Programmamanager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.831 - €7.096
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 19 mei Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer VWS210079(OBP)
 • Plaatsingsdatum 4 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Ben jij een ervaren, energieke en innovatieve programmamanager? Ga jij graag telkens weer een nieuwe uitdaging aan? Wil je werken aan oplossingen waar mensen echt mee geholpen zijn, in vaak politiek-bestuurlijk complexe opdrachten? Dan zijn we op zoek naar jou!

De beleidsvraagstukken van VWS en SZW vragen steeds vaker om een andere manier van werken. Geen wetten en stelsels wijzigen, maar een veranderbeweging op gang brengen, waarbij de opgave leidend is. Project- en programmamanagement worden daarom steeds belangrijker als werkwijze om problemen op een andere manier aan te pakken en op te lossen, om opgavegericht te kunnen werken.

Bij Flex|Pro word je ingezet als programmamanager op verschillende pittige opdrachten op diverse beleidsterreinen, van informatiebeleid tot langdurige of curatieve zorg, van organisatievraagstukken tot politiek gevoelige programma’s op het terrein van de sociale zekerheid of zorg. Aan jou de taak om een brede vraag in een complex veld te vertalen naar een programma met concrete doelen en resultaten voorzien van een governance die daarop is ingericht. De politieke en maatschappelijke druk om zichtbare successen te boeken is veelal hoog. Jij bent in staat om als ervaren professional daarin effectief te opereren.

Een aantal recente programma’s waarvoor Flex|Pro programmamanagers heeft geleverd, is onder meer programma Duurzame zorg, het programma Gegevensuitwisseling in de zorg, aanjaagteam bescherming arbeidsmigranten, programma implementatie van de wet Open overheid.

Daarnaast ben je ook breed inzetbaar in het departement in andere rollen. Zo biedt Flex|Pro naast project-/programmamanagement ook begeleiding bij continu verbeteren (lean, scrum agile) interim-management, advies, het faciliteren van bijeenkomsten, projectreviews en projectcoaching. Flex|Pro’ers dragen actief bij aan het leveren en verbeteren van die diensten en zetten zich in voor het goed functioneren van Flex|Pro.

Bij Flex|Pro zien we zelfreflectie als voorwaarde voor kwaliteitsverbetering en persoonlijke ontwikkeling. Dat organiseren we onder meer via mentoraat, intervisie, reviews en evaluaties. Je krijgt als nieuwe medewerker een mentor, je doet mee aan intervisie en de 6-wekelijkse bijeenkomst met alle medewerkers van Flex|Pro. We verwachten van jou als nieuwe collega dat jij vanuit jouw professionele kennis en ervaring een bijdrage levert aan de kwaliteit en continuïteit van Flex|Pro. Dat betekent dat je bijdraagt aan de organisatieontwikkeling, werkwijze en cultuur binnen en buiten het team. Je laat voorbeeldgedrag zien door het bijdragen aan een goed klimaat waarin de medewerkers op de ontwikkelplekken zich verder kunnen ontwikkelen. Het is mogelijk om als ervaren programmamanager mentor te zijn van enkele beginnende projectmanagers.

Functie-eisen

Als je solliciteert, is het aantoonbaar dat je als programmamanager:

 • academisch werk- en denkniveau hebt;
 • ruime ervaring met het succesvol vormgeven en leiden van meerjarige complexe programma’s op tactisch en strategisch niveau;
 • ervaring hebt met het aansturen van (multidisciplinaire) programma- en projectteams en daarin een coachende en samenbindende stijl van leiderschap laat zien;
 • kennis en ervaring hebt ten aanzien van verandermanagement op strategisch en tactisch niveau;
 • ervaring en inzicht hebt in maatschappelijke, politieke en bestuurlijke verhoudingen en hierin goed weet te bewegen;
 • gewend bent innovatieve en vernieuwende (digitale) methoden en oplossingen toe te passen om de programmadoelen en -resultaten te bereiken;

Verder zijn:

 • kennis en ervaring met informatiemanagement, gemeenten en het werkveld van VWS en/of SZW een pré.

Competenties die voor alle programmamanagers van belang zijn: leidinggeven, samenwerken en verbinden, plannen en organiseren, voortgangscontrole, klantgerichtheid, resultaatgerichtheid, politiek-bestuurlijke sensitiviteit, organisatiesensitiviteit, netwerken, motiveren, creativiteit.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €4.831 Max. €7.096 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Je kunt jouw sollicitatie richten aan Yvonne van Veldhoven onder vermelding van het vacaturenummer VWS210079(OBP).
 • Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de week van 7 juni 2021.
 • Als je op gesprek wordt uitgenodigd word je gevraagd een reflectie te schrijven. Hierover ontvang je bij de uitnodiging nadere informatie.
 • Indien je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat, dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.
 • Een functiegericht assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig.
 • Voor vragen voorafgaand aan de sollicitatie kun je telefonisch terecht bij Henning Wenker (06 21160191) en Karin Bos (06 15035137).

Meer over de functiegroep Project-/Programmamanager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Flex|Pro maakt onderdeel uit van de afdeling VWS Flex van de directie Organisatie, Bedrijfsvoering en Personeel (OBP) van het ministerie van VWS. Het ministerie van SZW neemt vanuit het samenwerkingsverband deel aan de organisatie van Flex|Pro. Onze missie is het leveren van kwaliteit en flexibele capaciteit om de prioriteiten van VWS en SZW te helpen realiseren. Flex|Pro streeft bewust naar een divers team met mensen met verschillende expertises en achtergronden. Onze kernwaarden zijn klant, resultaat, creatief en groei. Ons motto: ‘Niets is onmogelijk’.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

“Nederland gezond en wel”; dat is het motto van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het is de ambitie van VWS om iedereen zo lang mogelijk gezond te houden en zieken zo snel mogelijk beter te maken. Ook wil het ministerie mensen met een beperking in hun participatiemogelijkheden ondersteunen.

We zijn er als VWS van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. We willen daarom een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving en houden hiermee rekening tijdens de selectieprocedure.

VWS telt ongeveer 5000 medewerkers, die voor een belangrijk deel werkzaam zijn bij agentschappen, raden en inspecties. Op het kerndepartement werken ongeveer 1300 mensen. Daarnaast is het ministerie verantwoordelijk voor een aantal ZBO’s, zoals de NZa, het CIZ, het CAK en het Zorginstituut Nederland.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Remco Spek

06-15035197

Hicham Hamiddane

06-21101898

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Debby Ketting-Langelaan

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectmanager

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 19 mei
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Chief Product Owner (CPO)

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 25 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur sociale media

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 28 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd