Preventiemedewerker

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

 • Stand­plaats Arnhem en Zutphen
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €2.623 - €3.546
 • Niveau MBO - 4
 • Vakgebied Orde / vrede / veiligheid
 • Reageren voor 1 juni
 • Vacaturenummer 8703
 • Plaatsingsdatum 12 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Een adequate uitvoering van richtlijnen en regelgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu. Dat is waarvoor jij als preventiemedewerker binnen de penitentiaire inrichting Arnhem en de penitentiaire inrichting Achterhoek aan de lat staat. Een uitdagende en verantwoordelijke taak, georganiseerd rondom vier resultaatgebieden: risico-inventarisatie en -evaluatie, het jaarplan, de ongevallenregistratie en het ongevallenonderzoek, en voorlichting.

Je informeert het management en de medewerkers over de werkwijze van de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) en organiseert de uitvoering ervan. Ook rapporteer je over de uitkomsten van de afgenomen RI&E aan het management en het arboteam. Op basis van de uitkomsten stel je plannen van aanpak op ter verbetering van de arbeidsomstandigheden en het welbevinden van de medewerkers en gedetineerden.

Als preventiemedewerker ben je verantwoordelijk voor het opstellen van het jaarplan. Je rapporteert aan het management periodiek over de voortgang en werkt nauw samen met de ondernemingsraad. Daarnaast implementeer je de regelgeving en richtlijnen (waaronder het arbozorgsysteem) op het gebied van arbo en milieu. Je stemt af binnen het arboteam over plannen en maatregelen en bereidt als secretaris vergaderingen voor.

Ook heb je een belangrijke adviserende rol. Zo adviseer je het management over te nemen maatregelen om een optimaal niveau van arbeidsomstandigheden te bereiken en te handhaven. Over de aanschaf, de aanpassing en het gebruik van huisvesting, terreinen, machines en installaties. En - samen met de coördinator bedrijfshulpverlening - over de brandveiligheid en brandpreventieve voorzieningen. Ook adviseer je in samenspraak met deskundigen over het milieubeleid.

Je registreert ongevallen, bijna-ongevallen en arbeidsgerelateerde ziektes en je onderzoekt de toedracht ervan. Vervolgens adviseer je het management aan de hand van ‘lessons learned’ over de preventie van ongevallen en beroepsziekten, het aanpassen van voorschriften of het verstrekken van aanvullende persoonlijke beschermingsmiddelen.

In jouw voorlichtingsrol informeer je het management over nieuwe wettelijke of technische ontwikkelingen. Je stelt veiligheidsvoorschriften, protocollen en instructies op. En je geeft voorlichting over veiligheid en voorschriften aan alle medewerkers die werkzaam zijn binnen de penitentiaire inrichting Arnhem. Tot slot screen je voorlichtingsmateriaal op geschiktheid.

Functie-eisen

 • Je hebt minimaal een mbo 4-diploma, en relevante scholing op het gebied van arbo en milieu.
 • Je hebt kennis van meetinstrumenten zoals risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E).
 • Je hebt kennis van relevante wet- en regelgeving op het gebied van arbo (veiligheid, gezondheid, welzijn en milieu).
 • Je hebt inzicht in de samenhang van arbo en milieu met aangrenzende terreinen, waaronder bedrijfshulpverlening en facilitaire dienstverlening.
 • Je hebt kennis van specifieke gevaargebieden die gerelateerd zijn aan de locatie, voortkomend uit de RI&E.
 • Je hebt inzicht in de arbokolom binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen.
 • Je hebt kennis van de planning-en-controlcyclus.
 • Je kunt goed adviseren en je zowel mondeling als schriftelijk goed uitdrukken.
 • Je bent vaardig in het overdragen van kennis door middel van voorlichting en in het uitvoeren van RI&E-modules.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 8
 • Maand­salaris Min €2.623 Max. €3.546 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je in dienst van het Rijk en heb je een aanwijzing als Van-Werk-Naar-Werk- of (medisch) herplaatsingskandidaat? Voeg dan een voordracht van je leidinggevende of trajectmanager en een kopie van de aanwijzingsbrief bij je sollicitatie.
 • Om je sollicitatie in behandeling te kunnen nemen ontvangen wij graag je motivatiebrief en cv.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.
 • Op basis van jouw kennis en ervaring is het mogelijk dat je eerst in aanloopschaal 7 wordt geplaatst.
 • De functie van preventiemedewerker wordt geshared met de PI Achterhoek te Zutphen. Dit betekent dat de kandidaat de functie voor gemiddeld 18 uur per week op de vestiging PI Arnhem en voor gemiddeld 18 uur per week op de vestiging PI Zutphen verricht.

Meer over de functiegroep Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De penitentiaire inrichting (PI) Arnhem maakt onderdeel uit van de divisie Gevangeniswezen en Vreemdelingenbewaring. De PI Arnhem staat voor een veilige, persoonsgerichte en menswaardige detentie en werkt samen met haar ketenpartners en gedetineerden aan een perspectiefvolle re-integratie. Dit doen we op basis van de beschikbare kennis, middelen en instrumenten, en normalisatie van het leefklimaat. Hierbij doen we een beroep op de zelfredzaamheid van de bij ons verblijvende gedetineerden.

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen

Werken bij de Rijksoverheid betekent een bijdrage leveren aan een beter Nederland. Dus ook aan een veilige en rechtvaardige samenleving voor iedereen. Justitie en Veiligheid verdedigt en beschermt de rechtsorde. Van beleid tot uitvoering.

Dienst Justitiële Inrichtingen
De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) is niet alleen verantwoordelijk voor het uitvoeren van vrijheidsstraffen en vrijheidsbenemende maatregelen, maar ook voor de dagelijkse zorg van mensen die dit ondergaan. Dat zijn er jaarlijks meer dan 47.000. We bieden hun de kans om een maatschappelijk aanvaardbaar bestaan op te bouwen. Dat doen we met ruim 15.000 collega’s in gevangenissen, justitiële jeugdinrichtingen, forensisch psychiatrische centra en detentiecentra. Het is veelzijdig en boeiend werk. In alle gevallen houden we ons bezig met zaken die direct van invloed zijn op het dagelijks leven. Dat maakt werken voor DJI zo bijzonder. Want recht raakt mensen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Mevrouw M.J.T.C. Tissen, hoofd Veiligheid

08807-27805

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Shared Service Center DJI, Wering, Selectie & Inzetbaarheid

08807-54321

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Afdelingshoofd penitentiaire inrichting Arnhem

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 9
 • Reageren voor 1 juli
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Medewerker Arbeid (Penitentiaire Inrichting Arnhem)

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Arnhem
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Inrichtingspsycholoog

Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële Inrichtingen
 • Stand­plaats Zwolle
 • Uren per week 24-32
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 31 december
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)