Programma adviseur Transparantie in Informatie

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.503 - €5.343
 • Niveau WO bachelor
 • Vakgebied Personeel en organisatie, Reclame / communicatie / marketing / PR / voorl., Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 29 augustus
 • Vacaturenummer DB_20220805_11
 • Plaatsingsdatum 6 augustus 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Transparantie en openbaarheid in de informatieverstrekking vanuit de overheid staat meer dan ooit in de belangstelling. Bij de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt in dit kader een dynamisch en uitdagend traject: het programma Transparantie in Informatie. Als programma adviseur ben jij een essentieel lid van het programmateam en werk je proactief aan een belangrijk maatschappelijk belang: toegankelijke informatiehuishouding en goede informatievoorziening richting de samenleving en politiek.

Het programma staat aan de lat voor veel nieuwe vraagstukken en uitdagingen; denk aan de implementatie van nieuwe wetten, zoals de Wet Open Overheid (Woo) en het doorvoeren van nieuwe richtlijnen voor de archivering van berichtenapps. Maar ook de grotere veranderopgave waarin we als ministeries meer moeten gaan denken en werken vanuit openbaarheid.

Jouw doel is het optimaal ondersteunen en ontzorgen van de projectleiders en programmanager op deze nieuwe vraagstukken en uitdagingen. Dit doe je door het schrijven van nota’s, opstellen van planningen, het uitzoeken van een thema en daar over adviseren en het maken van krachtige presentaties. Na overleggen met het team of sessies met stakeholders, schrijf jij compacte verslagen en zorg je dat voor iedereen helder is, wat de vervolgacties zijn. Het programma wordt getypeerd door een hoge dynamiek en hectische periodes, hierbinnen houd jij het hoofd koel en ga je door met waar je goed in bent: ontzorgen.

Jij bent degene die continu zorgt voor structuur en overzicht. Ook ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van diverse gremia, zoals de Stuurgroep Transparantie in Informatie en uiteenlopende interdepartementale strategische overleggen. Hierbij coördineer je het aanleveren van de stukken en schrijf je annotaties en geannoteerde agenda’s. Je hebt zelf overzicht in alle projecten die lopen, monitort de acties en signaleert wanneer er extra aandacht nodig is voor bepaalde inhoudelijke onderwerpen of binnen de interne organisatie van het programmateam. Je snapt de dynamiek van een nieuw, groeiend organisatieonderdeel en weet het verhaal van het programma goed te vertellen in de organisatie.

Je werkt altijd onder aansturing van een collega vanuit het regieteam. Je denkt mee met de programmamanager en projectleiders op diverse vraagstukken. Welke politiek-bestuurlijke belangen en risico’s spelen er? Welke afwegingen zijn er mogelijk? En hoe zien de verschillende scenario’s van bepaalde keuzes eruit? Waar nodig pak je ook de verantwoordelijkheid voor een bepaald dossier. Dit betekent dat je inhoud en processen verwerkt in plannen en nota’s voor bestuurders, je zelf ook in de uitvoering zit en de voortgang monitort.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Bij het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt het programma Transparantie in Informatie. Dit is een traject op het gebied van informatiehuishouding, openbaarmaking en transparantie. Het programmateam is in maart 2021 gestart en werkt voor zowel onze kerndepartementen als de verschillende dienstonderdelen, zoals agentschappen, uitvoeringsorganisaties en zelfstandig bestuursorganen.

Ons programmateam bestaat uit ongeveer vijftien collega’s die intensief samenwerken aan de verbetering van de informatiehuishouding, aan openbaarheid en aan de implementatie van de Wet open overheid bij onze ministeries. Het huidige team bestaat uit een programmamanager, drie projectleiders, programma-adviseurs, een financieel adviseur, een communicatieadviseur, een coördinator dienstonderdelen, een coördinator Woo, een medewerker communicatie en een secretaris. De onderlinge sfeer is goed. We werken hard en vanuit een gedeelde passie voor het onderwerp informatiehuishouding. Bij ons is iedereen welkom en voelt iedereen zich thuis.

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De directie Bedrijfsvoering (DB) ondersteunt de medewerkers van de ministeries van EZK en LNV bij het uitvoeren van hun werkzaamheden. En biedt daarvoor noodzakelijke diensten en voorzieningen op gebieden als personeel en organisatie, informatiemanagement, facilitair en huisvesting, beheer(sing) van formatie en budgetten, managementondersteuning en ondersteuning bij projecten, programma’s en (implementatie)processen. DB werkt voor het ministerie van EZK én het ministerie van LNV met de nadruk op de kerndepartementen van deze organisaties. Buiten bedoelde kerndepartementen volgt DB de leidraad ‘centraal wat moet, decentraal wat kan’. DB stelt haar klanten centraal en stemt de diensten en voorzieningen daarop af. Het aanbieden en uitvoeren van haar diensten en voorzieningen doet DB zo efficiënt en transparant mogelijk. Duurzaamheid en innovatie spelen daarin blijvend een rol, ook bij de noodzakelijke besparingen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Jolein Baidenmann

06 – 2392 0404

Ronald Garretsen (aanwezig t/m 19-8)

06 - 2963 6873

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectsecretaris beleid

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior coördinator informatiebeveiliging

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat / Directie Bedrijfsvoering (DB)
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 16 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd