• Den Haag
 • Bachelor - HBO
 • 32 - 36 uur
 • €3.662 - €5.586 (bruto)
 • Orde / vrede / veiligheid, Documentatie en Informatievoorziening
 • Solliciteer voor 20 juni 2024 Nog 5 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
Kenmerk: NLA-653, Plaatsingsdatum: 29 mei 2024

De taken van het team Functioneel Beheer Opsporing (FBO) zijn onder te verdelen in vier processen: gebruiksbeheer, wijzigingenbeheer, functionaliteitenbeheer en behoeftemanagement. Het team bestaat uit 3 functioneel beheerders, 2 IT beheerders 1 servicemanager en 1 accountmanager. Wegens nieuwe ontwikkelingen rondom de inrichting van de dienstverlening zijn we op zoek naar een proces coördinator die het overzicht bewaakt in de operatie.

Je bent verantwoordelijk voor de operationele ITIL processen rondom de beschikbaarheid en continuïteit van de informatiesystemen ten behoeve van opsporing, zoals het klantenwensenproces, incident proces en het changeproces. Je houd overzicht op de operatie en weet wanneer je moet ingrijpen. Het samenbrengen van de juiste spelers om operationele knelpunten dicht te lopen gaat je goed af.

Je bent in staat goede contacten te onderhouden met externe spelers en de interne klant. Je kent als geen ander de behoefte van de klant en haalt er plezier uit deze van dienst te zijn. Voor jou staat de vraag centraal: ‘hoe zorg ik dat we een tevreden klant hebbende stroomlijnt de operationele ITIL-processen en behartigt de belangen van de business (Opsporing) in projecten.

Je bent nauwkeurig en goed met cijfers; daarnaast ben je sterk met het opstellen van inhoudelijk nuttige rapportages voor de klant. Overzicht houden, processen monitoren en verbinden van de operatie met de laag erboven gaan je goed af. Je kan goed samenwerken, ziet kansen in uitdagingen en weet hoe je prioriteiten moet stellen.

Inclusief samenwerken aan een belangrijke missie
Je komt in een organisatie te werken die zich inzet voor een belangrijke missie: eerlijk, gezond en veilig werk, en bestaanszekerheid voor iedereen. Om aan te sluiten bij de behoeften uit de samenleving, streven we naar diversiteit in de samenstelling van onze teams. En naar een cultuur waarin we verschillen zien, waarderen en benutten. Zo vergroten we onze denkkracht, blijven we van elkaar leren en verstevigen we contact met de mensen waarvoor we ons werk doen. Met welk perspectief en vanuit welke levenservaring verrijk jij onze organisatie? En wat drijft jou om je in te zetten voor Nederland? We zijn benieuwd naar de ervaringen die jij meeneemt in jouw werk.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Opsporingsdienst van de NLA voert als Bijzondere Opsporingsdienst BOD onder het gezag van het Functioneel Parket van Het Openbaar Ministerie strafrechtelijke onderzoek uit. Het gaat om strafrechtelijke onderzoeken op de verschillende beleidsterreinen van de Ministeries van SZW en Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), zoals arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, illegale tewerkstelling, arbeidsverhoudingen, zorg en subsidieverstrekking (bijvoorbeeld in het kader van steunmaatregelen). De opsporingsdienst van de NLA levert daarmee een bijdrage aan fraudebestrijding, aanpak van arbeidsuitbuiting en in opdracht van Ministerie van VWS ook aan de rechtmatigheid van Zorg.

De afdeling IMV is één van de drie afdelingen van de directie Informatievoorziening en zorgt voor een samenhangende informatiehuishouding voor de bedrijfsvoering, sturing en inspectie -en opsporingsprocessen. Met en voor de organisatie analyseren we de ontwikkeling in de informatiebehoefte en vertalen dit naar een passend aanbod. Daarbij houden we rekening met de kaders en aspecten van continuïteit, beveiliging en privacy. Met onze dienstverlening sluiten we aan op het meerjarenplan van de Nederlandse Arbeidsinspectie, de brede IV-strategie, het beleid en op de strategische processen die vanuit I-Regie plaatsvinden op vraag, aanbod en portfolio.

De vacature doet zich voor binnen de afdeling Informatiemanagement -voorziening (IMV) van de directie Informatievoorziening. Hoofdtaak van deze afdeling is het ontwikkelen en het in stand houden van een adequate en voldoende beveiligde informatiehuishouding. IMV heeft ongeveer 50 medewerkers. De belangrijkste taakgebieden van IMV zijn:

 • Doorontwikkeling van bestaande systemen van de Nederlandse Arbeidsinspectie inclusief analyse, solution advisering en functioneel beheer.
 • Regie op leveranciers, externe partners en relatiemanagement SSO’s en liaison CIO SZW
 • Advies, coördinatie, controle en verantwoording op de integrale beveiliging: privacy, fysieke beveiliging en informatiebeveiliging (AVG, WPG, BIR, VIR-BI).
 • Concretiseren van (latente) functionele behoeften van organisatieonderdelen tot adviezen en oplossingen binnen de informatie- en applicatiearchitectuur.
 • Service Desk: eerste aanspreekpunt voor eindgebruikers bij problemen met geautomatiseerde systemen van de Nederlandse Arbeidsinspectie.

Nederlandse Arbeidsinspectie

De Nederlandse Arbeidsinspectie staat voor eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. De Arbeidsinspectie is de toezichthouder op het terrein van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat toezicht is gericht op de naleving van de wet- en regelgeving over arbeidsomstandigheden, de arbeidsmarkt, arbeidsverhoudingen en het sociale zekerheidsstelsel. Daarnaast onderzoekt ze de werking van het stelsel van sociale zekerheid en signaleert ontwikkelingen en risico’s op de beleidsterreinen van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Ook werkt de Nederlandse Arbeidsinspectie op het gebied van pgb- en declaratiefraude als opsporingsorganisatie voor het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

In 2012 zijn de Arbeidsinspectie, de Inspectie Werk en Inkomen en de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) samengevoegd. Eerst onder de naam Inspectie SZW en sinds 1 januari 2022 onder de naam: Nederlandse Arbeidsinspectie. Zie voor meer informatie www.nlarbeidsinspectie.nl

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Sebastiaan Verheij

06-31107638

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Team P&O/Instroom

06-11493650

Team Recruitment SZW

070-3336680

Solliciteren?

Nederlandse Arbeidsinspectie nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Senior Analist

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Teammanager Nederlandse Arbeidsinspectie

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 18 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Rechercheur Zorgfraude

Nederlandse Arbeidsinspectie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 5 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd