Procesvertegenwoordiger permanente werving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 6
 • Contractduur 12 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.279 - €5.039
 • Niveau Universitair oude stijl, Universitair Master, Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch, Documentatie en Informatievoorziening
 • Reageren voor 7 augustus Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/DJZ/2021/065
 • Plaatsingsdatum 8 juli 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Juridische Zaken op locatie Den Haag meerdere vacatures voor de functie Procesvertegenwoordiger (FGR: Senior medewerker behandelen en ontwikkelen schaal 11).

We zoeken bij de IND meerdere procesvertegenwoordigers. Om dit in goede banen te leiden hebben we een planning gemaakt voor de verschillende wervingsrondes de komende vijf maanden:

Wervingscampagne Procesvertegenwoordiger bij de IND | Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd voor de duur van 12 maanden met zicht op een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Wat ga je doen:

“Als procesvertegenwoordiger verdedig je schriftelijk en mondeling het standpunt van de IND bij de rechtbank en de Raad van State. Het werk is afwisselend, dynamisch en uitdagend. Omdat het vreemdelingenrecht altijd in ontwikkeling is, raak je nooit uitgeleerd”

Als een vreemdeling een beslissing over zijn verblijf aanvecht, vertegenwoordig jij als procesvertegenwoordiger het standpunt van de Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid en de minister van Buitenlandse Zaken bij de Vreemdelingenkamer van de rechtbanken en in hoger beroep bij de Raad van State. Je analyseert beroepschriften en verzoeken om een voorlopige voorziening, zoekt rechtsvragen uit en stelt verweerschriften en pleitnota’s op. Je gaat gemiddeld één keer per week naar een zitting (op locatie of digitaal) en tijdens de zitting voer je mondeling pleidooi voor de diverse zaken die je hebt voorbereid. In jouw rol als procesvertegenwoordiger procedeer je meer dan bij menig advocatenkantoor.

Als het gaat om vreemdelingenbewaring heb je contact met de Afdeling Vreemdelingenpolitie, Identificatie en Mensenhandel (AVIM), Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) en de Dienst Terugkeer & Vertrek (DT&V). Bij het besluit tot opheffing van de bewaring overleg je met de advocaat over een mogelijke schade- of proceskostenvergoeding. Een even verantwoordelijke, als gevoelige taak.

Als procesvertegenwoordiger bij de IND start je met een opleidingstraject waarin je begeleid wordt, maar ook zelf de regie pakt. In deze periode verdiep je je in het vreemdelingenrecht om deze kennis snel eigen te maken. Na dit opleidingstraject zal je zelfstandig je werk voortzetten. Afhankelijk van zowel je wens als je talenten kan hierna
nog verder de diepte of juist de breedte worden ingegaan.

Functie-eisen

Herken jij jezelf hierin?
Je bent zelfstandig, resultaatgericht, stressbestendig en je beschikt over een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Daarnaast ben je sterk in het verwerken en analyseren van informatie en weet je hoofd- en bijzaken te scheiden. Je toont inzet, neemt initiatief en kunt goed plannen en organiseren. Ook beschik je over uitstekende mondelinge en schriftelijke communicatievaardigheden. En je bent flexibel als hiervoor extra inzet nodig is. Tot slot wil je jezelf blijven ontwikkelen, zowel vakinhoudelijk als persoonlijk.

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau, bij voorkeur een afgeronde WO- juridische opleiding.
 • Je beschikt over een uitstekende Nederlandse taalvaardigheid zowel mondeling als schriftelijk.
 • Je hebt kennis van het bestuursrecht.
 • Je hebt ervaring met de behandeling van gevoelige dossiers.
 • Ervaring met het werken in een digitale werkomgeving (bv MS Office, Webex, Citrix) is een vereiste.
 • Het is een pre als je kennis van of ervaring met het vreemdelingenrecht hebt.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.279 Max. €5.039 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 12 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Om een nog beter (of aanvullend)beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Je ontvangt op vrijdag 13 augustus uiterlijk een reactie op je sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) zal worden aangevraagd bij een positieve uitslag van het sollicitatiegesprek, behalve als je een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

Een assessment (casus) kan deel uitmaken van de selectieprocedure. Werk je op dit moment al bij of voor IND, dan vragen wij referenties op bij je huidige manager.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie is verantwoordelijk voor de juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA en Dienst Terugkeer & Vertrek) in (hoger)beroepsprocedures bij de rechtbank, de Raad van State en de internationale gerechtshoven. Daarnaast zorgen we voor het juridisch in controle zijn en houden van de IND, zodat de IND in al zijn handelen conform de geldende (internationale) wet- en regelgeving opereert.
Het is de ambitie om een proactieve bijdrage aan de juridische houdbaarheid van beslissingen van de IND te leveren. Hierdoor kunnen doorlooptijden van zaken verkort worden en onnodige juridische beroepsprocedures worden voorkomen. Daarbij streven we ernaar om geschillen voor eens en altijd op te lossen – de zogeheten nieuwe zaaksbehandeling - met oog voor de mens achter de zaak (menselijke maat). Vandaar onze leus: meer dan de zaak en de zitting.

Procesvertegenwoordiging
De directie Juridische Zaken is verantwoordelijk voor juridische vertegenwoordiging van de IND en ketenpartners (zoals COA en DT&V) in (hoger) beroepsprocedures bij de rechtbank, Raad van State en internationale hoven. Het is de specialistische kennis en kunde die de procesvertegenwoordiger in staat stelt in de rechtszaal het standpunt van de IND/ bewinds-persoon excellent te bepleiten en – waar nodig – de nieuwe zaaksbehandeling toe te passen. Deze kennis staat niet alleen ten dienste van het werk van de procesvertegenwoordiger in de rechtszaal maar wordt ook actief ontsloten en toegepast in de besluitvormingsprocessen van de IND, COA en DT&V. Ook in het geval van voorgenomen wet- en regelgeving wordt deze kennis actief benut door het bestuursdepartement.

Bij het realiseren van de missie en visie van de directie Juridische Zaken staan de volgende kernwaarden centraal: Zichtbaar, Aanspreekbaar, Dienstbaar, Vakmanschap
Samen vormen deze waarden de meetlat waarlangs we de wijze waarop we ons werk uitvoeren leggen. Deze vier waarden zijn leidend voor ons gedrag en al onze werkzaamheden, diensten en processen.

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in zijn eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? Allemaal zijn ze klant bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

De IND is een uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, verantwoordelijk voor de uitvoering van het vreemdelingenbeleid in Nederland. Dat houdt in dat de IND alle aanvragen beoordeelt van vreemdelingen die in Nederland willen verblijven of Nederlander willen worden. Het kan gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land. Maar bijvoorbeeld ook om mensen die in Nederland willen werken en wonen. Of om mensen die al zo lang in Nederland wonen dat zij zich Nederlander voelen en daarom willen naturaliseren. Wat de reden ook is voor een aanvraag, elke klant staat bij de IND centraal. De IND maakt onderdeel uit van de vreemdelingenketen en zoekt daarin een intensieve samenwerking met de ketenpartners, zoals het COA en DT&V.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

De Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Erik Groenendijk, Operationele manager

06-50089054

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Anjena Chandoesing, Adviseur Werving en Selectie

06 - 50 094 189

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

De Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Datasteward A&B

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 3 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Beheerder ICS (Technisch Applicatiebeheerder)

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 18 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Methodisch expert

De Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 7 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)