• Den Haag
 • Master/doctoraal
 • 32 - 36 uur
 • €4.691 - €6.907 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 2 juli 2024
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 814, Plaatsingsdatum: 7 juni 2024

Als privacyfunctionaris binnen het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) ben je werkzaam binnen één van de beleidsdirecties, waar je vanuit een eerstelijnsrol collega’s ondersteunt met onder meer de volgende werkzaamheden:
- Het ondersteunen van de beleidsdirecties bij het beoordelen van en advies geven over de privacybeginselen en -aspecten, zoals de AVG-rollen en de grondslag voor een verwerking.
- Bijdragen aan het interne privacy-bewustzijn van deze directies en eventueel geven van kennissessies;
- Advies van het management aangaande privacy-kwesties.
- Meewerken aan (de borging van) privacy bij totstandkoming van beleid en wetgeving van beleidsdirecties, o.a door het opstellen van pré-scan DPIA’s en DPIA’s;
- Bijhouden van het register van verwerkingen voor de betreffende directie(s);
- Sluiten van verwerkersovereenkomsten met leveranciers;
- Afhandeling van AVG-verzoeken en eventuele ‘inbreuken in verband met persoonsgegevens’;
- Zorgdragen voor de juiste uitvoering van de privacy-adviezen in de praktijk;
- In samenwerking met deskundigen op het gebied van informatiebeveiliging en IT bepalen welke maatregelen ter bescherming van de privacy en belangen van betrokkenen noodzakelijk zijn.

Je maakt deel uit van de directie CIO & Informatiemanagement, waar een interne pool van privacyfunctionarissen wordt gevormd. Vanuit deze pool worden jij en jouw collega’s geplaatst daar waar de behoefte aan privacykennis het grootst is. Dit maakt dat je hierdoor op verschillende beleidsterreinen kunt werken. Werkinhoudelijk valt de pool onder de verantwoordelijkheid van de CPO-BZK, de Chief Privacy Officer BZK. Je maakt via de CPO-BZK ook deel uit van het privacy netwerk binnen BZK.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Onze directie Chief Information Officer & Informatiemanagement (CIO&I) begeleidt BZK naar dit nieuwe tijdperk van digitalisering. Onze missie: CIO&I informeert, adviseert, en inspireert BZK. We zorgen ervoor dat de IT, data en informatie van BZK van kwaliteit is. We zijn strategisch partner bij zowel ontwikkeling als exploitatie van IT, we jagen innovaties aan en we vergroten kennis binnen de organisatie. We stellen de I-strategie van BZK op en onderhouden deze. We adviseren ook over de voorbeeldrol van BZK op het gebied van informatiehuishouding, die geënt is op openheid, betrouwbaarheid en grondrechten. We stellen daartoe beleid op, geven advies en houden toezicht. Daarnaast verlegt onze directie CIO&I de aandacht steeds meer naar het benutten van kansen met digitalisering. Onze uitvoerende rol groeit: we zijn opdrachtgever van een aantal grote programma’s. Tot slot zijn we verantwoordelijk voor het CIO-stelsel binnen BZK, waarbinnen alle CIO’s van de verschillende BZK organisaties vallen.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Het ministerie van BZK beschermt, bewaakt en bouwt aan de basis van onze samenleving. In Nederland en de Caribische delen van ons Koninkrijk. Uitgangspunt is ons grootste goed: de Grondwet en wat we daarin hebben afgesproken. Dat iedereen meetelt bijvoorbeeld. Dat je altijd en overal kan zijn wie je bent, kan vinden wat je vindt, gelijke kansen hebt en mee kan doen. Thuis, op school en op het werk. Offline en online. En dat iedereen prettig kan wonen in een fijne omgeving. We doen dat voor de samenleving én werken tegelijk aan de basis voor de hele rijksoverheid. Zodat andere ministeries hun werk voor Nederland ook goed kunnen doen.

Dit vraagt om collega's die samenwerken. Die gaan voor resultaat voor mensen, en daarbij niet alleen varen op vakinhoud, maar ook op hun moreel kompas. Aandacht hebben voor bijvoorbeeld rechtvaardigheid en gelijkwaardigheid. En om ons werk voor de samenleving écht goed te kunnen doen, vinden we het belangrijk dat we zelf een afspiegeling van die samenleving zijn. We zijn dus op zoek naar collega's met verschillende perspectieven, achtergronden en eigenschappen. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent of van wie je houdt; we zijn vooral nieuwsgierig naar jou. We willen zorgen voor een prettige werkplek voor iedereen, met veel ruimte voor werkplezier en ontwikkeling.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Sophie Prins

Solliciteren?

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Coördinerend Beleidsmedewerker Data bij CIO Rijk

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 8 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Profiel Liaison CIO Rijk – Programma Open Overheid voor beleid informatiehuishou

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior beleidsmedewerker I-besturing S12

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 24 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd