Product owner Douane

Directoraat-generaal Douane

 • Stand­plaats Apeldoorn
 • Contractduur -
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.214 - €6.227
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT, Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 5 oktober Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer 1214565
 • Plaatsingsdatum 13 september 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wat gebeurt er achter de schermen bij de Douane? In de afwisselende rol van product owner ontdek je het! Je begeleidt uiteenlopende projecten die bijdragen aan de modernisering en continuïteit van ons landschap aan ICT-voorzieningen. Een landschap dat voor het merendeel bestaat uit applicaties die we zelf ontwikkelen, onderhouden, beheren en waarvoor we een eigen datacenter hebben. Dit alles maakt jouw werkomgeving super interessant!

Dit doe je bij Douane

Binnen de IV-keten Douane is de keten Toezicht Achteraf, Accijns en Klanten (TAAK) één van de drie voortbrengingsketens. De keten is verantwoordelijk voor het ontwikkelen, beheren en beschikbaar stellen van informatievoorzieningen, voor onder andere de processen Accijns en Inning. Voor het proces waar alle uitzonderingen en onregelmatigheden voor Accijns naar boven komen, is een vacature voor Product Owner beschikbaar. Binnen de keten zijn circa tien multidisciplinaire teams werkzaam. De multidisciplinaire teams bestaan uit een mix van onder andere ontwikkelaars en testers, aangevuld met een scrummaster en product owner. Gemiddeld bestaat een team uit negen mensen en we werken scrum agile.

Als product owner ben je verantwoordelijk voor het creëren van businesswaarde voor het proces waarvoor je staat opgesteld. Je werkt samen met diverse stakeholders, denk hierbij aan de ketenregisseur, scrummaster, het multidisciplinaire team en de business owner(s). Je inventariseert wat gerealiseerd moet worden en je stemt dit af met andere product owners, zowel binnen als buiten de eigen keten en met het ketenteam. Je legt verbindingen en relaties voor het realiseren van de opdracht met de opdrachtgevers, klanten en stakeholders en draagt nieuwe ideeën aan of stelt verbeteringen voor in de realisatie van de opdracht. Je neemt waar nodig deel aan interne, externe, nationale en Europese audits en onderzoeken. Tevens participeer je in visievorming over de wijze waarop de Douane zich verantwoordt en werk je mee aan de strategische doelstellingen binnen de Douane.

Je bent ook verantwoordelijk voor de backlog voor het multidisciplinaire team en stelt hiervoor prioriteiten. Je neemt de realisatie van de opdracht voor je rekening en zorgt dat de multidisciplinaire teams de opdracht begrijpen. Je regelt dat er heldere en begrijpelijke beschrijvingen van story’s en features in de backlog staan die door de teams ingeschat kunnen worden. Je bent een verlengstuk van het ketenteam en ondersteunt en schrijft zelfstandig features en userstory’s ten behoeve van de ketenbacklog. Je afstemming hierover heb je met name met de ketenregisseur, de businessanalist, de praktijkdeskundige en de business owners. Ook ben je de opdrachtnemer voor opdrachten op operationeel niveau.

 Een bijzondere baan, omdat …

 • Je opereert op het snijvlak van business en ICT én een rol vervult waarbij je echt impact hebt op het eindresultaat; jouw projecten zijn van invloed op die van anderen en andersom!
 • Jouw afdeling Informatiemanagement verantwoordelijk is voor álle ICT-voorzieningen van het Douane Landelijk Kantoor.
 • Je werkt aan een opgave van formaat, in een altijd veranderend werkveld. Het is jouw uitdaging om goed aan te sluiten bij de verwachtingen vanuit de politiek en de belevingswereld van burgers en bedrijven.
 • Je volop ruimte krijgt om verbeterideeën in te brengen. Graag zelfs!

 Dit zegt een collega over jouw werkomgeving
Met iedere release lever je als product owner bij Douane waarde, dit is direct zichtbaar in de maatschappij. Ik sta midden in het IT landschap, vertegenwoordig de stakeholders en zorg dat de ontwikkelteams op koers blijven. Met de ervaren collega’s werk ik verder aan een beter Nederland. Mikail, product owner.

 • Je hebt minimaal wo-werk- en -denkniveau;
 • Je hebt ervaring als product owner of de ambitie om je hierin te ontwikkelen;
 • Je hebt ervaring met agile en scrum in een softwareontwikkelomgeving;
 • Je beschikt bij voorkeur over kwaliteiten met betrekking tot stakeholdermanagement;
 • Je beheerst de Engelse taal benodigd voor afstemming met Brussel.

 Jouw competenties

 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • organisatiesensitiviteit
 • samenwerken
 • creativiteit    
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Salaris­omschrijving Inschaling vindt plaats in de bij de functie behorende salarisschaal. Bij het ontbreken van relevante kennis of ervaring kan tijdelijk een lagere salarisschaal worden toegepast.
 • Maand­salaris Min €4.214 Max. €6.227 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur -
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast salaris ontvang je ook een individueel keuzebudget (IKB). Jouw IKB bestaat uit geld (IKB-budget) en tijd (IKB-uren). Het IKB geeft je de mogelijkheid om naar eigen keuze een deel van je IKB-budget te laten uitbetalen op de door jou gekozen tijdstippen. Én je hebt de mogelijkheid om je IKB-budget deels om te zetten in verlof of andersom. Ook kun je het IKB-budget besteden aan een fiscaal-vriendelijk doel, zoals bijvoorbeeld een fiets, bedrijfsfitness of vakliteratuur. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer studiefaciliteiten, ouderschapsverlof en een vergoeding woon-werkverkeer. Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn en we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Voor bepaalde functies is een screening voor een VOG politiegegevens (VOG P) van toepassing. Als de vereiste VOG niet kan worden overlegd, volgt geen arbeidsovereenkomst of wordt de arbeidsovereenkomst na uiterlijk 3 maanden beëindigd wanneer duidelijk is dat geen VOG overgelegd kan worden. Werknemers die op een luchthaven gaan werken, moeten (waar van toepassing) ook een veiligheidsonderzoek ondergaan. Een 'verklaring van geen bezwaar' is dan ook een vereiste.

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die kennisgeving mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

 • Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.
 • Daarna wordt beoordeeld of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen. Als dat het geval is, vindt van (datum) tot en met (datum) de voorselectietest plaats en de zogenaamde controletest vindt plaats op (datum).
 • Op 17 oktober vinden de selectiegesprekken plaats. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.


De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde kennis en werkervaring als op het opleidingsniveau. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

De Douane zet zich in voor de banenafspraak: zoveel mogelijk banen realiseren voor mensen met een arbeidsbeperking. Val jij in deze doelgroep? Wij zullen je ondersteunen zodat je optimaal kunt functioneren, en daarmee jouw bijdrage aan Nederland kunt leveren. Of het nu gaat om aanpassingen op je werkplek, bepaalde voorzieningen in het vervoer of bijvoorbeeld vergoedingen van het UWV: samen met jou, je leidinggevende én een jobcoach gaan wij kijken naar jouw kwaliteiten en mogelijkheden om een passend werkpakket uit te voeren. Wil jij weten of je hierbij hoort en wat dit exact betekent voor jou? Lees hier meer.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van de sollicitatieprocedure, evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten. Na sluitingsdatum is het niet meer mogelijk om je sollicitatie in behandeling te nemen. Houd er rekening mee dat het solliciteren technische problemen met zich mee kan brengen. Wacht hiermee dus niet tot het laatste moment. 

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Directoraat-generaal Douane

Het werkterrein van de Douane is opgedeeld in 8 regiokantoren, het Douane Landelijk Kantoor (DLK) en een drietal landelijke onderdelen. De regiokantoren bevinden zich in Amsterdam, Rotterdam, Breda, Groningen, Arnhem en Eindhoven en twee op de luchthaven Schiphol. Het Douane Landelijk Kantoor (DLK) in Rotterdam ziet toe op eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van handhavingsbeleid, operaties, financiën en control, informatiemanagement en bedrijfsvoering en bewaakt de samenhang binnen Douane Nederland. Het Douane Landelijk Tactisch Centrum (DLTC) stuurt de handhaving aan op basis van risicobeheersing. Douane Centrale Processen (DCP) beheert vanuit Apeldoorn de douanesystemen en zorgt voor geautomatiseerde ondersteuning van de heffings- en inningsprocessen van de Douane en de Douane Landelijke Service Organisatie (DLSO) levert producten en diensten op het bedrijfsvoeringsterrein aan de douanekantoren.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Eva Roels, Competentiemanager

06 - 15 41 79

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Marian Roffel, adviseur Werving & Selectie

06 - 22 04 03 05

Solliciteren?

Directoraat-generaal Douane nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Scrum-master

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam/Apeldoorn
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 oktober
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Coördinator handhaving Cultuurgoederen, Intellectueel eigendomsrecht en Milieu

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur fraude en ondermijning Douane

Directoraat-generaal Douane
 • Stand­plaats Rotterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 30 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd