Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Rotterdam en Zeist
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 21 mei Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer 8721
 • Plaatsingsdatum 7 mei 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Er zijn altijd wel verbeterpunten als het om arbeidsomstandigheden en milieu gaat. Zo ook in de detentiecentra Rotterdam en Zeist van de Dienst Justitiële Inrichtingen. En daar kom jij in beeld als preventiemedewerker. Want in onze dynamische omgeving weet jij van a tot z een goede uitvoering van de richtlijnen en regelgeving te organiseren.

Je start met het uitvoeren van een risico-inventarisatie en –evaluatie (RI&E). Daarna werk je mee aan het jaarplan en voer je een plan van aanpak uit. Hier valt absoluut wat te winnen. Want als het gaat over het bepalen van een optimaal functionerende arbo-organisatie, komen extra inzicht en kennis binnen onze detentiecentra heel goed van pas. Het is aan jou om vakinhoudelijk toe te lichten welke investeringen hiervoor belangrijk zijn én waarom. Daarbij sta jij pal achter jouw adviezen.

Je maakt deel uit van de afdeling Veiligheid en bespreekt jouw werk met het hoofd Veiligheid. Dit gaat over de implementatie van richtlijnen en regelgeving binnen de locaties, over de inhoud van voorstellen en adviezen, en over de afstemming binnen de arbo-kolom.

Jouw taken

 • Je informeert het management en de medewerkers op de vestigingen over de werkwijze van de RI&E.
 • Je organiseert de uitvoering van de RI&E.
 • Je rapporteert over de uitkomsten van de afgenomen RI&E aan het hoofd Veiligheid.
 • Je stelt op basis van de uitkomsten RI&E-(concept)plannen van aanpak op ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welbevinden van medewerkers en gedetineerden.
 • Je stelt het jaarplan op voor de vestiging, stemt hierover inhoudelijk af met het hoofd Veiligheid en rapporteert periodiek over de voortgang.
 • Je implementeert regelgeving en richtlijnen op het gebied van arbo en milieu binnen de vestiging, waaronder het arbozorgsysteem.
 • Je adviseert het hoofd Veiligheid over te nemen maatregelen om een optimaal niveau van arbeidsomstandigheden te bereiken en te handhaven.
 • Je adviseert, in samenspraak met deskundigen, het management over de aanschaf, aanpassing en het gebruik van huisvesting, terreinen, machines en installaties.
 • Je adviseert in samenspraak met de bhv-coördinator over de brandveiligheid en brandpreventieve voorzieningen.
 • Je adviseert over het milieubeleid, in samenspraak met deskundigen.
 • Je registreert ongevallen, bijna-ongevallen en arbeidsgerelateerde ziektes en onderzoekt de toedracht.
 • Je adviseert het management aan de hand van ‘lessons learned’ over de preventie van ongevallen en beroepsziekten, het aanpassen van voorschriften of het verstrekken van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Je informeert het vestigingsmanagement over nieuwe wettelijke of technische ontwikkelingen.
 • Je stelt veiligheidsvoorschriften, protocollen en instructies op.
 • Je geeft voorlichting over veiligheid en voorschriften aan alle medewerkers van de locatie.
 • Je screent of het voorlichtingsmateriaal geschikt is voor de vestiging.

Functie-eisen

 • Je hebt mbo 4-niveau, een opleiding gevolgd op het gebied van arbo en milieu en bent in het bezit van het diploma middelbare veiligheidskunde (MVK).
 • Je koppelt relevante werkervaring aan vaktechnische kennis op het gebied van arbo en milieu.
 • Je hebt kennis van meetinstrumenten en kunt een risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) uitvoeren.
 • Je hebt kennis van de relevante wet- en regelgeving op het gebied van veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu.
 • Je hebt inzicht in de samenhang van arbo en milieu met aangrenzende terreinen, waaronder bhv en facilitaire dienstverlening.
 • Je hebt het liefst al kennis van de specifieke risico’s gerelateerd aan de vestiging die voortkomen uit de RI&E, en inzicht in de arbo-kolom binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen.
 • Je spreekt en schrijft goed Nederlands, en bent sterk in adviseren en het overdagen van kennis via voorlichting.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Salaris­omschrijving
  • Salarisniveau schaal 8
  • Maandsalaris min € 2.623,- max. € 3.546,- (bruto)
  • Dienstverband arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op een arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd (met een proeftijd van maximaal 2 maanden)
  • Contractduur 1 jaar
  • Minimaal aantal uren per week 36
  • Maximaal aantal uren per week 36
 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.546 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je cv en motivatiebrief.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Detentiecentrum Rotterdam en Detentiecentrum Zeist zijn twee zelfstandige vestigingen onder hetzelfde bestuur en maken onderdeel uit van de divisie Gevangeniswezen/Vreemdelingenbewaring (GW/VB). De divisie GW/VB is onderdeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen dat onder het ministerie van Justitie en Veiligheid valt. Het onderdeel Vreemdelingenbewaring is specifiek verantwoordelijk voor aan de grens geweigerde vreemdelingen, illegale vreemdelingen, vreemdelingen in strafrecht en drugskoeriers.

Detentiecentrum Rotterdam en Detentiecentrum Zeist dragen bij aan een rechtvaardige en veilige samenleving door het beleid zo humaan en doeltreffend mogelijk uit te voeren en ingeslotenen zo goed mogelijk voor te bereiden op hun vertrek uit Nederland.

In de centra verblijven vreemdelingen die het land moeten verlaten en beschikbaar worden gehouden voor uitzetting. De meesten van hen verblijven hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel. Met inachtneming van de orde en veiligheid krijgen ingeslotenen maximale bewegingsvrijheid. Zij krijgen tijdens hun verblijf de gelegenheid om materieel en emotioneel zaken te regelen voor hun vertrek.

In Detentiecentrum Zeist is een speciale afdeling opgezet voor gezinnen. Daarnaast verblijven er minderjarige alleenstaanden en vrouwen. Het grootste deel verblijft hier op grond van een bestuursrechtelijke maatregel. Daarnaast gebeurt er op het terrein van Detentiecentrum Zeist ontzettend veel. Het wordt als een van de locaties gebruikt door het Opleidingsinstituut en de Dienst Vervoer en Ondersteuning, het is de locatie voor selectiedagen door werving en selectie, en het Bureau Integriteit en de Dienst Terugkeer en Vertrek maken gebruiken van kantoorruimtes. Hierdoor krijg je te maken met verschillende soorten bezoekers. Dat vraagt om een hoge mate van klantvriendelijkheid en hospitality.

Momenteel zijn beide locaties bezig met een professionaliseringsslag, wat resulteert in een nieuw organisatie- en formatierapport met een aangepaste organisatiestructuur en voor de vestiging enkele gewijzigde afdelings- en functiebenamingen.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer D. Winter, Hoofd Veiligheid

06-46891372

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Werving, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Hoofd veiligheid

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Rotterdam, Zeist
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 26 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Detentie Inrichtingsbeveiliger DC Zeist

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Soesterberg
 • Uren per week 27-36
 • Salaris­niveau schaal 4
 • Reageren voor 24 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider ICT

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Gouda
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 30 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd