• Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 32 - 36
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Juridisch
 • Reageren voor 3 november Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer DT&V/P&O/2020/023
 • Plaatsingsdatum 17 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Als privacy jurist maak je deel uit van de afdeling Strategisch Advies op de locatie van de DT&V in Den Haag. In deze functie ben je samen met de collega’s van het privacy office team verantwoordelijk voor de privacy compliance binnen de afdeling. Je bent een inhoudelijk specialist met een brede juridische kennis van de AVG. Je bent in staat om de uitvoeringspraktijk en overige niveau’s binnen de organisatie van advies te voorzien over juridische vraagstukken. Je bent op de hoogte van en volgt de ontwikkelingen op het gebied van privacy wet- en regelgeving. Naast privacyrechtvraagstukken behoort ook het verrichten van overige juridische werkzaamheden tot het takenpakket. Je neemt deel aan verschillende overleg- en werkgroepen.

  Werkzaamheden

 • Fungeert als inhoudelijk adviseur ten aanzien van operationele Privacy Compliance issues op het gebied van datalekken, samenwerkingsverbanden/convenanten, verwerkingsafspraken, contracten met suppliers/verwerkers;
 • Is belast met het behandelen van AVG-verzoeken en bezwaarzaken; levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het procesprotocol AVG-verzoeken;
 • Adviseert over DPIA’s, begeleiden van een DPIA traject.
 • In ruime zin bijdragen aan de professionalisering van het privacy office team, onder meer door het verzorgen van trainingen voor medewerkers.
 • Belast met beantwoorden van specifieke vragen op het terrein van gegevensbescherming en informatiebeveiliging.
 • Ondersteunen van de privacy officer bij het opstellen van adviezen, rapportages en nota’s bestemd voor de directies en de OR.

Functie-eisen

 • Minimaal een afgeronde WO master opleiding Rechtsgeleerdheid;
 • Juridische kennis op het gebied van relevante wetgeving; AVG, e-privacy directive, Awb, Archiefwet, Vreemdelingenwet 2000, Richtlijn 2016/680. Basiskennis op het gebied van bestuursrecht en informatiebeveiliging (Information Security Foundation, internationale standaarden zoals ISO 27001 en 27002/BIR, NIST 800-53).
 • Politieke sensitiviteit en gevoel voor maatschappelijk gevoelige vraagstukken;
 • Ervaren en vaardig in het adviesproces c.q. het ontwikkelen van effectieve (juridische) adviesproducten;
 • Scherp analytisch vermogen;
 • Vaardig in het bouwen en onderhouden van een relevant netwerk;
 • Vaardig in het opstellen van nota’s, rapporten en adviezen.
 • Uitstekende beheersing van de Nederlandse taal zowel mondeling als schriftelijk en ten minste één andere moderne taal;
 • Ervaring op het gebied van privacy binnen de overheid of de migratieketen is een pré.

Persoonlijke eigenschappen en competenties

Je hebt kwaliteit hoog in het vaandel staan en bent accuraat en zorgvuldig. Je bent flexibel en zowel intern als extern gericht. Belangrijke competenties zijn voorts overtuigingskracht, netwerkvaardigheden en innovatief handelen. Je reageert adequaat op ad hoc situaties en behoudt daarbij de rust en het overzicht. Je kunt goed omgaan met weerstand. Ook ben je in staat verantwoordelijkheid te nemen voor je eigen werkdruk door goed te plannen en te organiseren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­omschrijving

  Schaal 11. Inschaling is onder meer afhankelijk van relevante werkervaring.

  Minimum salaris schaal 11:     € 3.256,52 bruto per maand

  Maximum salaris schaal 11:    € 5.003,97 bruto per maand

 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

De selectiegesprekken vinden plaats in week 46 en 47.

 

Meer over de functiegroep (Senior) Adviseur

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategisch Advies biedt beleidsmatige ondersteuning en strategisch advies ten aanzien van de organisatiedoelen en op de beleidsinhoudelijke en politiek-bestuurlijke aspecten van het terugkeerbeleid. Ook adviseren wij in politiek-bestuurlijk-gevoelig of publiciteitsgevoelige individuele zaken. Mede op basis van signalen uit het primair proces adviseren we het ministerie van Justitie en Veiligheid en andere ministeries over de uitvoerbaarheid van het terugkeerbeleid en eventueel benodigde aanpassing daarvan.

Voorts zijn wij als afdeling medeverantwoordelijk voor het ontwikkelen van intern, operationeel beleid en voor de uitvoering van het terugkeerbeleid. Voor ketenpartners, overheden en inter- en non-gouvernementele organisaties zijn wij een zichtbaar en betrouwbaar aanspreekpunt op beleidsniveau. Verder zetten we ons in om de samenwerking met ketenpartners te optimaliseren.

Zijn er vanuit het primair proces van de DT&V vragen over beleid, dan zijn wij het aanspreekpunt. Ook spelen we een rol in de ontwikkeling van het uitvoeringsbeleid. De afdeling draagt bovendien bij aan de administratieve organisatie en ontwikkelt en actualiseert de protocollen waarmee de DT&V werkt. Tot slot denken we waar nodig mee over veranderingen die de organisatie wenst door te maken in het kader van het traject DT&V ontwikkelt.

 

Dienst Terugkeer en Vertrek

De Dienst Terugkeer en Vertrek (DT&V) regisseert het vertrek van vreemdelingen die geen recht hebben op verblijf in Nederland. Als uitvoerder van het terugkeerbeleid van de regering is het onze uitdaging om zorg te dragen voor een zorgvuldig, waardig en tijdig vertrek, zodat vreemdelingen rechtmatig en respectvol kunnen terugkeren naar hun land van herkomst. Onze insteek is dat iemand zelfstandig terugkeert, met of zonder onze hulp. Als iemand niet zelf terugkeert dan kunnen wij gedwongen vertrek organiseren.

Onze specifieke kennis en ervaring op de vertrekprocessen (zelfstandig en gedwongen vertrek) en onze netwerken (van lokaal tot internationaal), zijn daarbij onontbeerlijk en worden door ons breed ingezet. De DT&V volgt in de uitvoering van zijn taken het vreemdelingenbeleid zoals dat is vastgesteld. Wij doen dit als onderdeel van de migratieketen in nauwe samenwerking met onze collega-overheidsdiensten zoals de IND, de Nationale Politie, de Koninklijke Marechaussee, het COA, de Ministeries van JenV en BZ en gemeentes en wij werken intensief samen met maatschappelijke organisaties. Daarnaast werken we samen met verschillende Europese en internationale partners. Met onze aanpak maken wij het verschil in de uitvoering van het terugkeerbeleid en zijn wij van betekenis voor de maatschappij.

Het Directieteam van de Dienst Terugkeer & Vertrek bestaat uit een algemeen directeur, drie directeuren en twee stafmanagers. Zij zijn samen verantwoordelijk voor de resultaatgebieden van het primaire proces: voorbereiden zelfstandig vertrek, voorbereiden en effectueren van het gedwongen vertrek, de internationale samenwerking en de ondersteuning daarvan.

Meer informatie over onze organisatie vind je op onze website

Dienst Terugkeer en Vertrek

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luisa Cancedda, hoofd afdeling Strategisch Advies

06-30362568

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

P&O Adviseur ondersteuning

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 6 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Informatiebeveiligingsfunctionaris

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 8 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Adviseur P&O

Dienst Terugkeer en Vertrek
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd