Portfolio-controller

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.281 - €6.419
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 4 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer 61/21-23
 • Plaatsingsdatum 18 februari 2021
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Meewerken aan eerlijk, gezond en veilig werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Dat is de missie van de Inspectie SZW van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in Den Haag. Binnen onze organisatie zijn kaders gesteld op het gebied van budgetten, formatieruimte en werkwijzen. Jij speelt hierin als portfolio-controller een belangrijke rol. Met jouw functie bij de afdeling Planning, Control en Financiën druk jij je stempel op de financiële sturing van de organisatie.

Als portfolio-controller adviseer je de inspecteur-generaal en de directeuren over financiële en sturingsaspecten. Ook coördineer je de totstandkoming van overkoepelende sturings- en verantwoordingsproducten, waarbij je samenwerkt met alle relevante belanghebbenden.

Je overziet de sturingsbehoefte op het portfolio waarbij je kijkt naar de verwezenlijking van organisatiebrede doelen, zoals de missie en visie. Zo ben je actief betrokken in de totstandkoming van producten en processen van de Inspectie SZW. Denk hierbij aan het jaarplan, het jaarverslag, het meerjarenplan, de portfoliorapportage, de verantwoordingsrapportages van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de allocatie. Signaleer je gedrag of mechanismen die een efficiënte sturing in de weg staan of leiden tot ongewenst doelbereik? Dan rapporteer je daar onafhankelijk over.

Het vak van controller is continu in ontwikkeling. Voorheen werd een controller vooral gezien als een financiële bewaker. Tegenwoordig ben je steeds meer een adviseur van het management op het gebied van sturing en beheersing. Ontwikkelingen als programmatisch werken, informatiegestuurd werken en effectsturing door middel van de inzet van de interventietoolbox hebben allemaal impact op je vak. Dit betekent dat jouw kennis en vaardigheden als controller continu blijven meegroeien met de behoefte van onze organisatie. Zodat je binnen de veranderde producten en processen goed kunt sturen op het bereiken van de doelen en de na te streven maatschappelijke effecten.

Functie-eisen

 • Je hebt aantoonbaar academisch niveau. Dit blijkt uit ten minste een hbo-diploma en relevante werkervaring óf is vast te stellen via een assessment.
 • Je hebt bij voorkeur een postdoctorale titel op het gebied van control (RC of CPC).
 • Je hebt aantoonbare relevante en actuele kennis in een financieel-economische richting.
 • Je beschikt over goede adviesvaardigheden en hebt inzicht in doelen en methodieken die belangrijk zijn voor sturing.
 • Je kunt zelfstandig optreden als projectleider in de opzet en ontwikkeling van het Inspectiebrede control-instrumentarium.
 • Je bent op de hoogte van onze organisatie, de processen en de belangen, of je bent in staat je deze kennis snel eigen te maken.
 • Je kunt goed schakelen tussen de rollen van adviseur en het geweten van de organisatie.
 • Je beschikt over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.
 • Je kunt een netwerk opbouwen en onderhouden.
 • Je kunt je werk goed plannen en organiseren, en komt met originele ideeën, oplossingen en methoden voor vraagstukken.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 6419, 14 bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 13  van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.281 Max. €6.419 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Ben je nog niet in dienst bij de Rijksoverheid? Dan krijg je bij ons in eerste instantie een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Bij wederzijdse tevredenheid zetten we dit contract na een jaar om in een dienstverband voor onbepaalde tijd.
 • Jouw salaris wordt bij de start in beginsel vastgesteld op het niveau van salarisschaal 12 (aanloopschaal). Dit is afhankelijk van je ervaring.
 • Een assessment kan deel uitmaken van de procedure.
 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.

Meer over de functiegroep Senior Adviseur Bedrijfsvoering

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Inspectie SZW houdt onder andere toezicht op de naleving van wet- en regelgeving op het terrein van arbeidsomstandigheden, het verbod op illegale tewerkstelling en betaling onder het wettelijk minimumloon. We sporen fraude, uitbuiting en georganiseerde criminaliteit op binnen de keten van werk en inkomen. Daarnaast signaleren we de risico’s en relevante ontwikkelingen op de beleidsterreinen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW).

De Inspectie SZW bestaat uit de directies Toezicht, Analyse, Programmering en Strategie (APS), Opsporing, en Mensen en Middelen (M&M). Onderdeel van laatstgenoemde directie is de afdeling Planning, Control en Financiën (PC&F).

De afdeling PC&F is verantwoordelijk voor het beheer van het managementcontrolsysteem van de Inspectie SZW. Zo zijn we de leverancier van de management- en verantwoordingsinformatie en zorgen we voor een accuraat en betrouwbaar beheer van de financiële administratie, voor zover de Inspectie SZW die in eigen beheer voert. Verder adviseren we over en ondersteunen we de verschillende managementniveaus bij de sturing en beheersing van de organisatie.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programmacontroller

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 4 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Financieel-economisch beleidsmedewerker voorzieningen en uitvoering

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 6 maart
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Onderzoeker gezond, veilig en eerlijk werk

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 12 maart
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd