Private Sector Development coach

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Werkplekken 2
 • Contractduur maximaal 3 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.344 - €5.139
 • Niveau WO bachelor, Bachelor - HBO
 • Vakgebied Financieel / economisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn, Agrarisch
 • Reageren voor 10 december Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RVO_20211117_11a
 • Plaatsingsdatum 26 november 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij ervaring met en wil je bijdragen aan Private Sector Ontwikkeling in ontwikkelingslanden? Ben je in staat om strategisch en flexibel met ambassades en directies van Buitenlandse Zaken mee te denken? Kun je creatief projecten ontwikkelen en deze degelijk monitoren en evalueren? Kun je synergie creëren tussen verschillende programma's en actoren, die actief zijn op een ontwikkelingsland? Houd je van een grote zelfstandigheid gecombineerd met een hecht team?

Reageer dan op deze vacature voor Private Sector Development (PSD) coach in het flexteam.
Team Private Sector Development 1 voert in opdracht van het Ministerie van Buitenlandse Zaken het Private Sector Development Toolkit programma (inclusief de PSD coaches) uit. Binnen ons team zijn we op zoek naar iemand, die een vliegende start kan maken als PSD coach in het 'flexteam'.

Vanuit het flexteam werk je samen met meerdere PSD coaches. De meeste PSD coaches zijn verantwoordelijk voor één of meerdere landen en adviseren de ambassade en relevante afdelingen van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, over hun PSD strategie voor een bepaald land en hoe die in te vullen. Ze zoeken daarnaast actief de synergie met andere afdelingen van RVO en externe organisaties, die aan private sector ontwikkeling werken. Ook hebben ze goed zicht op wat er speelt in ‘hun’ land en bouwen ze aan een groot publiek en privaat netwerk, lokaal en in Nederland.

Met de ambassade en deze bredere groep stakeholders onderzoeken ze de kansen voor de private sector in ‘hun’ landen, hoe die verder te stimuleren en daarnaast welke obstakels er weggenomen kunnen worden met inzet van mogelijke projecten. Vervolgens zijn ze verantwoordelijk voor het schrijven van het projectplan, de aanbesteding/inkoop van het project en de monitoring en regie tijdens de looptijd van het project. Aan het einde evalueert de coach samen met de lokale ambassade het effect en de impact van het project, bepalen ze de ‘lessons learned’ en zorgen ze voor een goede 'follow-up'.

Een 'PSD toolkit' project is doorgaans een schakel in een groter geheel aan interventies en de PSD coach is de spin in het web, die bijdraagt aan een geïntegreerde meerjaren aanpak. De projecten richten zich vaak op het overdragen van kennis naar en het bouwen van relaties met ontwikkelingslanden. Hierdoor vergroten we ook de mogelijkheden voor handel en investeringen, voor zowel de lokale als de Nederlandse private sector. Het gaat daarbij om initiatieven, die bijdragen aan een sterkere private sector, meer banen en een beter ondernemingsklimaat

Deze projecten worden normaal gesproken ontwikkeld door de PSD coaches, maar soms juist door het flexteam.
Het flexteam wordt bijvoorbeeld benaderd als de PSD coach geen tijd heeft, maar ook als de PSD coach behoefte heeft aan relevante ervaring met een bepaald onderwerp of vergelijkbaar traject. De meeste nieuwe mensen starten in het flexteam, omdat het een goede manier is om ingewerkt te worden, maar ook ervaren coaches spelen vaak nog een rol in het flexteam. Het flexteam is heel belangrijk om altijd snel op behoeften van ambassades in te kunnen springen, ook als de PSD coach geen tijd heeft, maar speelt ook een belangrijke rol bij kennismanagement/opbouw op bepaalde onderwerpen. Als coach in het flexteam ben je zo veel mogelijk betrokken bij het hele project, vanaf het eerste idee tot het beheer en is er de mogelijkheid om je voorkeur voor een bepaald soort landen of thema's aan te geven.

Je start in deze functie op een jaarcontract, maar bij gebleken geschiktheid én voldoende workload, is een langer dienstverband zeker een optie!

Meer over de functiegroep Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Internationaal Ondernemen (IO) voert programma’s en regelingen uit in het kader van 'Aid (ontwikkelingssamenwerking) & Trade (handel)'. Voor het OS-deel wordt samen gewerkt met de afdeling International Development (ID). De programma’s en regelingen zijn zowel gericht op overheden, kennisinstellingen als het bedrijfsleven. De bestaande instrumenten van de RVO kunnen in een meerjarige programmering in verschillende combinaties worden ingezet. Afhankelijk van de prioritering van een land, hoe ontwikkeld een markt is en welk type overheid daar aanwezig is kan de Nederlandse overheid één of meerdere rollen vervullen.

De afdeling kent zeven teams, waaronder het team Private Sector Development 1.
Dit team voert het PSD toolkit programma uit in opdracht van Buitenlandse Zaken. Recent is er een splitsing gemaakt in ons steeds groter groeiende team waardoor er nu een team PSD 1 en PSD 2 bestaat. De samenhang tussen deze twee teams is nog steeds heel groot. Veel mensen werken voor zowel de PSD toolkit als de programma's (zoals Orange Corners, SBIR, EU twinning en Shiraka) die onder team 2 vallen. Daarnaast werkt het team nauw samen met verschillende teams binnen zowel IO als ID.

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuk.

Kansen voor Nederland, kansen voor jou.

Een duurzame, economisch sterke samenleving: daar werken we aan bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Met nationale en internationale programma’s, van de energietransitie en voedselproductie tot ontwikkelingsprojecten in Afrika. Met voorlichting, advies, financiering, subsidies en hulp bij het vinden van zaken- of kennispartners. Door slim organiseren en maximaal gebruik van digitale communicatie zorgen we voor een soepele en optimale dienstverlening. Door elkaar op te zoeken en verbindingen te leggen bieden we nieuwe inzichten en mogelijkheden. Voor en achter de schermen zetten 4500 mensen zich in voor een economisch sterk, innovatief en duurzaam Nederland, op verschillende vestigingen in Nederland. Ook voor jou zijn er kansen!

Onze adviseurs weten als geen ander wat er nodig is om ondernemende Nederlanders vooruit te helpen. Beoordelaars nemen subsidie- en andere verzoeken onder de loep en helpen de aanvragers om nieuwe stappen te zetten. Inkopers benutten de inkoopkracht van de Rijksoverheid, ook om maatschappelijke doelen te bereiken. De medewerkers van de frontoffice staan iedereen te woord die vragen heeft. Functioneel beheerders ontwikkelen en onderhouden digitale loketten. Projectmanagers onderzoeken wat de mogelijkheden van big data zijn. Juristen adviseren over de toepassing van wet- en regelgeving en handelen bezwaar en beroepen af binnen de ruimte die wet- en regelgeving biedt. Ook zijn ze betrokken bij het opstellen van nieuwe wet- en regelgeving.

En communicatieadviseurs ontwikkelen toegankelijke websites voor voorlichting en advies.

Wie ondernemend Nederland een warm hart toedraagt, kan bij onze organisatie dus alle kanten op.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Rosalind Boschloo (Teammanager)

06-2114 9926

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Business Development Coach Brazilië/Suriname

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Den Haag, Utrecht, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Projectleider aanbesteden Duurzame Bouw

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Uitvoeringsexpert Natuur

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO)
 • Stand­plaats Utrecht, Den Haag, Assen, Zwolle, Roermond
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)