Programmamanager energietransitie in de gebouwde omgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.551 - €6.786
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 7 februari Nog 9 dagen
 • Vacaturenummer PBL 22-528
 • Plaatsingsdatum 24 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Beschrijving van de functie De energietransitie staat volop in de belangstelling van politiek, beleid en samenleving. Het PBL is hierbij een belangrijke kennispartner voor beleidsmakers en bestuurders. Wij zoeken momenteel een ervaren programmamanager Energietransitie in de gebouwde omgeving.

In het programma Energietransitie in de gebouwde omgeving analyseren we broeikasgasemissies en energiegebruik in de gebouwde omgeving, waarbij o.a. gekeken wordt naar de effectiviteit van beleidsinstrumenten om de transitie richting netto nul-emissie in 2050 te realiseren. Door Europees Beleid (Fit for 55), het Coalitieakkoord en versterkt door de energiecrisis, is het beleid omvangrijker, fijnmaziger en complexer geworden. Het programma richt zich op de analyse van dit beleid en het verkennen van beleidsopties, waarbij ook aandacht wordt besteed aan governance, verdeling van baten en kosten en het perspectief van de burger. De onderzoekers van het programma werken veelal met rekenmodellen. Daarnaast wordt er op dit thema ook kwalitatief en mixed-methodsonderzoek verricht. Het programma draagt bij aan de Klimaat- en energieverkenning, de Startanalyse aardgasvrije buurten en diverse andere studies. Als programmamanager rapporteer je aan het (plv) hoofd van de sector Klimaat, Lucht en Energie.

Wat ga je doen?

 • Je geeft inhoudelijk leiding aan de werkzaamheden van PBL op dit werkgebied, initieert nieuw onderzoek en programmeert de benodigde kennisontwikkeling. Je draagt ook bij aan dit onderzoek, dat uitgevoerd wordt door multidisciplinaire teams uit verschillende PBL sectoren.
 • Je onderhoudt contacten met overheden, andere kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties.
 • Je bent (mede)auteur van rapporten voor het PBL en publicaties voor nationale en internationale (wetenschappelijke) tijdschriften en kunt je werk presenteren tijdens congressen en bijeenkomsten op je vakgebied.
 • Je bent inhoudelijk deskundig op het werkveld energietransitie in de gebouwde omgeving en hebt ruime ervaring met kwantitatief onderzoek. Dit blijkt uit een relevante opleiding, werkervaring en publicaties. Gepromoveerd zijn is een pre.
 • Je bent in staat relevante ontwikkelingen in een vroeg stadium te herkennen, om verbinding te leggen met aspecten die randvoorwaardelijk zijn voor de energietransitie, zoals burgerbetrokkenheid en institutionele aspecten, en om deze inzichten te vertalen in agendering en programmering van het werk.
 • Je bent in staat de behoefte aan kennis vanuit beleid strategisch te vertalen in onderzoek dat vernieuwend en beleidsrelevant is en om deze kennis te laten landen bij de juiste actoren.
 • Je hebt ervaring met programmamanagement en/of projectmanagement en met het begeleiden, motiveren en laten samenwerken van onderzoekers.

Je herkent jezelf in de volgende eigenschappen of zou deze willen ontwikkelen:

 • Het spreekt je aan om te werken op het snijvlak van wetenschap en beleid.
 • Je bent nieuwsgierig naar inzichten en onderzoeksmethodes uit andere disciplines en je wilt je kennis hiermee verbinden en verrijken.

Past het niet helemaal?
Voldoe je niet aan alle functie-eisen, laat ons dan weten waarom jij denkt goed te passen in deze functie.

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.551 Max. €6.786 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Inwerken
Een goede landing in de organisatie vinden wij erg belangrijk. In je inwerkperiode zul je dan ook begeleid worden door een directe collega. Zij of hij is je eerste aanspreekpunt in de periode waarin je je vertrouwd maakt met de organisatie. Daarnaast kent het PBL een introductieprogramma voor nieuwe medewerkers waarin aandacht is voor de rol en positie van het planbureau, onze werkwijzen en de werkcultuur.

Bijzonderheden

 • Werktijden zijn flexibel en kunnen in overleg met de leidinggevende worden afgesproken. Wij werken hybride, waarbij wij maximaal 2 dagen vanuit huis werken.
 • Na sluitingsdatum is de vacaturetekst online niet meer zichtbaar. Daarom raden wij je aan de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Senior Wetenschappelijk Medewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De sector Klimaat, Lucht en Energie (KLE) analyseert de gevolgen van klimaatverandering, luchtverontreiniging en de energieproblematiek voor de samenleving; hardnekkige problemen die de maatschappij op ieder schaalniveau – nationaal, Europees en mondiaal – raken. De sector voert evaluaties en toekomstverkenningen uit van beleid en van maatschappelijke ontwikkelingen, duidt de natuurwetenschappelijke, economische en bestuurlijke achtergronden van die ontwikkelingen en beoordeelt oplossingsrichtingen die worden aangedragen. Rekenmodellen en systeembenaderingen spelen hierbij een belangrijke rol. De sector heeft zowel jongere als oudere medewerkers en kent een open en enthousiaste werksfeer.

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Het PBL is van mening dat medewerkers het beste tot hun recht komen in een inclusieve werkomgeving. Werken in divers samengestelde teams maakt ons werk innovatiever en leuker.

Wil je weten hoe het is om te werken bij het PBL? Kijk daarvoor op onze website.

Het Planbureau voor de Leefomgeving valt organisatorisch onder het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

IenW zet in op een veilig, bereikbaar en leefbaar Nederland. Daarom werkt het ministerie aan krachtige verbindingen over de weg, spoor, het water en door de lucht. En IenW beschermt tegen wateroverlast, zorgt voor de kwaliteit van lucht, water en bodem en aan het realiseren van een circulaire economie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Martine Uyterlinde

06-42326993

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Ellen van Tongeren

06-11499768

Marrije op den Brouw

06-31035660

Solliciteren?

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Sectorhoofd Integrale beleidsanalyse Leefomgeving

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 16
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Medewerker modelonderzoek IMAGE-GLOBIO

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 1 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

HRM Adviseur

Planbureau voor de Leefomgeving/Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 34-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)