• Stand­plaats Houten
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 24
 • Maand­salaris €4.279 - €5.872
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Stedebouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 29 september Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer 2020-038-SP
 • Plaatsingsdatum 16 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

‘Geef dienstverlening (in) de Ruimte’

Programmamanager Omgevingswet

Schaal 12
24 uur per week

Vacaturenummer: 2020-038-SP

Wat je doet
Als programmamanager formuleer je de hogere doelstellingen, die tot stand worden gebracht door middel van concrete projecten en acties. Het overkoepelende karakter van het programma-management is een voorwaarde om de onderlinge samenhang te waarborgen. We verwachten van jou als programmamanager een coachende stijl richting de collega’s binnen met name het proces van vergunningverlening, toezicht, handhaving, ruimtelijk beleid en dienstverlening.     

De Omgevingswet geeft nieuwe mogelijkheden voor meer ruimte tot initiatief, vraagt om meer samenwerking binnen de gemeente en met andere overheden. Doel van de Omgevingswet is een goede balans tussen beschermen en benutten van de fysieke leefomgeving met het oog op een duurzame ontwikkeling. De  invoering biedt kansen om de Houtense dienstverlening te verbeteren en meer opgavegericht en digitaal te werken.

Er is sprake van een omvangrijk invoeringsproces. De Gemeente Houten is al goed op weg, maar we hebben nog een lange weg te gaan. De doelen achter de Omgevingswet vragen om veranderingen in de manier van werken van een groot deel van de gemeentelijke organisatie zoals het bestuur, beleidmakers, juristen en uitvoeringsorganisaties (vergunningen, handhaving, beheer en dienstverlening). Inhoudelijk is de Ruimtelijke Koers richtinggevend. Het is voor de programmamanager zaak om in dit dynamische speelveld oog te houden voor het resultaat voor de inwoners en initiatiefnemers van de gemeente Houten.

Hoe ziet je werkdag eruit?

Als programmamanager ben je een belangrijke pijler binnen de organisatie en een boegbeeld naar buiten toe. Intern is er sprake van een nauwe samenwerking met het college, de directie, de verschillende teammanagers en professionals in het gehele werkproces. Daarnaast sta je veel in contact met externe partijen. De intensieve wijze waarop je dit relatienetwerk dagelijks onderhoudt, stelt je in staat om te komen tot draagvlak en (realistische) plannen en uitvoering.

Als programmamanager Omgevingswet geef je leiding aan dit meerjarig programma dat strategisch en multidisciplinair van aard is en met grote invloed op de (lokale) omgeving/samenleving. Je bent de spil binnen het programmateam invoering Omgevingswet en tevens voorzitter van het programmateamoverleg. De volgende verantwoordelijkheden zijn bepalend voor jouw rol:

 • Je managet het programma en stuurt op programmadoelen, ontwikkeling en integraliteit;
 • Je werkt actief samen met de vele in- en externe stakeholders en zorgt voor goede ambtelijke en bestuurlijke besluitvorming;
 • Je draagt zorg voor de voorbereiding van het stuurgroepoverleg;
 • Je bent opdrachtgever –gemandateerd door de stuurgroep- voor projecten die vanuit de opgave ‘invoering Omgevingswet’ zijn of worden opgestart;
 • Je faciliteert en stuurt het programmateam samen met de projectleider Omgevingswet;
 • Je draagt zorg voor het programmabudget, capaciteit, middelen, en bewaakt en stuurt op risico’s en integrale planning;
 • Je bewaakt de kwaliteit, samenhang en uniformiteit over de producten die worden opgeleverd en de programmakoers;
 • Je houdt rekening met een hoge politieke, financiële en/of maatschappelijke impact.

Functie-eisen

Wie je bent

Je beschikt over:

 • een HBO/academisch werk- en denkniveau met de bijbehorende stevige analytische vaardigheden;
 • ervaring met (de positionering en structuur van) programmamanagement;
 • over actuele kennis van het ruimtelijk domein en de ontwikkelingen rond de implementatie van de Omgevingswet en ruime ervaring met programmatische aansturing in een politieke context;
 • de drive om resultaten te bereiken.

Verder ben je: 

 • in staat om vanuit een goede visie op de materie integraal / thema-overstijgend/regionaal en op strategisch niveau te kunnen denken en werken;
 • adviesvaardig en communicatief sterk;
 • omgevingsbewust, organisatiebewust en heb je gevoel voor politiek-bestuurlijke verhoudingen;
 • coachend in je gedrag richting collega’s;
 • gericht op samenwerking, en goed in communicatie, het leggen van (nieuwe) contacten, netwerken en verbinden, enthousiasmeren;
 • flexibel, creatief en vernieuwend in denken en handelen;
 • in staat het juiste abstractieniveau te onderscheiden (overzicht houden en sturen op hoofdlijnen waar dat kan, en meer inzoomen wanneer nodig);
 • zelfstandig en besluitvaardig;
 • gedreven en inspirerend;initiatiefrijk;
 • flexibel inzetbaar om ook aanverwante klussen aan te pakken, aan te kunnen sturen en uit te voeren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Dit krijg je van ons
  We belonen jouw inzet graag met:

  • Een salaris dat afhankelijk is van je opleiding en ervaring. Als je voldoet aan de gestelde functie-eisen kunnen wij je inschalen in functieschaal 12 (het bruto maandsalaris is in deze schaal per 1 oktober 2020 minimaal € 4.279,- en maximaal € 5.872,- bij een fulltime dienstverband (36 uur per week).
  • Een arbeidscontract voor de duur van twee jaar;
  • Vakantiegeld en een eindejaarsuitkering in de vorm van een Individueel keuzebudget (IKB). Je kunt dit IKB vrij inzetten, bijvoorbeeld door het uit te laten betalen of voor extra verlof.
  • De mogelijkheid om tijds- en plaats onafhankelijk te werken.
  • Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer, gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof, een tegemoetkoming in de kosten van de zorgverzekering en een pensioenregeling.
  • Opleiding en ontwikkel mogelijkheden, bijvoorbeeld via ons interne opleidingscentrum: de Houten Academie.
  • Mogelijkheid om te sporten met korting via Bedrijfsfitness Nederland.
 • Maand­salaris Min €4.279 Max. €5.872 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 24

Bijzonderheden

Enthousiast geworden? Yes!
Fijn dat je de tijd hebt genomen om deze vacaturetekst helemaal te lezen. Dat betekent misschien wel dat je wilt solliciteren. Wil je meer weten over de functie of heb je vragen? Schroom niet om contact op te nemen met directeur Strategie en Ontwikkeling, Ria Oonk (06-50055107)

Wil je solliciteren?
Daar zijn we blij mee! Vul het digitale formulier in en solliciteer met een motivatiebrief en recent cv. Je kunt solliciteren tot en met maandag 28 september 2020. Vermeld bij je sollicitatie het vacaturenummer 2020-038-SP.

Verwachten wij dat we een goede match kunnen zijn, dan nodigen we jou uit voor een gesprek. De gesprekken staan gepland op donderdag 8 oktober 2020. Een assessment kan aansluitend onderdeel uitmaken van deze procedure. Wij zien je sollicitatie met interesse tegemoet!

Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern opengesteld.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Houten

In welke organisatie en in welk team kom je terecht?   

De gemeente Houten is onderdeel van de stadsregio Utrecht en in de laatste decennia uitgegroeid tot een middelgrote stad van 50.000 inwoners, inclusief de dorpskernen Schalkwijk, ’t Goy en Tull en ‘t Waal. Dat maakt dat wij als organisatie goed zijn in het combineren van denken en doen. Schouders eronder en aan de slag is ons motto. In korte tijd kunnen we goede resultaten boeken. Landelijke en regionale ontwikkelingen en eigen ambities worden opgepakt door voortdurend op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen en manieren van werken. Innoveren en experimenteren helpen ons in het realiseren van onze ambities. We zoeken hiervoor actief de samenwerking met elkaar; collega’s, inwoners, ondernemers en partners. Een setting waardoor het fijn werken is in Houten. De platte structuur van de organisatie, met 12 samenwerkende teams, geeft veel ruimte voor eigen initiatief, eigenaarschap en persoonlijke ontwikkeling.

Als gemeente Houten zijn wij hard op weg om de vinex bouwopgave af te ronden. En nog steeds is Houten erg in trek. Veel mensen willen hier blijven of komen wonen. Vooral onder ouderen, jongeren en gezinnen met een laag of middeninkomen is de woningbehoefte groot. Daarom gaan we de komende twintig jaar vooral binnenstedelijk nieuwe woningen bouwen met veel oog voor zorg, mobiliteit, natuur, landschap, recreatie, voorzieningen, economie en werk, duurzaamheid en leefbaarheid. Met deze ambitie en de nieuwe omgevingswet als instrument wordt de komende bouwopgave een mengeling van faciliteren en reguleren, van participeren en sturen. Het belang van een adequate invoering van de omgevingswet willen we onderstrepen met het aantrekken van een programmanager voor dit veelomvattende werkproces.

Al onze programmamanagers (op het gebied van Duurzaamheid, Omgevingswet, Sociale Koers, Ruimtelijke Koers, Informatisering, Organisatieontwikkeling) maken onderdeel uit van het team Strategie & Programma’s, dat direct ressorteert onder de directie. De lijnen zijn daardoor in de samenwerking met directie en bestuur zo kort mogelijk gehouden. Onze programmamanagers hebben een centrale inhoudelijke rol en geen lijnmanagementfunctie.

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Houten nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior domeinmedewerker onderwijsbeleid

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectsecretaris Inzet Kabinetsformatie (36 uur)

Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Afdelingsmanager Burgerzaken

Gemeente Den Haag
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 5 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd