Programma-/Projectsecretaris

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Personeel en organisatie, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 10 juni Nog 10 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2023/016
 • Plaatsingsdatum 26 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) zoekt per direct een enthousiaste, energieke maar vooral proactieve Programma-/Projectsecretaris voor het programma Landelijke Vreemdelingenvoorziening en het project Next Step. Dit betreft een tijdelijke rol voor minimaal 1 jaar die je de kans biedt om samen te werken met collega’s binnen DT&V en met (keten)partners. Je draagt bij aan de doorontwikkeling van de interne organisatie en aan een actuele en belangrijke maatschappelijke opgave.

Als Programma-/Projectsecretaris heb jij een veelzijdige en verantwoordelijke functie waarbij geen dag hetzelfde is. Zo ga jij je o.a. bezighouden met het opstellen en beheren van plannen, verzorg je de administratie, stel je planningen op en bewaak je deze. Ook verzamel en analyseer je zelfstandig relevante informatie waarover je de programmamanager/projectleider adviseert. Bovendien ga je rapportages opstellen die gericht zijn op de voortgang en coördinatie van het programma/ project.

Een ander belangrijk element van deze functie is relatiebeheer en communicatie tussen het programma/ project en de organisatie. Je bent eerste aanspreekpunt voor vragen en beheert de mailbox, samenwerkruimtes en intranetpagina’s. Daarnaast zorg je ervoor dat belanghebbenden goed geïnformeerd zijn middels nieuwsbrieven, presentaties en artikelen. Ook organiseer je (thema)bijeenkomsten en werkbezoeken en bereid je deze inhoudelijk voor.
Naast deze werkzaamheden ben jij verantwoordelijk voor:

 • Het inplannen, voorbereiden, notuleren van overleggen en bewaken actiepunten;
 • De informatievoorziening over besluiten, overleggen en overig (o.a. OR en DT);
 • Het faciliteren van inkoopprocessen.
 • Je bent in het bezit van een afgeronde HBO opleiding;
 • Je hebt aantoonbare werkervaring op het gebied van projecten en programma’s;
 • Je hebt kennis van en affiniteit met het migratiedomein, of bent in staat dit snel eigen te maken;
 • Je hebt goede organisatorische en contactuele vaardigheden;
 • Je hebt ervaring met het organiseren van (thema)bijeenkomsten, zowel de facilitaire kant als de inhoudelijke kant/vormgeving van het programma;
 • Je beschikt over uitstekende (Nederlandse) mondelinge en schriftelijke vaardigheden.

Persoonlijke eigenschappen en competenties
Je kunt goed samenwerken en gaat graag resultaat- en oplossingsgericht te werk. Je hebt een scherpe antenne voor interne en bestuurlijke verhoudingen en je beschikt over een goed organisatie-inzicht. Je herkent jezelf in persoonlijke eigenschappen als: energiek, initiatief nemend, enthousiast, betrokken en flexibel. Je vindt het daarnaast leuk om te bouwen aan de verdere uitwerking van het programma en het project binnen de organisatie. Ervaring met (organisatie)verandertrajecten is een pré.
Belangrijke competenties voor een medewerker van de DT&V zijn omgevingsbewustzijn, aanpassingsvermogen, professionele integriteit en multicultureel bewustzijn.

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Salaris­omschrijving

  Salarisniveau: schaal 11
  Salarisomschrijving: Inschaling is afhankelijk van werkervaring, kennis en competenties
  Minimum salaris: € 3.608,-
  Maximumsalaris: € 5.503,-
  Dienstverband: tijdelijk, vooralsnog voor minimaal 1 jaar

 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 32

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als DT&V willen we een veelzijdige werkgever zijn voor alle groepen in de samenleving. En we zijn dus altijd op zoek naar (toekomstig) medewerkers die het verschil willen maken voor Nederland. We zijn er als onderdeel van de rijksoverheid van overtuigd dat we op ons best zijn als wij een diversiteit aan perspectieven, achtergronden, oriëntaties en kennis in huis hebben. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

In de selectieprocedure hebben herplaatsing kandidaten en verplichte VWNW-kandidaten binnen de Rijksoverheid een voorrangspositie. Mocht je tot één van deze doelgroepen behoren, wordt verzocht de aanwijzingsbrief bij de sollicitatiebrief te voegen.

Detachering vanuit een Rijksoverheidsorganisatie (voor maximaal 1 jaar) behoort tevens tot de mogelijkheden.

Tijdelijk ter beschikking gestelde arbeidskrachten (waaronder uitzendkrachten) worden eveneens uitgenodigd om te solliciteren.

Een functiegericht assessment (op basis van competenties) kan deel uitmaken van deze selectieprocedure. Voor deze functie is een Verklaring Omtrent Gedrag vereist.

Meer over de functiegroep Medewerker Advisering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Als Programma-/Projectsecretaris ga jij de programmamanager/ projectleider en de programma/projectteams ondersteunen. Deze teams zijn: Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV) en Next Step.

 • Het programma Landelijke Vreemdelingen Voorziening (LVV) omvat pilots in vijf gemeenten waar vreemdelingen zonder recht op verblijf of rijksopvang naar een duurzaam toekomstperspectief worden begeleid. In deze pilots werken we intensief samen met de gemeenten, AVIM, IND en maatschappelijke organisaties. . In 2023 ligt de focus op het maken van bestuurlijke afspraken om te komen tot een landelijk LVV-netwerk.
 • Het project Next Step richt zich op de doorontwikkeling van de primair proces directie Ondersteunen en Voorbereiden Terugkeer en de directie Toezicht en Maatregelen.

Afhankelijk van de fases van het programma en project, kan het zwaartepunt verschuiven.

Als Programma-/Projectsecretaris word je inhoudelijk aangestuurd door de programmamanager/ projectleider. Het programmateam (ieder programma/ project heeft zijn eigen team) bestaat binnen de DT&V uit een klein kernteam met circa 4 medewerkers. De overige expertise wordt, afhankelijk van de actuele vraagstelling, vanuit de staande organisatie geleverd.

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.
Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet.
De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het migratiebeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke
organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners.

Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij. Als organisatie zijn wij flexibel en werken vraaggericht voor de maatschappij samen met de partners. Wij voeren ons werk professioneel uit en stellen de vreemdeling in het vertrekproces centraal. Wij zijn een verbindende, vindingrijke en lerende organisatie met bekwame medewerkers. Hierbij werken we vanuit onze waarden Professionaliteit, Eigenaarschap en Samenwerken.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur en vijf directeuren. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website: https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Hannelore Slock, programmamanager Landelijke Vreemdelingen Voorziening/projectleider Next Step

06-48130441

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Directiecontroller (Senior adviseur Bedrijfsvoering, Planning & Control)

Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Managementondersteuner

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Amsterdam/Schiphol
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Dublinmedewerker

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Bosch
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 6 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd