Programmamanager onderwijs bij Wijzer in geldzaken

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.919 - €5.825
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 11 juli Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer GT 22-22
 • Plaatsingsdatum 24 juni 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

“Werken als programmamanager bij Wijzer in geldzaken vind ik dynamisch. Je hebt veel contact met externe partijen uit het onderwijsveld en de financiële sector. De werksfeer is inspirerend; we zijn een compact en divers team van bevlogen professionals. Er is ook veel ruimte voor ontwikkeling. Er is een enorm aanbod van opleidingen maar ook de samenwerking met andere afdelingen vind ik erg leuk. Ontwikkeling wordt ook echt aangemoedigd.” Oscar de Grave, programmamanager Week van het geld.

Als programmamanager onderwijs ontwikkel je een strategische aanpak voor financiële vaardigheden in het onderwijs en vertaal je deze naar concrete projecten. Ook maak je een plan om (het belang van) financiële educatie onder de aandacht te brengen van scholen. Je stuurt de uitvoering van deze projecten aan en werkt waar nodig ook zelf mee aan lesmaterialen. Je maakt afspraken met leveranciers en onderhoudt nauwe contacten met het onderwijsveld, educatieve uitgevers en met onze partners, zoals banken, verzekeraars en pensioenfondsen. Je speelt daarnaast in op overige kansen om financiële educatie in het onderwijs te stimuleren en draagt bij aan projecten van Wijzer in geldzaken, zoals de Week van het geld en onze aanwezigheid op de Nationale Onderwijstentoonstelling.

Je maakt en bewaakt de planning en het budget voor onze onderwijsactiviteiten. Doorlopend evalueer en innoveer je de onderwijsactiviteiten van Wijzer in geldzaken, om het effect en/of het bereik te vergroten. Een van de uitdagingen is om het effect en bereik richting basisschoolleerlingen te handhaven ( en liefst verder uit te breiden), en tegelijkertijd ook onze activiteiten richting het middelbaar beroepsonderwijs verder uit te bouwen, samen met onze partners. Mogelijk ontstaat er komende jaren ruimte om ook in te zetten op andere onderwijsniveaus. Tot slot zet je je waar mogelijk in op het beïnvloeden van beleidsmakers en educatieve uitgevers, zodat zij financiële vaardigheden opnemen in het curriculum en in de lesmethoden.

Als programmamanager onderwijs ben je onderdeel van het programmabureau van Wijzer in geldzaken waar vijftien personen met verschillende disciplines en achtergronden werken. Je werkt nauw samen met de projectmanager van de Week van het geld en het communicatieteam van Wijzer in geldzaken en bewaakt de consistentie en kwaliteit tussen de verschillende onderwijsactiviteiten.

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Generale Thesaurie adviseert over het beleid voor de financiële markten, het toezicht daarop en bereidt de benodigde wetgeving voor. De Generale Thesaurie vervult namens de bewindspersonen het aandeelhouderschap in staatsdeelnemingen en adviseert over publiek-private samenwerking en buitenlandse financiële betrekkingen. Daarnaast verzekert de Generale Thesaurie financiële risico’s die samenhangen met het handels- en dienstenverkeer met het buitenland en voorziet in de uitgifte en het beheer van de Nederlandse staatsschuld.

De Generale Thesaurie, die zijn naam dankt aan het Franse woord voor schatkistbewaarder (thésaurier), omvat vier directies: Financiële Markten, Buitenlandse Financiële Betrekkingen, Financieringen en het Agentschap.

Directie Financiële Markten
Banken die stabiel zijn. Een sector waarin de klant centraal staat. Financiële markten waar het er eerlijk aan toegaat. De taak van de directie Financiële Markten is om voorwaarden te scheppen voor goed functionerende en integere financiële markten en instituties. We streven dan ook naar een goed en transparant aanbod van financiële producten en diensten aan Nederlandse consumenten en bedrijven. Daarnaast streven we naar een financieel gezonde en internationaal concurrerende Nederlandse financiële sector. Cruciaal hiervoor is vertrouwen in financiële markten en instellingen, zoals banken, de effectenhandel, het betalingsverkeer, het verzekeringswezen en de accountancy. Als directie ontwikkelen we voor al deze zaken het beleid én de wetgeving en voeren we de bijbehorende mondiale en Europese onderhandelingen. Voor onze directie zijn ongeveer tachtig medewerkers actief.

Afdeling Wijzer in geldzaken
De afdeling Wijzer in geldzaken is een platform waarin veel partijen samenwerken aan het bevorderen van verantwoord financieel gedrag van Nederlanders. Binnen ons platform zijn de financiële sector, overheid en maatschappelijke organisaties actief. Het versterken van de positie van de consument door krachtenbundeling staat centraal in al onze activiteiten. Koningin Máxima is onze erevoorzitter. In 2019 hebben we onze koers aangescherpt om samen met de partners Nederland financieel fitter te maken. Voorbeelden van projecten die we organiseren zijn de Week van het geld, de Pensioen3daagse en Financieel fitte werknemers. Daarnaast hebben ook online tools als Wat betekent dit voor mij? En de website www.wijzeringeldzaken.nl. Bovendien organiseren we evenementen voor partners, om kennisdeling te bevorderen en om Nederland financieel fitter te maken.

Ook laten we geregeld onderzoek doen naar thema’s op het terrein van financiële fitheid. Vanzelfsprekend zijn we actief op sociale media (Facebook, LinkedIn, Twitter en Instagram). Op onze afdeling werken ongeveer zeventien collega’s, voornamelijk projectmanagers, communicatieprofessionals en onderzoekers.

Ministerie van Financiën

Samenwerken aan een financieel gezond Nederland

Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën op https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

(Senior) wetgevingsjurist financiële markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur secretaris-generaal

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 11 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beleidsmedewerker Financiële Markten

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd