Programmamanager Innovatieprogramma Gezonde Leefomgeving

Provincie Utrecht

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 1 jaar met optie tot verlenging
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €5.708 - €5.708
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal, HBO oude stijl, HBO bachelor, WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 25 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer nvt
 • Plaatsingsdatum 5 oktober 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als programmamanager gezonde leefomgeving houd je je in ieder geval bezig met:

 • Programmeren: Je stuurt aan op het uitvoeren van het nieuwe programma voor de periode 2021-2024 met na te streven doelen, een uitvoeringsagenda en het identificeren/bepalen van de ervoor benodigde middelen. Je bewaakt de ‘scope’ van het programma. Dit doe je in nauwe samenwerking met het programmateam Gezonde Leefomgeving dat momenteel uit 8 personen bestaat. Je hebt oog voor ontwikkelingen in de regio en speelt flexibel in op kansen en uitdagingen die zich voordoen op het gebied van gezonde leefomgeving.
 • Besturen: Je stuurt op haalbaarheid en uitvoerbaarheid en werkt daarin nauw samen met het programmateam Gezonde Leefomgeving. Je bent verantwoordelijk voor de advisering richting het bestuur en politiek. Je rapporteert over voortgang richting opgavemanager en bestuurder en levert input aan voor de P&C-cyclus.
 • Borging: Je zorgt voor de borging van het programma naar de lijnorganisatie. Dat is een ingewikkelde puzzel, want het gaat om een complex programma met tal van vertakkingen binnen en buiten het provinciehuis, innovatieve (samen)werkvormen en specifieke expertises die in de loop der jaren is opgebouwd. Hiertoe stel je in nauwe samenwerking met het programmateam een stappenplan voor de borging op, dat in 2024 moet uitmonden in een definitief borgingsplan voor het behoud en de doorontwikkeling van de expertise, werkwijzen en activiteiten van het innovatieprogramma gezonde leefomgeving.
 • Programmateamontwikkeling: Je weet een team te bouwen. Je zorgt voor rust en stabiliteit in het team. Je enthousiasmeert, bent een sparringpartner, ondersteunt en beslist. Samen met het team houd je zicht op wat belangrijk is en urgent en weet daarin keuzes te maken.
 • Organiseren: Je organiseert de effectieve en efficiënte uitvoering van het programma, waaronder het eenduidig invullen van de verschillende rollen die in een opgave gespeeld moeten worden en het afspreken van spelregels. Daarbij durf je vernieuwende technieken en methodieken toe te passen en anderen te inspireren daarin mee te doen.
 • Samenwerken: is essentieel voor en bij de uitvoering van deze opgave. Je zorgt voor goede afstemming met projecten, programma’s en opgaven zoals klimaatadaptatie, biodiversiteit in stad en dorp, binnenstedelijke ontwikkeling, mobiliteit, sociale agenda, voedselagenda en Groen Groeit Mee. Daarnaast weet je het programma goed te positioneren en houd je de rol van de provincie scherp in de gaten.


Domein Stedelijke Leefomgeving
Vanuit het domein Stedelijke Leefomgeving (SLO) dragen we bij aan een aantrekkelijk én vitaal stedelijk gebied, inclusief het uitloopgebied. Onze kerntaken zijn ruimtelijke ontwikkeling, milieu en gezond leefklimaat, duurzame economische groei, cultuur en erfgoed, binnenstedelijke vitaliteit en energietransitie. Samen met onze partners binnen én buiten de organisatie werken we aan een kwalitatief hoogwaardige leefomgeving. We verbinden de opgaven op het vlak van wonen, werken, natuur en recreatie met elkaar om tot kwalitatieve oplossingen te komen. Dit beleid voeren we zelf uit in programma’s zoals de Omgevingswet/visie, Nieuwe Hollandse Waterlinie, Binnenstedelijke Ontwikkeling, Energietransitie en Gezonde Leefomgeving.

Concernopgave gezonde leefomgeving
De provincie Utrecht heeft een fijn woon- en leefklimaat. Dat willen we graag zo houden. Tegelijkertijd doen de toename van het aantal inwoners en de grote opgaven waar de provincie voor staat (woningbouw klimaatadaptie, energietransitie, voedseltransitie en de mobiliteitstransitie), een beroep op de (schaarse) ruimte. Dit vraagt om oplossingsrichtingen en een organisatie waarin innovatie de continue factor is. Innovatie is daarom één van de uitgangspunten van de provinciale Omgevingsvisie. In deze Omgevingsvisie is ook opgenomen dat het bereiken van een gezonde en veilige leefomgeving prioriteit heeft.
In het nieuw opgestelde innovatieprogramma gezonde leefomgeving 2021-2024 gaan we hiermee aan de slag. We bouwen hiermee voort op het aanjaagprogramma gezonde leefomgeving, dat we in 2017 zijn gestart en dat inzette op het steviger agenderen van gezonde leefomgeving in de provincie Utrecht en daarbuiten (Den Haag, Europa), het meebouwen aan netwerken en delen van goede voorbeelden.
De focus van het innovatieprogramma gezonde leefomgeving ligt nu op dynamisch samenwerken, een integrale, omgevingsgerichte aanpak en ruimte voor inspirerende pilots in de praktijk. Deze focus vindt het programma o.a. in vernieuwende lerende netwerken zoals de Data- en Kennishub Gezond Stedelijk Leven en de Health Hub Utrecht, waarin wij als partner samen met publieke, private partijen, kennisinstellingen en inwoners innovatieve pilots, onderzoeken en living labs uitvoeren. Daarmee willen wij met zijn allen het verschil gaan maken bij het bevorderen van de gezondheid en het verkleinen van gezondheidsverschillen in de provincie Utrecht.
Het innovatieprogramma loopt tot en met 2024 en streeft naar een zorgvuldige borging voor de volgende periode. Die borging moet de komende jaren zijn beslag krijgen. Dat is een ingewikkelde puzzel, want het gaat om een complex programma met tal van vertakkingen binnen en buiten het provinciehuis, innovatieve (samen)werkvormen en specifieke expertises die in de loop der jaren is opgebouwd.

Provincie Utrecht

Utrecht is een provincie om trots op te zijn. Gevarieerd, bruisend en met een rijke historie. Met veel verschillende levensstijlen, culturen en persoonlijke voorkeuren. Onze regio is een topregio met een innovatieve kenniseconomie.

Het is onze opgave om de aantrekkelijkheid van onze provincie te vergroten en groei zo te faciliteren dat de kwaliteit van onze ruimte behouden blijft. Samen met inwoners, bedrijven, organisaties en andere overheden werken het provinciebestuur en medewerkers met enthousiasme en daadkracht aan een gezonde en duurzame leefomgeving. Wij willen dat iedereen in de provincie Utrecht fantastisch woont, werkt en leeft. Daarom zorgen wij voor een goede balans tussen groen en groei.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Sytske du Crocq

06 343 80 122

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Utrecht nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Vergunningverlener

Waterschap Aa en Maas
 • Stand­plaats 's-Hertogenbosch
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 6 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Traineeship Openbaar Ministerie

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Cloud Cost & Capacity manager

De Nederlandsche Bank
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd