Programmadirecteur GLB/Nationaal Strategisch Plan

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur Tot 2024
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €6.131 - €8.372
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Natuur / milieu
 • Reageren voor 2 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DGA20200715_16
 • Plaatsingsdatum 14 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De opgave:

 • Je geeft leiding aan programmaorganisatie GLB-NSP. Dagelijkse leiding aan het programmateam (15 personen) en via de projectleiders van de 6 werkgroepen aan de totale programmaorganisatie van ca. 60 personen (25 fte).
 • Je bent verantwoordelijk voor het opstellen van het Nationaal Strategisch Plan (NSP), voor de tijdigheid ervan, de kwaliteit en de EU conformiteit. Je organiseert daarbij het proces van totstandkoming van het NSP door intensieve samenwerking met de lijnorganisaties en met de bestaande beleidsprogramma’s.
 • Je opereert in een complex veld van belangen, zowel interbestuurlijk als met stakeholders (boerenorganisaties, ngo’s). Het programma komt tot stand in nauwe samenwerking met het programma Herziening-GLB, dat binnen de directie EIA verantwoordelijk is voor de onderhandelingen in Europees verband.
 • Je geeft in samenspraak met de directeur EIA vorm aan het opdrachtgeverschap van LNV aan RVO voor de voorbereiding van de implementatie van de nieuwe GLB periode 2023-2027.
 • Je rapporteert over de voortgang en legt beleidsbeslissingen voor aan de stuurgroep GLB-NSP, onder voorzitterschap van de directeur EIA en bestaande uit 6 directeuren van LNV, I&W, IPO en UvW.

Functie-eisen

Genoemde opgaven vragen om:

 • Academisch werk- en denkniveau (WO).
 • Ruime leidinggevende ervaring in complexe, lijn- en/of programmaorganisatie.
 • Kennis en ervaring van een complex politiek-maatschappelijke krachtenveld en in staat zijn om daarbinnen als boegbeeld te opereren.
 • Snel kunnen schakelen tussen diverse belangen binnen lijnorganisatie en het programma.

Gevraagde persoonlijke typering:

 • Je bent organisatorisch en bestuurlijk sensitief, communicatief vaardig en hebt een boegbeeldfunctie naar de werkorganisatie, lijnorganisaties en stakeholders.
 • Omgevingsbewust, uitstekende netwerker met een sterke in- en externe oriëntatie.
 • Je kunt snel schakelen tussen inhoud (beheersing dossier) en beleid/bestuur en hebt oog voor de belangen van de verschillende actoren.
 • Je bent stressbestendig en kunt omgaan met de druk van voortdurend tegengestelde belangen bij de totstandkoming van het plan en de verdeling van subsidiemiddelen.
 • Je hebt affiniteit met landbouw en/ of de ontwikkelingen in het landelijk gebied.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 16
 • Maand­salaris Min €6.131 Max. €8.372 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur Tot 2024
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Wat bieden wij?

 • De kans om als boegbeeld te werken in een complex veld van belangen zowel interbestuurlijk als met stakeholders.
 • Leiding geven aan een groep van bevlogen mensen in een dynamische omgeving.
 • De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. De uitgebreide secundaire arbeidsvoorwaarden voor de Algemene Bestuursdienst zijn onderdeel van de CAO Rijk, en vindt u hier: https://www.caorijk.nl/cao/17-algemene-bestuursdienst .
 • Salarisschaal 16, (€ 8.047,- bruto per maand). Naast het salaris ontvang je 16,37 procent Individueel Keuzebudget over uw salaris. Onderdeel daarvan is 8 procent vakantiegeld.
 • Flexibele werktijden.
 • Een volledige vergoeding voor woon-werkverkeer en een ruim en goed bereikbaar kantoor in Den Haag. Omdat je zeker in het begin vanwege de coronamaatregelen veel thuiswerkt, kun je ook rekenen op uitstekende thuiswerkvoorzieningen.

Publiek Leiderschap:

Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.

Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Van de toekomstige manager wordt verwacht dat hij/zij regelmatig van functie verandert. Een gemiddelde functieduur van vijf jaar is daarbij het uitgangspunt.

Deze vacature, evenals de andere ABD-vacatures, staat ook op www.algemenebestuursdienst.nl.

Meer over de functiegroep Project-/Programmadirecteur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het programma GLB-Nationaal Strategisch Plan

Medio 2018 heeft de EC 3 verordeningen gepubliceerd voor de nieuwe periode van het Europese gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB). Lidstaten zijn verplicht om één nationaal strategisch plan (NSP) te maken waarin wordt beschreven op welke wijze NL in de planperiode 2023-2027 een bijdrage levert aan de Europese doelen voor het GLB en hoe dat ondersteunend is aan de opgaven van het nationale landbouw- en plattelandsbeleid. Die doelen betreffen de economische kant van de landbouw, maar nadrukkelijk ook (duurzaamheids)doelen op het gebied van o.a. klimaat, milieu, biodiversiteit, dierenwelzijn, leefbaarheid en gezondheid. Daarvoor is jaarlijks ca. € 800 mln vanuit Europa voor Nederland beschikbaar.

LNV en de provincies hebben besloten om het NSP gezamenlijk vorm te geven, in een interbestuurlijk programma, vanuit het gegeven dat LNV, provincies en waterschappen gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de genoemde doelen en ook samen zorgen voor nationale co-financiering. Het programma maakt daarbij géén onderdeel uit van de lijnorganisatie binnen LNV en provincies.

Het programma GLB-NSP is ca. 1,5 jaar geleden gestart. Door vertraagde besluitvorming in Brussel is de aanvankelijke datum van inwerkingtreden van het nieuwe GLB opgeschoven van 2021 naar 2023. Per 1-1-2023 zal het nieuwe GLB van kracht worden en kan de programmaorganisatie worden afgebouwd. Het programma GLB-NSP loopt daarmee nog ca. 3 jaar.

De programmamanager is in dienst van LNV en is in personele zin rechtstreeks gekoppeld aan de directeur-generaal Agro. De gedelegeerd opdrachtgevers van het interbestuurlijk programma zijn de directeur Europese, Internationale en Agro-economische aangelegenheden (LNV/EIA) en een directeur uit Noord Brabant, namens de gezamenlijke provincies. De programmamanager rapport over de voortgang van het programma aan een stuurgroep onder voorzitterschap van de directeur LNV/EIA.

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA)

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Landbouw, visserij, natuur en voedsel raken iedereen: iedereen is consument en we zijn allemaal afhankelijk van de aarde. Ons werk is daarom van betekenis voor de hele samenleving. Samen met alle betrokkenen wordt er gewerkt aan het herstel en behoud van Nederlandse natuur. De Nederlandse agrofoodsector moet economisch perspectief hebben en produceren in verbondenheid met waarden van duurzaamheid en welzijn. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil de internationale koppositie van de agrarische sector verstevigen met nadruk op het benutten van kennis en innovatie. Daarmee draagt Nederland bij aan de aanpak van het wereldvoedselvraagstuk. Een belangrijke opgave voor het ministerie is ook het bijdragen aan de vitalisering van de plattelands-regio’s in Nederland.

De Minister van LNV heeft de visie ‘Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden’ en het daarop volgende realisatieplan uitgebracht. Meer informatie over de visie van LNV op: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-landbouw-natuur-en-voedselkwaliteit/visie-lnv

Anders kijken. Meer zien.

Directoraat-generaal Agro

DG Agro werkt aan belangrijke maatschappelijke opgaven vanuit de samenhang tussen landbouw, voedsel en de (natuurlijke) leefomgeving. Het gaat daarbij om urgenties als de maatschappelijke inpassing van land- en tuinbouw, de mondiale opgave om de groeiende wereldbevolking te voeden, het leveren van een bijdrage aan de klimaatdoelen voor 2030 en 2050, verminderen van de druk op natuurlijke hulpbronnen en biodiversiteit, het ontwikkelen van verdienmodellen die de primaire sector samen oplopend met de verduurzaming ook economisch perspectief bieden en stimuleren en faciliteren van innovatie, onderzoek en kennis voor nationale en mondiale maatschappelijke uitdagingen. Veel kaders worden Europees bepaald, daarom dragen we vanuit de maatschappelijke uitdagingen bij aan de vorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid van de Europese Unie en de goede uitvoering van deze EU-beleidskaders in Nederland.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Guido Landheer, Directeur EIA

070-3798941

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Agro (DGA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsmedewerker bos en hout

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit / DG Natuur, Visserij en Landelijk Gebied
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Senior beleidsadviseur stikstof

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Programma directoraat-generaal Stikstof
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 4 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Hoofd Bureau DG

Het ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Reageren voor 2 november
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)