• Stand­plaats Rotterdam of Schiphol
 • Contractduur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €2.683 - €4.313
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 31 december
 • Vacaturenummer 1065161
 • Plaatsingsdatum 5 december 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

"Ik vervul een brugfunctie tussen management en medewerkers. Ik ondersteun en adviseer het management bij het in kaart brengen van alle risico's op het gebied van veiligheid, gezondheid en welzijn waardoor snel inzichtelijk is waar verbeteringen nodig of gewenst zijn." Jan - Preventiemedewerker bij de Douane.

De landelijke serviceorganisatie van de Douane ondersteunt de Douane door deze te adviseren over en optimaal te begeleiden bij de implementatie van veranderingen en de realisatie van organisatiedoelstellingen. Hiervoor richt jij je samen met 22 re-integratiemanagers, preventiemedewerkers, adviseurs duurzame inzetbaarheid en medewerkers van de verzuimadministratie op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers van de Douane.

In jouw rol van preventiemedewerker draag jij hieraan bij door risico-inventarisaties en -evaluaties op te stellen. Je adviseert het management over maatregelen die daaruit voortvloeien en ondersteunt en monitort de uitvoering hiervan. Daarbij sluit je aan op de ARBO-managementstructuur van de Belastingdienst. Je bent deskundig op het gebied van veiligheids- gezondheids- en welzijnsaspecten. Gaat het om organisatieveranderingen, dan geef je advies binnen de geldende ARBO wet- en regelgeving en voer je de activiteiten uit die daaruit voortvloeien.

Als preventiemedewerker draag je dus bij aan het arbeidsomstandighedenbeleid, waarbij je relevante maatschappelijke ontwikkelingen volgt en zo nodig vertaalt naar uitvoering. Je geeft voorlichting en informatie over arbeidsomstandigheden en inzetbaarheid. Hiervoor onderhoud je de noodzakelijke contacten met de andere adviseurs in het (ARBO) werkveld, zoals de re-integratieadviseur en de bedrijfsmaatschappelijk werker. Hiermee werk je ook nauw samen als lid van het team arbeid, gezondheid en welzijn.

Als preventiemedewerker voer je je werk zelfstandig en onafhankelijk van het management en de werknemersvertegenwoordiging uit en word je niet benadeeld in je positie binnen de organisatie.

Zullen we zaken doen en word jij, misschien wel, onze nieuwe collega? Of wil je liever eerst eens praten over jouw misschien wel toekomstige werkzaamheden? Neem dan contact met ons op!

Functie-eisen

 • Je hebt een hbo-bachelor diploma HRM, personeel en organisatie, Veiligheidskunde of een vergelijkbare opleiding.
 • Je hebt de opleiding integraal arbomanagement óf een daarmee vergelijkbare opleiding succesvol afgerond of bent bereid dat alsnog te doen.
 • Je hebt aantoonbaar werkervaring als HR-adviseur of preventiemedewerker.
 • Je beschikt over uitstekende en aantoonbare adviesvaardigheden op managementniveau.
 • Je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, zowel mondeling als schriftelijk.

Jouw competenties?

 • klantgerichtheid
 • analyseren
 • omgevingsbewustzijn
 • plannen en organiseren
 • voortgangscontrole

Herken jij jezelf ook hierin?
Samenwerken is voor de Douane de sleutel tot succes. Je staat open voor veranderingen en verbeteringen en je bent niet bang om te werk te gaan als pionier en vernieuwer. Je denkt en handelt zelfstandig, oplossingsgericht en je kunt goed luisteren en overtuigen. Je vindt het geen bezwaar om te reizen en op verschillende locaties in Nederland te werken. Integriteit is een belangrijke waarde voor de Douane en dit is dan ook in al jouw handelen zichtbaar. Kortom: je bent een plezierig gesprekspartner met een duidelijke visie én het visitekaartje van de Douane.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 10
 • Salaris­omschrijving

  In beginsel vindt inschaling in de naast lagere salarisschaal plaats. Bij aanwezigheid van relevante kennis, ervaring of om arbeidsmarktoverwegingen kan inschaling op een hogere positie in de desbetreffende salarisschaal plaatsvinden. Ook bestaat de mogelijkheid om in bijzondere gevallen waarin de aanwezige kennis en/of ervaring dit rechtvaardigt, direct in de bij de functie behorende salarisschaal in te schalen.

 • Maand­salaris Min €2.683 Max. €4.313 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Per 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra) in werking. Deze nieuwe wet zorgt ervoor dat de rechtspositie van ambtenaren zo veel mogelijk gelijk getrokken wordt met de positie van werknemers in het bedrijfsleven. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer ouderschapsverlof, studiefaciliteiten en een vergoeding woon-werkverkeer. Bij de Rijksoverheid heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket. Vanaf 1 januari 2020 ontvang je, naast een maandelijks salaris, een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB-budget bedraagt 16,37% van het jaarsalaris. Hierin zijn dan de vakantie-uitkering en eindejaarsuitkering opgenomen. Iedere maand bouw je een deel van het IKB-budget op. Dit opgebouwde budget kun je gebruiken voor bijvoorbeeld extra verlof, bedrijfsfitness of een fiets voor het werk.Wij verwachten van onze werknemers dat ze integer zijn. En we vragen aan nieuwe medewerkers een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Als deze niet kan worden overlegd, volgt geen aanstelling.

Bijzonderheden

We ontvangen je brief en cv graag in een Word- of PDF-bestand. Als je een beroep doet op een voorrangspositie, stuur dan ook een kopie van die beschikking mee.

Onze selectieprocedure voor deze functie ziet er als volgt uit:

Allereerst wordt beoordeeld of een voorrangskandidaat binnen de Rijksoverheid in aanmerking komt voor deze functie.

Daarna kunnen we beoordelen of jouw cv en motivatiebrief voldoen aan de gestelde functie-eisen.
In de week van 20 tot en met 24 januari 2020 vinden de selectiegesprekken plaats. Een lid van de Medezeggenschap van de DLSO maakt tijdens de gesprekken deel uit van de selectiecommissie. Onderaan deze vacature vind je meer uitleg over de stappen die je doorloopt in de sollicitatieprocedure.

De voorkeur gaat uit naar kandidaten die het meest aansluiten bij het opgestelde profiel. Dit heeft betrekking op zowel de genoemde opleiding(en) als werkervaringseisen. Vermeld deze daarom duidelijk in je cv.

Om bedrijfseconomische redenen worden medewerkers van de Belastingdienst die korter dan drie jaar in hun huidige functie werkzaam zijn of bezig zijn met een startopleiding of inwerktraject niet als eerste in beschouwing genomen.

De Belastingdienst zet zich in om medewerkers in dienst te nemen die onder de doelgroep van de Wet banenafspraak vallen. Val je in deze doelgroep en sta je in het doelgroepenregister? Dan nodigen we ook jou uit om te reageren! Samen met jou kijken we of en hoe je eventueel invulling kunt geven aan deze functie.

Een (online) voorselectietest en/of een assessment kan deel uit maken van het sollicitatieproces (uitgezonderd interne horizontale kandidaten) evenals het maken van een casus, het opvragen van referenties en (online) screening, bijvoorbeeld via databanken, (zoekmachines) en sociale netwerken.

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Douane is een handhavingsdienst, stelt de verschuldigde douanerechten en accijnzen vast en heft en int deze. De geïnde bedragen worden afgedragen aan de Nederlandse schatkist en de EU. De Douane zorgt er ook voor dat de samenleving zo goed mogelijk wordt beschermd tegen onveilige en ongewenste goederen. Hieronder valt een breed scala aan taken op het terrein van veiligheid, milieu, flora en fauna, gezondheid en cultuur. Én de Douane draagt bij aan het versterken van de concurrentiepositie van Nederland en de EU door toe te zien op de naleving van Europese maatregelen voor marktordening en te zorgen voor een snelle en goede douaneafhandeling, resulterend in zo min mogelijk oponthoud en lage administratieve lasten.

Belastingdienst

Bij de Belastingdienst werken 28.000 mensen verspreid over het hele land. We zijn verantwoordelijk voor heffing, inning en controle van belastingen en premies volksverzekeringen. Daarnaast sporen we fraude op, verrichten we douanetaken en zorgen we voor de uitbetaling van voorlopige teruggaven en huur-, zorg- en kinderopvangtoeslag. In teams werken medewerkers met uiteenlopende achtergronden en opleidingsniveaus aan de dienstverlening voor miljoenen burgers en bedrijven. Op dit moment is de Belastingdienst volop in beweging; de rol van data wordt steeds groter en werkzaamheden worden in toenemende mate gedigitaliseerd. Maar in welk team of vakgebied je ook werkzaam bent: bij de Belastingdienst heb je direct een verantwoordelijke functie, van waaruit je je in verschillende richtingen verder kunt ontwikkelen om burgers en bedrijven in Nederland nog beter van dienst te kunnen zijn. De Belastingdienst is op weg naar de toekomst!

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Elske Jousma, Teamleider DLSO

06-29249463

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Maartje Arntz, Adviseur Werving & Selectie

06-25640279

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Belastingdienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Jurist Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 10 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Medewerker invordering Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Amsterdam
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 9,schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 28 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Registeraccountant Douane

Belastingdienst
 • Stand­plaats Arnhem, Breda, Rotterdam, Schiphol of Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 1 januari
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling