Procesbegeleider

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

 • Stand­plaats Groningen
 • Contractduur 24 maanden
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.028 - €4.247
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Administratief / secretarieel, Juridisch
 • Reageren voor 9 december Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer IMG_20221116_9
 • Plaatsingsdatum 25 november 2022
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

In de functie Procesbegeleider ben je verantwoordelijk voor de kwaliteit en kennis borging van het team Werkvoorbereiding inclusief de daartoe ingezette systemen. Dit realiseer je door jouw inhoud deskundigheid te koppelen aan het gericht ontwikkelen en continue verbeteren van de team processen.

Als Procesbegeider ben je verantwoordelijk voor:

 • Pro-actief geven van inhoudelijke adviezen die effect hebben op processen, systemen en instructies.
 • Stimuleren en onderhouden van operationele contacten met ketenpartners, waarbij de afdeling Bestuurlijke Juridische Zaken en Schadeafhandeling (BJZS) een belangrijke partner is voor het team Werkvoorbereiding.
 • Actueel onderhouden van het bedrijfshandboek (inclusief onderliggende werkinstructies) voor alle bestaande regelingen – Schadeafhandeling en Waardedaling.
 • Aanspreekpunt zijn voor alle medewerkers Werkvoorbereiding.
 • Bijdrage leveren aan het integreren van nieuwe kennis binnen het team Werkvoorbereiding.
 • Realiseren van verbetervoorstellen en het genereren van nieuwe ideeën.
 • Zorg dragen voor een goede kennisuitwisseling tussen collega’s.
 • Bijdragen leveren aan de voortgang op de voorraad en kwaliteit van het werk door bijvoorbeeld de juiste procesbeschrijvingen en werkinstructies.
 • Inwerken van nieuwe collega’s.
 • Uitvoeren van kwaliteitscontroles.
 • Deelnemen aan projecten binnen IMG waarbij de inhoudelijke kennis van een regeling en de kennis van proces (- en instructie) inrichting toegepast wordt –bijvoorbeeld de ontwikkeling van (ICT-)systemen.
 • Komen met oplossingen voor vraagstukken waarin de standaard werkwijze niet voorziet.

Bovenstaand door gebruik te maken van gezond verstand en passend binnen het geldende beleid, de procesafspraken en juridische kaders.

Rol in het team
De procesbegeleider brengt binnen het team structuur aan en is daarnaast analytisch sterk. Je analyseert nieuwe en bestaande werkwijzen, ideeën en verbetervoorstellen op bruikbaarheid en praktische betekenis. Je vraagt en redeneert goed door. Hierbij durf je collega’s (respectvol) een spiegel voor te houden, zaken bespreekbaar te maken en ben je niet bang als het soms even schuurt. Je houdt overzicht en hebt oog voor het doorlopen van alle afgesproken stappen. Hierin ben je resultaatgericht en zorg je ervoor dat je samen met je collega’s de afgesproken doelen behaald. Je kunt bovendien beredeneren welke impact voorstellen hebben op de andere partners in de keten. Verbinden en netwerken is een tweede natuur.

 • HBO werk- en denkniveau. Juridische richting is een pre.
 • Actuele kennis van een aardbevingsdossier binnen de (Rijks)overheid of bedrijfsleven.
 • Ervaring in de rol van procesbegeleider in het creëren van draagvlak en faciliteren van het delen van kennis voor gekozen oplossingen.
 • Kunnen schakelen tussen verschillende systemen.
 • Ervaring met projectmatig werken waar bij de vertaalslag wordt gemaakt van proces naar inhoud.
 • Ervaring met het samenwerken binnen interdisciplinaire teams.
 • Ervaring in de rol van procesbegeleider op het gebied van (complexe) implementatietrajecten in uitvoeringsdomein op bestuurlijk terrein waarbij situaties kunnen optreden met tegenstrijdige belangen.
 • Kennis en toepassing van de PCDA-cyclus.

Competenties:

 • Analyseren
 • Accuraat
 • Stressbestendig
 • Samenwerken
 • Mondelinge uitdrukkingsvaardigheid
 • Schriftelijk uitdrukkingsvaardigheid
 • Besluitvaardig
 • Resultaatgericht
 • Plannen en organiseren
 • Zelfontwikkeling
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Maand­salaris Min €3.028 Max. €4.247 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 24 maanden
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Na sluitingsdatum zal de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar zijn. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Klantcontact en Dienstverlening (KCDV) is de verbinding tussen de individuele aanvrager en het IMG. Medewerkers van KCDV zijn ‘het gezicht’ van het IMG.

KCDV voert de regie op goede uitvoering, monitoring en optimalisatie van de klantcontacten in het hele proces van aanvraag tot en met besluit. De afdeling zorgt daarnaast voor het inwinnen, registreren en verwerken van gegevens die nodig zijn voor de behandeling van aanvragen voor schadevergoedingen.

Samen met de rest van de keten, zorgen de verschillende onderdelen van de afdeling ervoor dat de aanvrager zo goed mogelijk wordt geholpen.

KCDV heeft ongeveer 250 medewerkers verdeeld over meerdere teams:

 • Serviceloket
 • Planning
 • Zaakbegeleiding
 • Werkvoorbereiding

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)

Een halve eeuw gaswinning in het Groningenveld heeft geleid tot een omvangrijk aantal aardbevingen met schade tot gevolg aan huizen en gebouwen en bij Groningers en Drenten persoonlijk.

Het IMG is het zelfstandig bestuursorgaan dat sinds 1 juli 2020 de schade afhandelt die het gevolg is van de gaswinning uit het Groningenveld en de gasopslag Norg. Hierbij gaat het om alle vormen van schade, zoals fysieke schade aan gebouwen en objecten, waardedaling van woningen en immateriële schade. Het IMG doet dat onafhankelijk, rechtvaardig, ruimhartig, voortvarend en met oog voor de menselijke maat. Behalve schades handelt het IMG ook meldingen af van mogelijk acuut onveilige situaties (AOS).

Werken voor het IMG is meer dan werken voor een loonstrook. Je zoekt uitdaging, je wilt iets betekenen en als het even kan, wil je een bijdrage leveren aan het welzijn van anderen. Tegelijkertijd moet je tegen een stootje kunnen. Want dat de koffie klaarstaat, betekent nog niet dat je als IMG’er overal met open armen ontvangen wordt. Daarvoor hebben de gevolgen van de gaswinning en de afhandeling daarvan bij menig Groninger teveel impact.

Het IMG is gevestigd in de stad Groningen en heeft ruim 750 medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor de uitvoering van de taken en de organisatie. Een uitvoeringsorganisatie ondersteunt en een ambtelijk secretaris staat bij.

De directie vormt samen met de afdelingsmanagers het managementteam (MT) dat uit één directeur en zes afdelingsmanagers bestaat. De afdelingsmanager Bestuurlijke en Juridische Zaken en Schadeafhandeling is tevens plaatsvervangend directeur.
Het MT telt verder de afdelingsmanagers Klantcontact en -dienstverlening, Schade-expertise en herstel, Regiebureau, Communicatie en Bedrijfsvoering. Gezamenlijk dragen ze zorg voor de dagelijkse aansturing van de uitvoeringsorganisatie en de afhandeling van de schade, zodat het bestuur kan besluiten over de aanvragen voor schadevergoeding.

Het IMG streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Ardy Koerhuis (Teammanager Werkvoorbereiding)

06-5074 9946

Solliciteren?

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Procesbegeleider

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Planning

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 7
 • Reageren voor 12 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Medior) Jurist

Werken voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG)
 • Stand­plaats Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd