Programmamanager Leefbare Wijken

Gemeente Eindhoven

 • Stand­plaats Eindhoven
 • Contractduur Een jaarcontract. Als we van beide kanten tevreden zijn, wordt het omgezet naar een vast contract.
 • Uren per week 36
 • Niveau Master/doctoraal, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Stedenbouwkundig / ruimtelijke ordening
 • Reageren voor 13 december Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer Nvt.
 • Plaatsingsdatum 25 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Programmamanager Leefbare Wijken
36 uur per week

Verbeteren van leefbaarheid? Herken je het belang om vraagstukken vanuit de wijken van-buiten-naar-binnen te brengen en die te vertalen naar stedelijke thema’s voor wijkaanpak en gebiedsgericht werken? Ben jij voor het bestuur het eerste aanspreekpunt voor de wijkaanpak en het gebiedsgericht werken in Eindhoven? Dan hebben wij een fulltime vacature!

Wat kom jij waarmaken voor Eindhoven?
Eindhoven heeft prachtige en minder prachtige wijken, er wonen gelukkige mensen en mensen die eenzaam zijn. Er zijn wijken met veel bomen en mooie groenvoorziening of juist met veel auto’s op straat. Bewoners voelen zich onveilig, ervaren overlast of er is juist sprake van grote saamhorigheid.

Stad en regio staan voor een ongekende schaalsprong in wonen, werken en mobiliteit. Veel van deze stedelijke ontwikkelingen hebben een grote impact op het wonen en leven in de bestaande wijken. Dit kan negatief uitpakken, of zo voelen bij de inwoners, maar biedt ook kansen!

Er wordt binnen de afzonderlijke sectoren binnen de gemeente, hard gewerkt aan het verbeteren van de leefbaarheid in de stad. We moeten en kunnen daarbij op korte termijn een extra slag maken. De 'van-buiten-naar-binnen' opgehaalde vragen moeten leiden tot meer zichtbare resultaten in de wijken. Bij het uitblijven van resultaat verliezen we het vertrouwen van onze bewoners, dat we zo zorgvuldig hebben opgebouwd.

Eindhoven maakt van leefbare wijken een speerpunt! We zoeken een programmamanager die voor ons belangrijke stedelijke thema’s zoals vereenzaming, polarisatie, verregaande integratie van de zorg in de samenleving, ondermijning en segregatie, verduurzaming en verdichting herkent, analyseert en de gevolgen adresseert, die aanstuurt op maatwerk in specifieke gebieden en daarbij rekening houdt met de politiek- bestuurlijke agenda.

 • Jij hebt inzicht in trends en ontwikkelingen op het gebied van leefbaarheid (breed) en richt je binnen dit onderwerp op de overkoepelende, complexe en strategische vraagstukken die specifiek en belangrijk zijn voor Eindhoven.
 • Je formuleert, samen met bestuur, gebiedsmanagers, gebiedscoördinatoren, collega’s van andere sectoren en partners in het veld een 'Eindhovense strategie' op het gebied van leefbaarheid en stuurt aan op (bestuurlijke) besluitvorming en gebiedsgerichte implementatie.
 • Je vertaalt de strategie in, en draagt bij aan een organisatie die integraal en slagvaardig aan prioritaire leefbaarheidsthema’s kan werken met zichtbare en meetbare resultaten op wijkniveau.
 • Je draagt actief bij aan agendering van- en beleidsvorming op stedelijke thema’s op het gebied van leefbaarheid, ondersteund door onze data (buurtkijker), jouw contacten met professionals in de wijken en door het ophalen 'van-buiten-naar-binnen' bij onze collega’s die in de gebieden werken.
 • Je bent voor gebiedsmanagers en beleidsmedewerkers binnen de verschillende sectoren sparringpartner bij o.a. het opstellen van college-, raads- en DR-dossiers en zorgt voor de integrale afstemming met adviseurs van andere programma’s.
 • Jij hebt het overzicht en inzicht in onderwerpen op stedelijk niveau met een gebiedsgerichte component en zoekt de verbinding voor een zo groot mogelijk resultaat in de wijken.
 • Je vervult een signalerende rol op het gebied van prioritering, samenhang en voortgang van de belangrijkste dossiers. Op basis hiervan geef je gevraagd en ongevraagd advies aan het bestuur, de DR (Directie Raad) en collega’s en bied je zo nodig de helpende hand.
 • Je investeert en onderhoudt netwerken in de stad Eindhoven die, zoals de gemeente, keyspelers zijn bij het organiseren van leefbaarheid in de brede zin.


Met wie doe je dat?
Je werkt intensief samen met de gebiedsmanagers, programmamanagers, specialisten gebiedsgericht werken binnen alle domeinen. Je bent inhoudelijk 1e aanspreekpunt voor bestuur, DR en sectorhoofden, daar waar het stedelijke-, gebiedsgerichte thema’s betreft.

De gebiedsmanagers blijven 1e aanspreekpunt voor hun gebieden. Je bent het 1e aanspreekpunt voor externe partners, daar waar het stedelijke thema’s van de wijken betreft en richt je op complexe en overkoepelende dossiers op het gebied van gebiedsgericht werken c.q. leefbaarheid.

Gemeente Eindhoven

Gemeente Eindhoven

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Solange Beekman

040 238 6295

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werner Töller

06 5463 0871

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Gemeente Eindhoven nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Medewerker begraafplaats en onderhoud groen

Gemeente Voorschoten
 • Stand­plaats Voorschoten
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 15 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Junior financieel adviseur

Gemeente Wassenaar
 • Stand­plaats Wassenaar
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Informatieanalist datagestuurd werken

Gemeente Amsterdam
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 36
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)