Portfoliomanager

Immigratie- en Naturalisatiedienst

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.092 - €6.045
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 28 maart Nog 6 dagen
 • Vacaturenummer IND DH/IV/2023/931
 • Plaatsingsdatum 28 februari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

De Immigratie- en Naturalisatiedienst heeft bij de directie Informatievoorziening een vacature voor de functie Portfoliomanager (FGR: Senior Adviseur Bedrijfsvoering S12). Het betreft hier een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

In deze functie behoort hybride werken tot de mogelijkheden. Daarbij wordt verwacht dat je op locatie in Den Haag aanwezig bent op momenten dat het voor de uitvoering van je functie of om organisatorische redenen gewenst is. Afstemming hierover gaat in overleg met je leidinggevende.

Migratie gaat om mensen. Mensen vragen asiel, willen hier studeren, bieden hier hun kennis aan, willen hier werken, of willen gewoon Nederlander worden. Dit brengt veelzijdige vraagstukken die vragen om doortastende professionals die belangen kunnen afwegen in een voortdurend veranderende omgeving.

Wat ga je doen?

“Als Portfoliomanager zit je regelmatig met directeuren en opdrachtgevers om de tafel om de resultaten, inhoud en voortgang van projecten en de IND Portfolio te bespreken. Je zorgt voor overzicht en inzicht en geeft inhoudelijk advies. Hierdoor draag je direct bij aan het realiseren van de ambities en doelen van de IND. Een combinatie van “denken” en “doen”. Dit maakt het werk zo leuk!”

Samen met de Senior Portfoliomanager en een adviseur bent je verantwoordelijk voor de coördinatie en bewaking van het totale projectenportfolio van de IND. Ook ben je verantwoordelijk voor het verder professionaliseren van portfoliomanagement binnen de IND.

Jij bent de persoon die het IND portfolio van verandertrajecten in samenhang bekijkt, vooruitdenkt, relevante deskundigheid bevraagt, en de samenhang bewaakt. Je adviseert en geeft richting aan het MT IND voor de besluitvorming en prioriteitstelling met betrekking tot het projectportfolio van de IND. Adviezen kunnen onder andere bestaan uit het starten, stopzetten, versnellen of vertragen van projecten en programma’s zodat er sprake is van een gebalanceerd en realistisch portfolio, waarmee de IND haar doelen kan realiseren. Maar je geeft ook algemeen advies over de besturing en inrichting van projecten en programma’s. Als Portfoliomanager ben je contactpersoon voor de interne en externe opdrachtgevers, project- programmaleiders en Product Owners en schakel je met hen over de voortgang van de projecten, programma’s en Agile Roadmaps. 

Samen met de Senior Portfoliomanager verzamel en registreer je informatie over de status van de verandertrajecten, beoordeel je risico’s voor de uitvoering en realisatie van het IND portfolio en zorg je voor een optimale benutting van beschikbare capaciteit binnen de IND (mensen en middelen). Daarbij ondersteun je opdrachtgevers bij het inrichten van verandertrajecten, zoals het opstellen van business cases en projectplannen en adviseer je over de inrichting van de besturing.

De voornaamste elementen in jouw rol zijn:

 • Je levert, in samenwerking met de Senior Portfoliomanager en de collega’s van S&R, een bijdrage aan de inrichting, uitvoering en doorontwikkeling van de portfolioprocessen en je creëert draagvlak voor de voorgenomen veranderingen, kansen, en speerpunten.
 • Je bepaalt de impact op het portfolio van ontwikkelingen binnen de primaire en secundaire processen van de IND en werkt prognoses en voorstellen uit ten behoeve van de toewijzing van schaarse middelen aan projecten in overeenstemming met de doelstellingen en prioriteiten van de IND.
 • Je bewaakt op hoofdlijnen de voortgang, risico’s, samenhang en kwaliteit van het portfolio in relatie tot de strategische doelstellingen en Enterprise Architectuur van de IND en rapporteert hierover aan de Portfolio Board.
 • Je onderhoudt contacten met project – en programmaleiders, beoordeelt ingediende projectplannen op kwaliteit en samenhang en legt deze in overleg met de Senior Portfoliomanager met goedkeuringsadviezen voor aan de Portfolio Board bestaande uit leden van het MT-IND.
 • Je evalueert samen met project- en programmaleiders en andere collega’s de uitvoering van projecten en zorgt dat de geleerde lessen geborgd worden in de (project)organisatie.
 • Je ontwikkelt samen met collega’s goede project- en portfoliotools en zorgt voor de opbouw van kennis over project- en portfoliomanagement.

Herken jij jezelf hierin?

 • Je hebt een afgeronde relevante WO-opleiding zoals Bedrijfskunde of Bedrijfseconomie.
 • Je hebt ervaring met Management of Portfolio’s, Lean Portfoliomanagement, SAFE, P3O, Business Information Management, PRINCE2, MSP, BiSL (of vergelijkbaar), businesscase- en resourcemanagement en Agile werken
 • Je hebt ervaring met het managen van de besluitvormingsprocessen in het kader van portfoliomanagement.
 • Je beschikt over een goed analyserend vermogen en komt met creatieve oplossingen waar nodig.
 • Je bent een echte netwerker en sterk in het opbouwen en onderhouden van contacten.
 • Je bent overtuigend en je bewust van de (bestuurlijke) belangen die in de organisatie spelen. Je kunt je werk goed plannen en organiseren, komt met goed onderbouwde adviezen en je beschikt over uitstekende communicatie- en schrijfvaardigheden.
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Maand­salaris Min €4.092 Max. €6.045 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Als je in dienst bent van het Rijk en solliciteert met een aanwijzing als verplichte van-werk-naar-werkkandidaat of herplaatsingskandidaat, verzoeken wij je een kopie van de aanwijzingsbrief mee te sturen met de sollicitatie.

Wanneer je via een uitzend- detacheringsbureau werkzaam bent bij de Rijksoverheid dit graag vermelden in je brief.

Jouw sollicitatie wordt alleen in behandeling genomen als je met de sollicitatie-button reageert en je cv en motivatiebrief zijn bijgesloten.

Om een nog beter (of aanvullend) beeld van ervaring, kennis en competenties te verkrijgen in de wervingsprocedure kan het zijn dat we openbare informatie van je op LinkedIn raadplegen. Desgewenst kun je het profiel afschermen voor personen die geen connectie van je zijn op LinkedIn.

Diversiteit en inclusie zijn belangrijke thema’s bij het Rijk en de IND. De overheid wil dat iedereen zich thuis voelt bij het Rijk en dat medewerkers bewuster nadenken over een inclusieve werkomgeving.

We vragen tijdens de sollicitatieprocedure om twee referenties. Contact opnemen met één van de opgegeven referenties kan onderdeel zijn van de sollicitatieprocedure.

Je hebt ook bij jouw indiensttreding een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) nodig, tenzij je al een arbeidsovereenkomst hebt bij de Rijksoverheid.

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De afdeling Strategie en Regie adviseert, stelt kaders en monitort en faciliteert de directeur IV/CIO en het MT IND bij zijn of haar taak de continuïteit en ontwikkeling van de IV voorziening voor de IND te borgen met als doel de kerntaken van de IND, het beoordelen van aanvragen voor toelating en verblijf en naturalisatie, optimaal te ondersteunen. De strategische advisering, kennis en ondersteuning ziet op een aantal domeinen: portfoliomanagement, Enterprise architectuur, integrale beveiliging, informatiebeveiliging en cybersecurity, innovatie, ketenmanagement, i- control, archivering, strategisch leveranciersmanagement en informatiemanagement IV.

De IND heeft de ambitie om naar een moderne datagedreven- en informatiegestuurde organisatie te groeien. Om daar te komen zal de komende jaren het applicatielandschap drastisch veranderen en moderniseren. Daarbij zullen we gebruik maken van de nieuwste techniek. Daarnaast maken we nu een grote slag naar Agile werken en ook dat brengt de nodige veranderingen met zich mee. Kortom je komt binnen op een moment met veel uitdaging waar je je ervaring in kwijt kan, en tegelijk werkt aan een IND met een toekomstgerichte informatievoorziening.

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Een vluchteling die niet veilig is in eigen land. Een ingenieur die zijn kennis in Nederland in de praktijk komt brengen. En een gezin dat elkaar na jaren weer in de armen kan sluiten. Wat ze met elkaar gemeen hebben? De IND beoordeelt hun verzoeken om in Nederland te mogen wonen of Nederlander te willen worden.

De IND voert het vreemdelingenbeleid in Nederland uit. Dat betekent dat we alle verblijfsaanvragen beoordelen. Het kan daarbij gaan om vluchtelingen die niet veilig zijn in eigen land en daarom hier asiel aanvragen. Of om mensen die hier willen werken, studeren, of een gezin vormen met iemand die hier al woont. Maar het kan ook gaan om mensen die hier al zo lang wonen dat zij zich Nederlander voelen en die daarom via een naturalisatieverzoek een Nederlands paspoort aanvragen.

De IND wil een compacte en wendbare uitvoeringsorganisatie zijn met hoogwaardige kennis op het vreemdelingendomein en met oog voor de menselijke maat. De IND moet kunnen inspelen op wisselende eisen en omstandigheden en tegelijkertijd moet de kwaliteit van dienstverlening voorop blijven staan. Dit vraagt om een proactieve organisatie die zich voortdurend ontwikkelt. Daarvoor zijn medewerkers nodig die dit willen en kunnen ondersteunen. Medewerkers die breed inzetbaar zijn en die willen investeren in hun persoonlijke ontwikkeling. De IND investeert graag in deze medewerkers!

Immigratie- en Naturalisatiedienst

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Frank Warringa, Sr. Portfoliomanager

06 -15 30 18 61

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Rogier Wolff, Adviseur Werving en Selectie

06 - 31 10 86 59

Solliciteren?

Immigratie- en Naturalisatiedienst nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Chief Information Security Officer

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Reageren voor 25 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

SOC Analist

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 19 april
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Strategisch Adviseur ICT en Data

Immigratie- en Naturalisatiedienst
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 18 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd