Programmamanager energietransitie bedrijventerreinen

TKI Urban Energy

 • Stand­plaats Utrecht
 • Contractduur 40
 • Uren per week 40
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Vacaturenummer energietransitie
 • Plaatsingsdatum 7 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De energietransitie is in volle gang. Zo ook op bedrijventerreinen. De transitie naar
duurzame utiliteitsgebouwen en het bedrijventerrein van de toekomst vraagt niet alleen om
innovatieve technologieën. Het vergt ook nieuwe kennis op sociaal-maatschappelijk vlak.
Bedrijventerreinen bieden ruimte voor grootschalige energieopwekking, energieopslag,
flexibel energiegebruik, uitwisseling van energie en het laden van elektrische
vervoermiddelen. Volledige bedrijventerreinen worden onderdeel van het energiesysteem.

?De kleine en middelgrote ondernemers die er gevestigd zijn spelen een essentiële rol. Het
zijn hún bedrijfsprocessen, hún gebouwen die worden verduurzaamd. En het zijn de
werkplekken van tientallen mensen die er dagelijks komen. Hoe krijgen facilitair
medewerkers, gebouweigenaren en parkmanagers zicht op passende innovatieve producten
en diensten? Welke opties zijn er voor een gezamenlijke aanpak op het terrein? Welke
relaties zijn er met thema’s als klimaatadaptatie, biodiversiteit en circulariteit? Welke
dialoog moet gevoerd worden met bedrijfsverenigingen, omgevingsdiensten, gemeenten en
provincies? Kortom, er is werk aan de winkel voor het bedrijfsleven.
TKI Urban Energy zoekt een programmamanager die de doelgroep bij de geschetste
opgave en hoofdbrekens kan helpen.


Over de functie
De Programmamanager energietransitie bedrijventerreinen houdt zich bezig met het
faciliteren van de veranderende rol van bedrijventerreinen in het energiesysteem, en het
ondersteunen van de ontwikkeling van energie-innovaties daarvoor. Dit doet hij of zij door:
- te onderzoeken hoe opschaling en versnelling van de energietransitie kan
plaatsvinden op bedrijventerreinen waar het mkb gevestigd is en in kantoren,
bedrijfsgebouwen en utiliteitsgebouwen. Informatie haalt hij of zij bijvoorbeeld bij
innovatieve ondernemers en duurzame voorlopers;
- relevante ontwikkelingen door te vertalen naar de geschetste opgave. Met de
Programmamanagers van TKI Urban Energy wordt nauw samengewerkt en er vindt
continu afstemming plaats over de inhoudelijke thema’s;
- nieuw, gedegen onderzoek te initiëren wanneer beschikbare informatie
ontoereikend of gedateerd blijkt;
- te zorgen dat opgedane kennis wordt gedeeld met relevante partijen in seminars of
webinars, via andere communicatiekanalen, in kennisdossiers en middels gevraagd
en ongevraagd advies over het aandachtsgebied;
- een relevant netwerk in kaart te brengen en partijen te leren kennen, bijvoorbeeld
door ‘accountgesprekken’ te voeren. (Tech)bedrijven, kennisinstellingen,
energiecoöperaties, parkmanagers, ondernemersverenigingen, brancheorganisaties,
gemeenten en provincies zijn gesprekspartners;
- ambitieuze organisaties en mensen met de slimste ideeën bijeen te brengen die
daadwerkelijk willen investeren in het aandachtsgebied, bijvoorbeeld door
matchmakingbijeenkomsten te organiseren, of juist gericht partijen uit het netwerk
te verbinden op basis van hun vraag en aanbod;
- ideeën voor energie-innovaties ter versnelling van de energietransitie op
bedrijventerreinen te beoordelen of initiëren, en bestaande projecten waarbinnen
kansrijke energie-innovaties ontwikkeld worden te ondersteunen;
- op basis van al deze informatie de verduurzamingsaanpak van utiliteitsbouw en
bedrijventerreinen voortdurend aan te scherpen.

TKI Urban Energy

Wie zijn wij
TKI (Topconsortium voor Kennis en Innovatie binnen de Topsector Energie) Urban Energy is
een ambitieuze organisatie en wordt gevormd door een hecht team van gemotiveerde
energie-experts, zowel “jonge honden” als “oude rotten”, die zich dagelijks inzetten voor
versnelling van de energietransitie in de gebouwde omgeving.
TKI Urban Energy faciliteert, stimuleert, verbindt en ondersteunt haar netwerk van
bedrijven, kennisinstellingen en (overheids)organisaties bij ontwikkeling en toepassing van
innovaties die nodig zijn voor die versnelling. We werken daar met volle overtuiging aan, en
drinken aan het einde van de maand ook graag een borrel samen

TKI Urban Energy

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Specialist Identity & Access Management

Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie
 • Stand­plaats Huis Ter Heide
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Communicatieadviseur warmtetransitie

gemeente Houten
 • Stand­plaats Houten
 • Uren per week 28
 • Reageren voor 1 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Data Modelleur

Sociale Verzekeringsbank
 • Stand­plaats Amstelveen
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 20 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd