo snel mogelijk. 

Er valt nog meer te vertellen over de functie. Nieuwsgierig? Bel of mail, Alfredo Verboom programmasecretaris NP RES a.verboom@npres.nl , 06 50291463. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

Je werkt binnen het programmabureau samen met ongeveer 30 collega’s, die allen deskundig en gemotiveerd zijn om de regio’s te ondersteunen en van het programma een succes gaan maken. Er is een werkplek voor je bij de Unie van Waterschappen in Den Haag. Daarnaast werk je vanuit huis en ben je ook ‘in het land’ actief voor en bij de regio’s. Binnen het programma werk je samen met overheden, maatschappelijke organisaties en marktpartijen. Het Nationaal Programma RES is een adaptief programma. Dat betekent dat jij ook actief mee kan denken over verbeteringen om het programma nog effectiever te maken.  

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES)

De klimaatopgave is misschien wel één van de grootste maatschappelijke opgaven van deze tijd. Iedereen zal het merken in zijn of haar leefomgeving. De regio wordt gezien als het schaalniveau om invulling te geven aan deze opgaven. Hoewel de oplossingen regionaal gevonden moeten worden, slaagt dit alleen wanneer in een verbindend nationaal programma de afzonderlijke regio’s elkaar kunnen aanvullen en versterken. Deze ondersteuning bevordert zo kwalitatief hoogwaardige strategieën die samen optellen tot de nationale opgave. In dit nationaal programma is de kracht vanuit verschillende stakeholders gebundeld. Zo kunnen we knelpunten in de regio snel en effectief adresseren en tot een oplossing te brengen: een echte netwerkorganisatie!

Het Nationaal Programma RES (NP RES) ondersteunt de dertig regio’s bij het ontwikkelen en uitvoeren van de Regionale Energiestrategieën (RES’en) door kennis te ontwikkelen en delen, procesondersteuning te bieden en een lerende community te faciliteren. Daarnaast verbindt ze partijen, agendeert knelpunten en signaleert koppelkansen om de ambities te kunnen verwezenlijken. NP RES heeft een unieke positie in het speelveld van de energietransitie. We verbinden publieke en maatschappelijke actoren zonder een eigen belang. We verbinden praktijk met beleid en stimuleren innovaties. En we verbinden nationale ontwikkelingen met de regionale en lokale energietransitie opgave. Deze positie maakt dat het NP RES in staat is om nieuwe oplossingsruimte te creëren in processen waar dat nu stagneert 

Voor meer informatie over het programma verwijzen we graag naar de website

Nationaal Programma Regionale Energie Strategie (NP RES)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Juridisch adviseur Noordzee

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Gebiedsadviseur

LNV/DGRTLG
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Coördinator veiligheid en gezondheid

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 9 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd