Postdocs/Onderzoekers

Sociaal en Cultureel Planbureau

 • Stand­plaats Den Haag
 • Werkplekken 2
 • Contractduur 3 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €3.608 - €5.503
 • Niveau Gepromoveerd, Master/doctoraal
 • Vakgebied Onderzoek / wetenschap
 • Reageren voor 1 juni Nog 1 dag
 • Vacaturenummer VWS23-971(SCP)
 • Plaatsingsdatum 12 mei 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Functie­omschrijving

Wij zoeken 2 postdocs werkzaam voor zowel Universiteit Utrecht als voor het SCP!

Sla je graag een brug tussen wetenschap en praktijk? En heb je ervaring en affiniteit met statistische data analyse? Lees dan verder.

In het kader van het zwaartekracht programma Sustainable Cooperation (voor meer informatie zie https://www.scoop-program.org/) is de Universiteit Utrecht een samenwerking aangegaan met het Beleidsvisies, Burgervisies en Gedragingen programma van het Sociaal en Cultureel Planbureau SCP (voor meer informatie zie https://www.scp.nl/). Gezamenlijk hebben zij vacatures voor twee postdoc onderzoekers, die met elkaar zullen samenwerken en beide in deeltijd bij de UU en bij de SCP werkzaam zullen zijn.

In deze functie zijn de beide postdocs verantwoordelijk voor het koppelen van inzichten en data over mechanismen die ten grondslag liggen aan menselijk gedrag en gedragsverandering aan beleidsanalyses en gegevens die beschikbaar zijn bij het SCP. Het uiteindelijke doel van deze twee postdoc projecten en de samenwerking is enerzijds om beleidsanalyses te verrijken en nieuw beleid en overheidsinterventies waar het SCP over adviseert effectiever te maken door gebruik te maken van wetenschappelijke inzichten over wat wel en niet werkzaam is. Anderzijds is het doel om door middel van deze samenwerking ook nieuwe onderzoeksvragen en gegevensverzameling te genereren, die het SCOOP programma beter kunnen laten aansluiten bij actuele beleidskwesties.

Om gezamenlijk verder vorm te geven aan deze ambities, zullen de twee postdoctoraal onderzoekers nauw samenwerken op thema’s, die passen binnen lopende SCP en UU/SCOOP programma’s.

Het project staat onder wetenschappelijke leiding van dr. Anne Roeters, dr. Roel Willems (SCP), prof. dr. Naomi Ellemers en dr. Felice van Nunspeet (UU). De onderzoekers zullen 50/50 worden aangesteld bij zowel SCP als bij de Universiteit Utrecht. Bij de Universiteit Utrecht wordt men via het SCOOP onderzoeksprogramma aangesteld bij de leerstoelgroep Organisatiegedrag van Universiteitshoogleraar prof. dr. Naomi Ellemers. Bij SCP wordt men aangesteld bij de afdeling Beleidsvisies, Burgervisies & Gedragingen (BB&G).

Doelstellingen en deliverables in het eerste jaar zijn:

 • Het organiseren van twee kennisbijeenkomsten.
 • Gezamenlijk onderzoeken hoe de perspectieven en beschikbare gegevens van beide instituten zich tot elkaar verhouden. Resultaat is een verslag over hoe inhoudelijke aansluiting tussen het bestaande onderzoek en beleidsanalyses gemaakt kan worden die duidelijk maakt wat de meerwaarde is van een synthese tussen beide benaderingen.
 • Na 9 maanden: een afgerond voorstel voor de invulling van aanvullende data analyses en/of nieuwe data verzameling binnen het project.
 • Het voorbereiden van een aanvraag voor een NIAS-workshop met het SCP-team, het UU/SCOOP-team en relevante beleidsmakers.
 • een afgeronde dissertatie in de Sociale Wetenschappen, bij voorkeur in de Sociale, experimentele, en/of Organisatiepsychologie
 • Ervaring met publiceren in internationale peer reviewed tijdschriften en / of het schrijven van onderzoeksrapporten voor beleid.
 • Enthousiasme om zich in te zetten voor beleid ten aanzien van maatschappelijke thema’s
 • Belangstelling voor onderzoek naar de aansluiting tussen wetenschappelijk onderzoek en beleid
 • Ervaring met kwantitatieve en/of kwalitatieve onderzoeksmethoden en complexe data analyse en het vermogen zelfstandig nieuwe analysetechnieken aan te leren. Ervaring met mixed methods aanpak is een pre.
 • Uitstekende beheersing van de Engelse en Nederlandse taal
 • Uitstekende schrijfvaardigheden en het vermogen binnen korte tijdspanne schrijfproducten op te leveren

Herken jij jezelf hierin?

 • Een professionele attitude en houding, en enthousiasme voor het werken met externe partijen
 • Uitstekende communicatieve en organisatorische vaardigheden
 • Het vermogen om onafhankelijk én in teamverband te werken
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Maand­salaris Min €3.608 Max. €5.503 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd
 • Contract­duur 3 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Wij bieden een tijdelijk dienstverband voor de duur van drie jaar. Het betreft een functie van 36 uur. Het salaris bedraagt – afhankelijk van opleiding en ervaring - minimaal €2960,- en maximaal €4670,- bruto per maand bij een fulltime dienstverband.

Voor de aanstelling bij het SCP gelden de arbeidsvoorwaarden van CAO Rijk, voor de aanstelling bij de Universiteit Utrecht gelden de arbeidsvoorwaarden van CAO Universiteiten.

 • Als je bent aangewezen als een verplichte Van-Werk-Naar-Werk-kandidaat dan verzoeken wij je een kopie van deze aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie;
 • Omdat je in deze functie met vertrouwelijke informatie werkt, kunnen we tijdens de sollicitatieprocedure om referenties vragen en heb je om in dienst te treden een Verklaring Omtrent het Gedrag nodig;
 • Ben je al in vaste dienst van het Rijk en heb je een vaste aanstelling, dan kun je op basis van je vaste aanstelling ook bij ons in dienst treden;
 • Om een nog beter (of aanvullend) beeld van jouw ervaring, kennis en competenties te verkrijgen, kan het zijn dat we je openbare informatie op LinkedIn raadplegen;
 • Wij streven ernaar om de eerste interviews 8 en 13 juni te voeren. Houd je hier alvast rekening mee?
 • Werk je op dit moment al bij of voor het ministerie van VWS, dan kunnen wij na het eerste interview referenties opvragen bij je huidige manager en/of voorgaande werkgever(s).

Meer over jouw toekomstige afdeling

De posities zijn zowel bij de UU (50%) als bij het SCP (50%) ingebed.

Bij de UU zijn de posities onderdeel van de Leerstoel Organisatiegedrag van Universiteitshoogleraar Naomi Ellemers. In deze leerstoelgroep streven we ernaar om fundamenteel wetenschappelijk onderzoek rechtstreeks te koppelen aan toepassingen en interventies in de praktijk. Daarnaast vinden we het belangrijk om ons te richten op het vormen van discipline-overstijgende samenwerkingsverbanden en daarmee de externe zichtbaarheid van wetenschappelijke activiteiten en contacten met de praktijk te versterken. Inhoudelijk focust de onderzoeksgroep zich op de thema's Diversiteit & Inclusie en Integriteit & Ethisch gedrag. Er zijn diverse samenwerkingsverbanden, onder andere met Diversiteit in Bedrijf, InclusieNL, de Goldschmeding Foundation, Instituut Gak, de START Foundation, Autoriteit Financiële Markten, Autoriteit Consument en Markt en MVO Nederland. Kijk voor meer informatie over de leerstoelgroep op https://www.uu.nl/onderzoek/organisatiegedrag

Bij het SCP zijn de posities ingebed in een van de zeven onderzoeksprogramma’s. Het betreft het programma ‘Beleidsvisies, burgervisies en gedragingen’. Het programma heeft als doel het vergroten van kennis over (het gebrek aan) overeenkomst tussen de visies van burgers en overheid op het belang, de verantwoordelijkheidsverdeling en het beoogde gedrag van burgers op een aantal maatschappelijke opgaven en de mate waarin de aannames van overheden over het gedrag van burgers vanuit gedragswetenschappelijk oogpunt realistisch zijn. Met deze kennis proberen we bij te dragen aan het signaleren van knelpunten en kansen voor effectief, legitiem en toekomstbestendig beleid.
Een van de onderzoeksprojecten die we hiertoe ondernemen, en waar jij een bijdrage aan gaat leveren, gaat over de plek en het gebruik van gedragswetenschappelijke kennis in beleid. We focussen hierbij op het begrijpen van gedrag, niet enkel het beïnvloeden ervan. Hiertoe gaan we gedrag en de drijfveren van gedrag onderzoeken in situaties waar de visies van beleid en burgers niet volledig overeenkomen. Dit doen we zowel vanuit het perspectief van burgers als dat van beleidsmakers.

Sociaal en Cultureel Planbureau

Het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgt, verklaart en verkent hoe het met de inwoners van Nederland gaat op sociaal en cultureel gebied. We monitoren onder meer de leefsituatie en kwaliteit van leven, evalueren overheidsbeleid op deze terreinen en voeren verkenningen uit voor toekomstig beleid. Wij zijn een professionele kennisinstelling die op onafhankelijke wijze beleidsrelevant wetenschappelijk onderzoek doet. Het SCP valt formeel onder het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.
Het SCP werkt voor de hele samenleving. Om dat zo effectief mogelijk te doen, streven wij naar een diversiteit aan kwaliteiten, perspectieven en achtergronden in onze teams. Ook werken we actief aan een organisatiecultuur waarin iedereen zich welkom voelt en zichzelf kan zijn. Dit doen we onder meer door je veel vrijheid te bieden in waar en wanneer je werkt en hoe je jouw functie invult.

Het SCP heeft het onderzoek georganiseerd in programma’s. Elke 5 jaar, en zo nodig vaker, wordt het onderzoek en de programma’s herijkt. In 2021 is het nieuwe Meerjarenplan gestart dat loopt tot en met 2025. De 7 onderzoeksprogramma’s die in dit Meerjarenplan staan beschreven, kunnen niet los van elkaar gezien worden: tezamen vormen ze de samenhangende, integrale onderzoeksagenda van het SCP. De samenhang tussen de programma’s in het nieuwe meerjarenprogramma is sterk gericht op de domein overstijgende maatschappelijke vraagstukken van de komende jaren. Met de wetenschappelijke kennis die dat oplevert draagt het SCP via beter overheidsbeleid bij aan een betere samenleving.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Roel Willems, projectleider

06-27030871

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

VWS Talentcenter

Solliciteren?

Sociaal en Cultureel Planbureau nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmasecretaris proefdiervrije innovaties

ZonMw
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 12 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

MT-lid Financien en Beleidsondersteuning

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 2 juni
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist Wet open overheid

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 10,schaal 11
 • Reageren voor 4 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd