Programmamanager beoordeling beroepsziekten en regeling TSB

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

 • Stand­plaats Bilthoven
 • Contractduur Voor de duur van 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 30 mei Nog 1 dag
 • Vacaturenummer #194
 • Plaatsingsdatum 14 mei 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wil jij als programmamanager bijdragen aan het ultieme doel dat mensen niet meer ziek worden door het werk dat ze doen? Dan kun je bij ons aan de slag!

Het Lexces

Jaarlijks overlijden er ongeveer 3000 mensen door het werken met gevaarlijke stoffen. En nog meer mensen worden er ziek van. Als werkenden die (gezondheids)schade willen verhalen op hun (ex)werkgever, krijgen ze te maken met een moeilijke en langlopende rechtsgang Daarom gaat - in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid - het Lexces (Landelijk EXpertise CEntrum Stoffengerelateerde beroepsziekten) 1 juli 2022 van start. Dit kenniscentrum wordt opgericht ten behoeve van preventie en beoordeling van stoffengerelateerde beroepsziekten. Hierin werken het Instituut voor Risk Assessment Sciences (IRAS), het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten (NCvB), Nederlands Kenniscentrum voor Arbeid en Longaandoeningen (NKAL), Polikliniek Mens en Arbeid (PMA) en het RIVM samen. Het Lexces heeft bovendien een rol bij de uitvoering van de nieuwe regeling Toegemoetkoming stoffengerelateerde beroepsziekten (TSB).

Het RIVM is één van de kennispartners in het Lexces én voert de werkzaamheden uit van het ondersteunende bureau. Dit Bureau Lexces is fysiek gepositioneerd bij de afdeling SWT (Stoffen op het Werk en Internationaal transport) van het RIVM.

De afdeling

Bij het RIVM werken ruim 2200 collega’s elke dag samen aan de zorg van morgen. De afdeling SWT bestaat uit ongeveer 20 collega’s die werkzaam zijn binnen twee werkgebieden: stoffen op het werk en internationaal transport. We adviseren in het eerste werkgebied o.a. het ministerie van SZW over veilig werken met gevaarlijke stoffen op basis van kennis en informatie over toxicologie, epidemiologie, blootstelling, gedrag van werknemers en beheersmaatregelen. In het tweede werkgebied van de afdeling vertegenwoordigen we ons land onder de verantwoordelijkheid van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat in internationale technische commissies waar regelgeving voor vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg, de zee, via het spoor en de binnenvaart wordt voorbereid. De afdeling SWT maakt onderdeel uit van het centrum VSP (Veiligheid Stoffen en Producten) dat zich richt op veilige en verantwoorde omgang en ontwikkeling van technologie, chemische stoffen, producten, nieuwe materialen en biotechnologie.

Doel van Lexces

Het op te richten Lexces heeft als doel de Nederlandse kennis en expertise over stoffengerelateerde beroepsziekten bij elkaar te brengen en zo bij te dragen aan preventie en behandeling van zieke (ex)-werkenden. Daarnaast gaat het Lexces een rol spelen in de uitvoering van de nieuwe tegemoetkomingsregeling voor (ex)-werkenden die lijden aan een ernstige beroepsziekte als gevolg van blootstelling aan chemische stoffen (Regeling Tegenmoetkoming Stoffengerelateerde Beroepsziekten (TSB)).

Voor het Bureau Lexces zoeken wij een Programmamanager beoordeling beroepsziekten en regeling TSB.

Werkzaamheden en taken

Als programmamanager draag je bij aan de uitvoering van de nieuwe regeling TSB. Deze regeling is bedoeld voor voor werkenden, die een aanvraag voor een tegemoetkoming kunnen doen als zij ernstig ziek zijn geworden als gevolg van blootstelling aan gevaarlijke stoffen tijdens de arbeid. Het Bureau Lexces draagt zorg voor het uitbrengen van een oordeel door een deskundigenpanel over de vraag of er sprake is van een beroepsziekte in het kader van de regeling. Je bent ervoor verantwoordelijk dat de multidisciplinaire deskundigepanels hun rol goed kunnen vervullen. Je zorgt voor voldoende (nieuwe) leden met de juiste expertise. Je bevordert een uniforme werkwijze voor de panels om te komen tot een oordeel. Daarnaast stem jij de werkzaamheden af met de partners in de uitvoering van de regeling: het ISGB (Instituut voor slachtoffers Beroepsziekten door stoffen) en de SVB (Sociale VerzekeringsBank).

Het bureau Lexces ondersteunt het bestuur en de netwerkorganisatie.

Uniek aan deze baan

In deze functie bij het RIVM bouw je mee aan het nieuwe kenniscentrum. Je werkt daarbij nauw samen met de Lexces kennispartners en andere relevante stakeholders in dit veld.  

Je draagt bij aan de preventie van beroepsziekten. Het RIVM is door de onafhankelijke wetenschappelijke positie een belangrijke speler in maatschappelijke discussies.

De zorg voor morgen begint vandaag

Help jij het Lexces verder op te bouwen? Stuur dan je sollicitatie naar Aafje van der Burght, Afdelingshoofd Stoffen op de Werkplek en Internationaal transport. Heb je eerst nog een vraag? Bel Aafje op 06 - 15 46 7510.

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

RIVM: deskundig, betrouwbaar en onafhankelijk

Als Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) zijn we een deskundige, betrouwbare en onafhankelijke adviseur voor overheid, professionals en burgers. Ons doel: een gezonde bevolking en een duurzame, veilige en gezonde leefomgeving. We bewaken gezondheid, ziekten, de kwaliteit van de leefomgeving én het milieu. Daarvoor doen we onderzoek en we verzamelen kennis voor toegankelijke informatie en toepasbare adviezen. Het RIVM zorgt voor een goede geboortescreening, het bestrijden van infectieziekten en heeft een centrale rol bij het Rijksvaccinatieprogramma en de bevolkingsonderzoeken. We onderzoeken wat er nodig is voor goede zorg, een gezonde leefstijl, veilige producten en een veilige en gezonde leefomgeving. Ook dragen we bij aan het voorkomen, bestrijden en beheersen van incidenten en crises.
Vanuit ons hoofdkantoor in Bilthoven en vanaf 2023 vanuit een prachtig nieuw gebouw op het Utrecht Science Park, werken we met ongeveer 2100 collega’s aan al onze adviezen, rapporten, factsheets en publicaties. Daarbij laten we ons leiden door de vragen van vandaag én morgen. We doen ons werk midden in de maatschappij. Trots zijn we op onze organisatie waar iedereen welkom is. Als kennisinstituut van de overheid willen we een afspiegeling van de samenleving zijn. Naast talent, ervaring en motivatie maken ook aspecten van identiteit zoals leeftijd, geaardheid, culturele achtergrond of arbeidsbeperking, onze organisatie rijker, innovatiever én leuker. Met deze verschillende achtergronden, perspectieven en inzichten werken wij samen aan een nog beter resultaat!
RIVM – De zorg voor morgen begint vandaag

Ook benieuwd naar hoe anderen het werken bij het RIVM ervaren? Bekijk het op RIVM-ers aan het woord | RIVM

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Aafje van der Burght, Afdelingshoofd Stoffen op de Werkplek en Internationaal transport

06-15467510

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Vacaturebeheer

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmacoördinator Milieu Ongevallen Dienst (MOD)

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 8 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider modelbeheer Omgevingsveiligheid

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Data Scientist

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)
 • Stand­plaats Bilthoven
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd