Programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar

Provincie Zuid-Holland

 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.330 - €8.987
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Verkeer / nautisch
 • Reageren voor 12 december Nog 8 dagen
 • Vacaturenummer 3995
 • Plaatsingsdatum 22 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Dit ga je doen
Deze functie bestaat uit twee onderdelen. Je bent namelijk zowel directeur van het meerjarige programma 'Zuid-Holland Bereikbaar' als directeur-bestuurder van de gelijknamige stichting waarin de samenwerking tussen de partners juridisch is geborgd.

Als directeur heb je de leiding over het programma. Dit betreft alle activiteiten, mensen en middelen. Je werkt intensief samen met de portefeuillehouders die elk verantwoordelijk zijn voor een taakveld en een gebied. Er is een aparte portefeuillehouder bedrijfsvoering. Samen met de portefeuillehouders vorm je gezamenlijk het MT. Over de inhoud van het werk leg je verantwoording af aan de stuurgroep waarin alle partners zijn vertegenwoordigd.

In 2022 is het programma enthousiast van start gegaan vol met ambitieuze plannen. Aan jou de taak om deze plannen verder uit te denken, tot uitvoering te brengen en de samenwerking verder uit te bouwen. Het is een brede, uitdagende functie waar nog veel ruimte voor verbetering is. Dit zijn een paar voorbeelden waar je je als programmadirecteur mee bezighoudt:
 1. het aansturen en coördineren van alle activiteiten uit het programma, zowel op bestuurlijk als ambtelijk niveau. Hieronder vallen de volgende verantwoordelijkheden die je samen met partners oppakt:

  a. het afstemmen van de grote infrastructurele en bouwwerkzaamheden in Zuid-Holland;

  b. je zorgt voor een gebiedsgerichte aanpak. Hierbij zijn structurele investeringen in alternatieven zoals fiets, OV, hybride werken en andere vormen van mobiliteit van groot belang;

  c. je onderzoekt mogelijkheden voor het toepassen van verkeers- en mobiliteitsmanagement op (sub)regionaal niveau. De stakeholders hierbij zijn: werkgevers/werknemers, transport/logistiek, bewoners, bezoekers, onderwijs en zorg;

  d. je zorgt ervoor dat het projectenportfolio (met aparte opdrachten en financiering), ingebed raakt in de gebiedsgerichte aanpak;

  e. je zorgt voor een samenhangend operationeel verkeersmanagement in de regio via de zogeheten Regiodesk in de Verkeerscentrale in Rhoon;

  f. je analyseert, monitort en evalueert de bereikbaarheidsaanpak op systeem-, gebieds- en projectniveau;
 2. het ontwikkelen en onderhouden van een langjarige (in)formele samenwerking tussen de acht partners en met de samenwerkingspartners. Denk hierbij aan grote bedrijven, vervoerders, brancheorganisaties, belangenverenigingen, lokale overheden en veiligheidsregio's. Hierbij vergeet je niet het relatiebeheer met omliggende regio's;
 3. het consolideren en doorontwikkelen van de organisatie en werkwijze die in het afgelopen jaar is ontwikkeld. Je hebt hierbij aandacht voor wat op middellange en langere termijn nodig is om Zuid-Holland bereikbaar te houden.
Als directeur-bestuurder van de stichting Zuid-Holland Bereikbaar ben je in control over de inkomsten, uitgaven, verplichtingen en leg je daarover verantwoording af aan de driekoppige Raad van Toezicht. Met behulp van het administratief systeem (AFAS) zorg je voor een efficiënte en transparante bedrijfsvoering, een solide werkwijze (o.a. inkoop, aanbestedingen) en een adequaat hrm-beleid.

Wil je meer weten over de organisatie waar je directeur van wordt? Bekijk dan deze video!

Dit maakt de functie interessant
 • Je kunt een zeer belangrijke bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van onze drukke regio;
 • Je kunt het verschil maken door een samenwerking te smeden die leidt tot minder hinder en meer duurzaamheid;
 • Je krijgt veel vrijheid binnen een eigen werkorganisatie om je visie door te vertalen naar resultaat;
 • Je werkt nauw samen met uitdagende, grote, complexe infrastructurele organisaties;
 • Je hebt een professioneel team van ongeveer 90 mensen onder je hoede.
Dit is jouw profiel
Mensen omschrijven jou als bestuurlijk sensitief. Je hebt oog voor politieke belangen en je voelt aan waar je extra overtuigingskracht in moet zetten zodat de uitvoering van het programma geen vertraging oploopt. Je bent gericht op samenwerken waardoor je in staat bent om de acht verschillende partnerorganisaties stap voor stap steeds meer als één organisatie samen te laten werken. Ook is jouw aanpak helder, pragmatisch en resultaatgericht. Je bent een motiverende leider naar je organisatie en de mensen. Belangrijk voor deze functie, zeker in deze fase van het programma, is dat je proactief bent. En vooral ook initiatiefrijk. Je stelt dus niet alleen de kritische vragen maar komt zelf ook met creatieve voorstellen.

Verder neem je het volgende mee:
 • minimaal 10 jaar ervaring in het samenwerken met private stakeholders en met organisaties die de verschillende doelgroepen qua reizigers vertegenwoordigen;
 • minimaal 10 jaar ervaring met het organiseren van samenwerking tussen organisaties en het leiden van complexe programma's en processen waarbij meerdere (overheids)partners betrokken zijn;
 • kennis van de werking van verschillende overheidslagen (Rijk, provincie, regio en gemeenten);
 • een breed en relevant netwerk op het gebied van de bereikbaarheid in Zuid-Holland en in het bijzonder bij de direct betrokken partners. Zowel bestuurlijk als ambtelijk;
 • een overtuigende intrinsieke motivatie om de bereikbaarheidsaanpak (minder hinder) en de transitie naar duurzame mobiliteit zoveel mogelijk te combineren.
Dit bieden we
 • Salarisniveau: salarisschaal 16
 • Maandsalaris: min. € 6.330 - max. € 8.987
 • Dienstverband: projectovereenkomst van 4 jaar, met uitzicht op verlenging
 • Minimum aantal uur: 36
Ook krijg je een Individueel Keuzebudget (IKB) ter waarde van 21,82% bovenop jouw salaris. Dit kun je inzetten voor extra vrije tijd, studie of meer salaris. En niet onbelangrijk, je bouwt een goed pensioen op. We bieden je een persoonlijk ontwikkelbudget van € 5.000,- per 5 jaar aan. Ook kun je gebruik maken van ons interne trainingsaanbod van de PZH Akademie. Zo houd jij de regie op je eigen loopbaan. We werken hybride, deels vanuit huis en deels op het provinciehuis. Zo kun je je werkweek flexibel indelen. Er zijn nog veel meer interessante secundaire arbeidsvoorwaarden. Hier vertellen we je er graag meer over.

Hier ga je werken
Zuid-Holland Bereikbaar is een jonge, operationele organisatie die voortbouwt op de langjarige ervaring van drie voorgangers. In de basisorganisatie werken 30 á 40 medewerkers. Een groot deel daarvan is korter of langer gedetacheerd vanuit de partnerorganisaties. Daaromheen werken circa 50 mensen - grotendeels ingehuurd vanuit de markt - in projecten en in gebieden. Medewerkers werken op locatie, bij een project of vanuit huis. De organisatie is gehuisvest in Delft. De collega's van de Regiodesk werken vanuit de Verkeerscentrale in Rhoon. Elke week is er een digitale Teams lunch. De sfeer is dynamisch, de mentaliteit is er eentje van aanpakken. In 2022 is de naam en look-and-feel van Zuid-Holland Bereikbaar gevestigd. Er is veel energie om op die basis samen met de nieuwe directeur aan de slag te gaan met de grote uitdagingen die eraan komen.

Heb je vragen over de inhoud van de functie? Dan kun je contact opnemen met Ger de Reus, afdelingshoofd Opdrachtgeverschap bij de provincie Zuid-Holland, op telefoonnummer 06-50489789.

Heb je vragen over de sollicitatieprocedure? Dan kun je recruiter Lauren Riethoff bellen of appen op 06-50171507.

Deze vacature is zowel intern als extern tegelijkertijd opengesteld. Bij gelijke geschiktheid hebben interne kandidaten voorrang.

Sollicitaties of cv's die door (tussenkomst van) werving - en selectiebureaus worden ingediend, worden niet geaccepteerd. Acquisitie naar aanleiding van de vacature wordt niet op prijs gesteld.

Over de provincie
De provincie Zuid-Holland is niet alleen een mooi stukje Nederland, maar ook een interessante overheidsorganisatie. Als middenbestuur zitten we letterlijk tussen de Rijksoverheid en de gemeenten in. Praktischer dan het Rijk en een grotere scope dan een gemeente. Groot genoeg om echte impact in de regio te maken en klein genoeg voor korte lijnen, een platte organisatie en veel ruimte voor eigen inbreng van medewerkers. Samen met inwoners, medeoverheden, bedrijven, kennisinstellingen en maatschappelijke partners werken we aan oplossingen. Werken bij de provincie betekent dat jij hier een rol in speelt.

Als werkgever hebben wij vertrouwen in onze mensen en hun expertise. We zorgen goed voor je en je krijgt veel ruimte voor eigen inbreng en initiatief. Maar je moet het wel zelf willen regelen en zelf keuzes durven maken. De kaders zijn niet altijd duidelijk. Je moet bij ons een beetje van zwemmen en persoonlijke ontwikkeling houden.

Salaris
schaal 16
Carrièreniveau: Management (Manager/Leidinggevende)
Opleiding: WO
 • Maand­salaris Min €6.330 Max. €8.987 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Provincie Zuid-Holland

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Provincie Zuid-Holland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmadirecteur Zuid-Holland Bereikbaar

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

beleidsmedewerker externe veiligheid

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 3 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Adviseur arbeidsmarktcommunicatie

Provincie Zuid-Holland
 • Stand­plaats 's-Gravenhage
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd