Preventiemedewerker veiligheid en milieu

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.605 - €3.521
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 27 februari Nog 5 dagen
 • Vacaturenummer 3987
 • Plaatsingsdatum 13 februari 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

In het detentiecentrum Schiphol in Badhoevedorp hebben we volop oog voor veiligheid en milieu. En dat is ook de rode draad in jouw baan als preventiemedewerker. Of het nu gaat om een risico-inventarisatie, arbo of het onderzoek naar ongevallen, jij zet je bij de Dienst Justitiële Inrichtingen in voor het welzijn van mensen.

Voor jou als preventiemedewerker is de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) een belangrijk onderdeel van je werk. Jij bent degene die het management en de medewerkers van het detentiecentrum (DC) daarover informeert. De uitvoering van de RI&E is jouw verantwoordelijkheid en je rapporteert de uitkomsten ervan. Op basis van die uitkomsten stel je (concept)plannen op om de arbeidsomstandigheden en het welzijn van medewerkers en degenen die in het DC verblijven te verbeteren.

Daarnaast werk je aan plannen en maatregelen. Zo stel je het jaarplan voor het DC op, rapporteer je over de voortgang en implementeer je binnen het centrum regels op het gebied van arbo en milieu. Verder ben je secretaris van het arboteam, neem je als inhoudelijk deskundige deel aan de VGWM-commissie en adviseer je management en medezeggenschap. Dat advies gaat over arbeidsomstandigheden, maar ook over brandveiligheid en milieubeleid.

Je houdt je ook bezig met ongevallenregistratie en -onderzoek. Dat betekent dat je (bijna-)ongevallen en arbeidsgerelateerde ziektes registreert en de toedracht onderzoekt. Over de preventie ervan adviseer je het management. En geef je voorlichting over veiligheid en voorschriften. Zijn er nieuwe wettelijke of technische ontwikkelingen? Dan is het jouw taak om het vestigingsmanagement daarover te informeren. In het verlengde daarvan stel je ook veiligheidsvoorschriften, protocollen en instructies op.

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 4-diploma en relevante scholing gehad op het gebied van arbo en milieu.
 • Je hebt algemene vaktechnische kennis van de vakgebieden arbo en milieu.
 • Je hebt kennis van meetinstrumenten en van relevante wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • Je hebt kennis van de planning-en-controlcyclus.
 • Je hebt kennis van specifieke gevaarsgebieden die voortkomen uit de RI&E en die gerelateerd zijn aan het detentiecentrum.
 • Je hebt inzicht in de samenhang van arbo en milieu met aangrenzende terreinen, waaronder BHV en facilitaire dienstverlening.
 • Je hebt inzicht in de arbokolom binnen de organisatie van de Dienst Justitiële Inrichtingen.
 • Je beschikt over de nodige adviesvaardigheden en kunt je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent vaardig in het geven van voorlichting en het op die manier overdragen van kennis.
 • Je bent vaardig in het uitvoeren van RI&E-modules.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.605 Max. €3.521 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Detentiecentrum (DC) Schiphol is een zelfstandige vestiging en maakt deel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring. Deze divisie is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI).

DC Schiphol huisvest diverse regimes: preventief gehechten en arrestanten. Daarnaast is er een slikkersafdeling en verzorgen de medewerkers van de DJI voor de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) de beveiliging en bejegening van de asielzoekers van het IND-aanmeldcentrum.

De organisatie streeft naar professionaliteit, taakvolwassenheid, goede samenwerking en een prettig werkklimaat voor de medewerkers en de vele ketenpartners in het complex. Daarnaast staat DC Schiphol voor een veilige en humane omgeving voor alle ingeslotenen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer R. Huis, Hoofd Veiligheid

088-0733094

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

088-0754321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Ambtelijk secretaris ondernemingsraad

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 8
 • Reageren voor 27 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Juridisch medewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 18
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 25 februari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentietoezichthouder Detentiecentrum Schiphol

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Badhoevedorp
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 5
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd