• Stand­plaats Rijswijk, Utrecht of Lelystad
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €3.256 - €5.003
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Auditing / accountancy, Financieel / economisch
 • Reageren voor 6 oktober
 • Vacaturenummer WVL-766
 • Plaatsingsdatum 15 september 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Het onderwerp privacy raakt geheel Rijkswaterstaat en is onderdeel van onze integrale veiligheid. Als privacyadviseur zorg jij dat wij ons houden aan de regels van de AVG. Dit doe je voor Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving en vanuit Rijswijk, Utrecht of Lelystad.

Rijkswaterstaat werkt met een centrale privacyorganisatie die ondersteund wordt door privacyadviseurs. Binnen Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving (WVL) stimuleer jij managers en medewerkers om het verwerkingenregister up-to-date te houden. Dankzij jou laat dit register duidelijk zien wanneer wij welke persoonsgegevens verwerken en waarom. Je ziet erop toe dat alle verwerkingen van persoonsgegevens juist staan vermeld, dat de vereiste velden zijn ingevuld en dat nieuwe verwerkingen tijdig worden gemeld. Verder stimuleer je actief en op een enthousiaste manier het interne bewustzijn voor een integere omgang met persoonsgegevens. Hierbij laat je onder meer zien wat de consequenties van de privacywet- en -regelgeving op onze bedrijfsvoering zijn. Ook het coördineren van de implementatie van gewijzigde processen en kaders behoort tot je taak.

Heeft een collega een vraag? Bijvoorbeeld over het verwerkingenregister of over het juist toepassen van de AVG? Dan sta jij paraat met het antwoord. Is de vraag complex? Dan werk je samen met onze landelijke helpdesk Privacy. Je weet wat er speelt in de organisatie, waardoor je goed op de hoogte bent van waar er extra aandacht voor privacy nodig is. Je adviseert betrokkenen gevraagd en ongevraagd over de juiste aanpak. Ook verspreid je, met het oog op privacy-awareness, proactief AVG-kennis en -informatie binnen WVL. Zo geef je bijvoorbeeld voorlichting over waar je collega’s informatie kunnen vinden en over wat zij zelf kunnen doen aan gegevensbescherming. Daarnaast heb je, in samenwerking met het landelijke privacyteam, een actieve rol bij privacy-incidenten en bij de totstandkoming van Private Impact Assessments binnen WVL. Het spreekt voor zich dat je zelf continu het goede voorbeeld geeft en integer omgaat met de gevoelige informatie die je onder ogen krijgt.

Dankzij jou zijn én blijven WVL-medewerkers betrokken bij ons privacy- en veiligheidsbeleid. Ze kennen en erkennen de regels en de juiste werkwijze. Je schat potentiële risico’s goed in en adviseert via je manager aan de directeur Bedrijfsvoering over de juiste maatregelen. Is er sprake van een (dreigend) datalek? Dan handel je snel en adequaat. Ook zit je regelmatig aan tafel met de privacyadviseurs van de andere onderdelen van Rijkswaterstaat. Samen zorgen jullie voor optimale uniformering van onze privacyprocessen en crisisprocedures. Je hebt hierbij nauw contact met de afdelingen die onze kaders en werkwijzen vastleggen. Waar sprake is van verwerking van persoonsgegevens stem jij de juiste aanpak af. Zo borg je ons privacybeleid.

Afhankelijk van de ontwikkelingen kan het zijn dat je op termijn ook aan de slag gaat met data-security. Mogelijk krijgt je functie dan in plaats van een tijdelijk karakter een structureel karakter.

In verband met de ontwikkelingen rondom het corona virus heeft Rijkswaterstaat een aangepaste selectieprocedure. De meest actuele informatie vind je via deze link.

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-diploma in een relevante richting, zoals bedrijfskunde, economie, rechten of ICT, of je hebt aantoonbaar gelijkwaardig niveau.
 • Je hebt kennis van de AVG en ervaring met projectmatig werken.
 • Je hebt kennis van het brede werkveld van Rijkswaterstaat of je wilt je hierin verdiepen.
 • Je hebt affiniteit met integrale beveiliging en veiligheid, waarvan privacy een onderdeel is.
 • Je bent analytisch scherp en nauwkeurig, en kunt gestructureerd en doelgericht werken.
 • Je hebt een scherp oog voor detail.
 • Je kunt goed plannen, organiseren, enthousiasmeren, samenwerken en de voortgang van werkzaamheden bewaken.
 • Je kunt anderen goed uitleggen waarom je bepaalde beslissingen neemt.
 • Je bent je bewust van de (in)formele regels, verschillende posities, ontwikkelingen, gevoeligheden en krachtenvelden binnen en buiten de organisatie en handelt hiernaar.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.256 Max. €5.003 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Daarvoor kun je bovenop het salaris rekenen op een individueel keuzebudget van 16,37% van je salaris. Tot slot hecht de Rijksoverheid sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor ook tal van mogelijkheden.

Bijzonderheden

Een (online) voorselectietest of een assessment kan onderdeel zijn van het sollicitatieproces. Het maken van een casus en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, kan eveneens deel uitmaken van het sollicitatieproces. Het inwinnen van referenties maakt deel uit van het sollicitatieproces.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Water, Verkeer en Leefomgeving is een van de zeven landelijke organisatieonderdelen van Rijkswaterstaat. Wij zijn binnen de organisatie leidend in het denken over, en voorbereiden op, de grote transitievraagstukken, zoals klimaatadaptatie en circulariteit. Wij voorzien uitdagingen, kansen en mogelijkheden voor een toekomstbestendig Nederland. Dat doen we door de kennis die nodig is om een antwoord op deze vragen te geven, te (laten) ontwikkelen, beheren en te delen.

Dit doen we natuurlijk niet alleen. Wij werken daarin nauw samen met kennisinstituten, decentrale overheden en marktpartijen uit binnen- en buitenland. Vaak gaat het om schaarse, heel specifieke, kennis. Zo werken we bijvoorbeeld aan duurzame en slimme mobiliteit, een aanpak voor zwerfafval en plastic rondom en in onze wegen en wateren, en innovaties als een circulair viaduct. Ook onderhouden we dijken langs Rijkswaterstaat en keringen, en onderzoeken we hoe we in tijden van droogte water beter vast kunnen houden. WVL monitort en analyseert verkeersongevallen en onderzoekt hoe de wegen nog veiliger kunnen maken. Daarbij houden we rekening met de mensen, dieren en natuur in de omgeving.

In totaal werken er ruim 900 mensen binnen WVL, verspreid over vier directies: Bedrijfsvoering, Inkoop en Prestatiemanagement, Bereikbaarheid en Netwerkkwaliteit en Veiligheid en Water en Leefomgeving. We delen onze ervaringen en inzichten, om anderen te voorzien in hun kennisbehoefte van vandaag en morgen. Zo werken we met elkaar aan het Nederland van overmorgen.

Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat is de uitvoeringsorganisatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en bestaat uit zeven landelijke en zeven regionale organisatieonderdelen. Al meer dan 200 jaar werken we dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. We beheren en ontwikkelen de rijkswegen, -vaarwegen en -wateren en zetten in op een duurzame leefomgeving. Samen met anderen werken we aan een land dat beschermd is tegen overstromingen. Waar voldoende groen is, en voldoende en schoon water. En waar je vlot en veilig van A naar B kunt. Samenwerken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Dat is Rijkswaterstaat.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Monique Groenewegen van der Weijden-Nieuwenhuizen, Hoofd Werkenpakket RWS en Ondersteuning

06-23498593

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Melanie Schüssler, Adviseur Werving en Selectie

06-18958816

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijkswaterstaat nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Adviseur organisatieontwikkeling

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Organisatieadviseur kaders

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Utrecht, Rijswijk, Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior adviseur standaarden

Rijkswaterstaat
 • Stand­plaats Rijswijk/Utrecht/Lelystad
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 25 september
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd