Programmamanager Informatievoorziening

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Gouda
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 9 november
 • Vacaturenummer 3081
 • Plaatsingsdatum 10 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De kwaliteit van de projecten die we draaien? Die waarborg jij. Als programmamanager bij de Directie Informatievoorziening ondersteun en begeleid je projectleiders en borg je de samenhang tussen de circa veertig projecten die we draaien. Een uitdagende functie die om flink wat pit vraagt, ook omdat je onze roadmap voor de toekomst uitzet.


Als programmamanager bij de Directie Informatievoorziening (DI) stuur je één of meerdere projectenclusters aan. Intern worden deze clusters ‘verdiepingen’ genoemd; feitelijk ben je dus ‘verdiepingsmanager’. Er zijn momenteel zes verdiepingen waar onze circa veertig projecten ondergebracht zijn. Alle zes zijn ze georganiseerd rond een bepaald thema. Bijvoorbeeld zorg, terugdringing recidive en verblijf. Jouw hoofdtaak? Zorgen dat de projectleiders resultaten boeken. Jij zorgt dat ze op schema liggen en bewaakt de budgets en de scope van de projecten. Waar nodig stuur je bij. Daarnaast borg je de samenhang tussen projecten binnen een verdieping én die binnen het gehele projectenportfolio. Dat brengt uitdaging en soms positieve spanning met zich mee, en dat is nu precies waar jij energie van krijgt.


Jij ondersteunt projectleiders bij de tactische en operationele aansturing van leveranciers en zorgt dat ze effectief zijn binnen de bestuurlijke en operationele omgeving van de projecten die ze leiden. Dat doe je door ze begeleiding te bieden bij het navolgen van interne afspraken, en de processen en procedures die bij de projecten komen kijken. Daarbij zie je er ook op toe dat er wordt voldaan aan de kwaliteitseisen – rondom functionaliteit, privacy en informatiebeveiliging bijvoorbeeld – van de producten die we leveren.


Om de kwaliteit te waarborgen is het natuurlijk van belang dat we goede projectmanagers werven. Dat doe jij. Ook coach je ze en beoordeel je hen op effectiviteit, efficiency, houding en gedrag. Je adviseert het hoofd Projectmanagement en Implementatie, het managementteam van PMI (waar je ook deel van uitmaakt) en de stuurgroepvoorzitters. Stuurgroepvergaderingen? Die bereid jij voor. Daarnaast bepaal je de roadmap voor de toekomst, samen met de informatiemanager en de architect. Je stelt je op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen en ideeën die in de business een belangrijke rol spelen, implementeert en faciliteert die en bepaalt de te varen koers.

Functie-eisen

Een resultaatgerichte leider met natuurlijk overwicht? In die omschrijving herken je je. Jij staat stevig in je schoenen. Samenwerkend en verbindend ga jij te werk. Je weet hoe je een ‘nee’ verkoopt, maar doet dat wel altijd met een zekere sensitiviteit. Zo zorg je voor lange en vruchtbare relaties. Jij bewaart het overzicht en legt verbanden over je eigen portfolio heen. Daarbij voel je je thuis in complexe (overheids)organisaties en bestuurlijke omgevingen.


• Je hebt wo-niveau.
• Je hebt minimaal tien jaar relevante werkervaring als programmamanager, waarvan minstens vijf op het gebied van informatievoorziening of ICT.
• Je hebt kennis van inkoop- en aanbestedingsrecht en -regelgeving.
• Je hebt bij voorkeur kennis van rijks- en ketenbrede standaarden op het gebied van ICT en van het beheer van rijksfinanciën en de planning-en-controlcyclus.
 

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

• Een assessment en het maken van opdrachten kunnen onderdeel zijn van de selectieprocedure.
• Wil je meer informatie over de vacature? Neem dan contact op met de heer W. Wichers, manager PMI DI, via 06 30 01 93 40. Of met de heer J.H.M. Doreleijers, HR-adviseur DI, via 06-50009042.
• Wil je meer informatie over de sollicitatieprocedure? Neem dan contact op met het shared service center DJI, team Werving, Selectie en Inzetbaarheid via 0880-54321 of ssc@dji.minjus.nl.
• Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
• Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen, ontvangen we graag je cv en motivatiebrief.
• De werving staat open tot 09 november 2020. DI streeft er naar om, na ontvangst van jouw sollicitatie bij gebleken geschiktheid z.s.m. het gesprek met jou aan te gaan. Let op: Wij sluiten de werving eerder als we voor 09 november 2020 de vacature vervuld hebben. Wees er op tijd bij en reageer snel!

Meer over de functiegroep Coördinerend / Specialistisch Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Directie Informatievoorziening (DI) is dé expert die zorgt voor informatievoorziening (IV) voor DJI collega’s, justitiabelen en ketenpartners. Om invulling te geven aan deze rol realiseert en beheert de directie IV-oplossingen die aansluiten bij de ambitie van DJI en zorgt de directie ervoor dat door middel van kaders en de sturing hierop de IV van DJI kwalitatief hoogwaardig en toekomstbestendig is en blijft. De directie fungeert als regieorganisatie op de IV van DJI en bevindt zich als zodanig tussen vraag (klant/business) en aanbod (leveranciers) in.


Projectmanagement en Implementatie
Binnen de Directie Informatievoorziening is de afdeling Projectmanagement en Implementatie (PMI) verantwoordelijk voor het projectmatig realiseren van IV-oplossingen. We bestaan uit een kleine vaste kern en maken voor de uitvoering van de ongeveer 40 projecten intensief gebruik van expertise uit de markt. Voor de beheersing en voortgangsbewaking van het projectportfolio maakt DI gebruik van standaard methodieken die op grond van interne, markt- en interdepartementale ontwikkelingen continu doorontwikkeld worden. Gemiddeld eens per kwartaal organiseren we een dag waarbij we, meestal buiten de deur, samenkomen om informatie te verkrijgen. Bijvoorbeeld door het uitwisselen van kennissessies met andere instellingen of door het volgen van workshops. Zo slijpen we eenheid in de afdeling.
 

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.


Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.
 

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer J.H.M. Doreleijers, HR-adviseur

06-50009042

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Domeinarchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Projectarchitect

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 9 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Functioneel beheerder

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 3 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)