Procesregisseur voor de Veiligheidskamer

Gemeente Maassluis

 • Stand­plaats Maassluis
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32
 • Maand­salaris €3.558 - €5.247
 • Niveau HBO bachelor
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 30 april
 • Vacaturenummer 11
 • Plaatsingsdatum 15 februari 2024
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

 • Je fungeert als voorzitter van de integrale casus-overleggen en bepaalt als zodanig wie de deelnemers zijn en welke zaken worden geagendeerd. Als voorzitter ken en benut je in contacten de verschillen en overeenkomsten om het doel (een integrale persoonsgerichte aanpak met systeemgerichte benadering) te bereiken. Daarnaast weet je de verschillende partijen te laten samenwerken ondanks belangentegenstellingen. Tenslotte creëer je draagvlak door de juiste personen binnen en buiten de organisatie te inspireren en te beïnvloeden. Dit doe je zowel in als buiten het casusoverleg. De procesregisseur is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de zorg- of hulpverlening die door partners/instellingen wordt geleverd, noch voor inhoudelijke diagnoses, noch voor de inhoud van strafrechtelijke onderzoeken en rapporten. Deze verantwoordelijkheid blijft bij respectievelijk de hulpverleners en GGZ-/zorginstellingen;
 • Je stuurt op het juiste verloop van de aan-en afmeldingsprocedures (weegtafels) van de geagendeerde personen en de totstandkoming van het opschalen of afschalen van een integraal plan van aanpak. Je maakt hierbij optimaal gebruik van het digitale Rondom volgsysteem van de veiligheidskamer;
 • Je deelt cliënten toe aan een vertegenwoordiger van de partners/instellingen die deelneemt aan het casusoverleg die de hoofdproblematiek van de cliënt behartigt. Deze casusverantwoordelijke is de eerst verantwoordelijke voor de invulling en de daadwerkelijke uitvoering van een overall regieplan;
 • Je verzorgt de procesbewaking op vastgestelde regieplannen en intervenieert wanneer een regieplan niet of onvoldoende goed wordt uitgevoerd;
 • Je bespreekt knelpunten eerst met de casusverantwoordelijke en spreekt zo nodig de deelnemers in het casusoverleg aan op hun inzet. Je schaalt vanuit de casuïstiek indien nodig op naar de tactisch leidinggevenden van de deelnemers in de casusoverleggen (leden) en zo nodig de programmamanager en in het laatste stadium het algemeen bestuur en probeer je op basis van doorzettingsmacht om de inbreng van en volledige medewerking door de partners te bewerkstelligen;
 • Je neemt als vertegenwoordiger deel aan de casusoverleggen in het Veiligheidshuis;
 • Ook coördineer je de nazorg voor ex-gedetineerden;
 • Verder signaleer je vanuit de casuïstiek waar de knelpunten in de integrale persoonsgerichte aanpak zitten en breng je deze (via het werkoverleg procesregie) onder de aandacht van de beleidsmedewerkers, het veiligheidshuis en/of de beleidsadviesgroepen en/of regionale bestuurlijke stuurgroepen;
 • Tot slot formuleer je in overleg met de beleidsmedewerkers de doelstellingen voor het jaarlijkse werkplan van de Veiligheidskamer en zoek je vervolgens op creatieve wijze naar passende instrumenten of methoden om deze doelstellingen te kunnen bereiken.

Gemeente Maassluis

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Hilde van den Heuvel (Teammanager Veiligheid, Vergunningen)

14 010

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maria Tavares (HR Business Partner)

14 010

Solliciteren?

Gemeente Maassluis nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beheerder Civiele Kunstwerken

Gemeente Maassluis
 • Stand­plaats Maassluis
 • Uren per week 24-36
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior medewerker Vergunningen met Coördinatiefunctie

Gemeente Maassluis
 • Stand­plaats Maassluis
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Beheerder Groen, Sport & Speelvoorzieningen

Gemeente Maassluis
 • Stand­plaats Maassluis
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 30 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd