Plv. Executive Director America's, Netherlands Foreign Investment Agency

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

 • Stand­plaats San Francisco
 • Contractduur 5 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.168 - €6.249
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch
 • Reageren voor 13 december Nog 1 dag
 • Vacaturenummer RVO_20191108_13
 • Plaatsingsdatum 29 november 2019
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Functie­omschrijving

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Jij bent, als Plaatsvervangend Executive Director (plv ED), samen met je team verantwoordelijk voor het realiseren van geslaagde locatiebeslissingen voor Nederland door bedrijven uit Noord- en Zuid-Amerika. Hiervoor worden jaarlijks targets vastgesteld. 

De NFIA spoort bedrijven op met interesse voor vestiging in Noordwest Europa. Het team brengt Nederland als potentiële vestigingslocatie op de shortlist van deze bedrijven.

Dit doe je door individuele bedrijven proactief te benaderen en door het opbouwen en onderhouden van vertrouwensrelaties met diverse ‘lead sources’ en strategische partners, zoals belastingadviseurs, advocaten en consultants. Tevens onderhoud je relaties met bestaande investeerders (current investors), met als doel een rol te spelen bij hun locatiebeslissingen en eventuele uitbreidingsprojecten of consolidatieprojecten in het voordeel van Nederland te laten uitvallen. Je neemt de lead in jouw projecten, beheert deze proactief en door tijdig de juiste informatie, introducties en assistentie te leveren zorg je dat de toegevoegde waarde van de NFIA voor deze bedrijven maximaal is.

Medewerkers van NFIA  organiseren en nemen deel aan allerlei activiteiten zoals seminars, handelsbeurzen en op investeringen gerichte inkomende handelsmissies van zowel bewindspersonen als lokale en regionale overheden. Het team ontwikkelt en onderhoudt een promotiestrategie, met producten als een website, nieuwsbrieven, media-uitingen en advertenties. Ook onderhoudt het team contacten met bedrijven in de regio die al in Nederland gevestigd zijn. 

Je bent eindverantwoordelijk voor de resultaten en samenwerking van het team in San Francisco, maar tevens als Plv ED voor de America's als geheel. Jij stelt in afstemming met de ED, het hoofdkantoor van de NFIA in Den Haag en de Chef de Poste (CdP) ter plaatse, het jaarlijkse NFIA werkplan op, en ontwikkelt daarvoor acquisitiestrategieën.

Tevens ben je verantwoordelijk voor de uitvoering daarvan door het NFIA-team, onder meer door stimulerende inhoudelijke coaching en coördinatie, en door adequaat financieel en personeel beheer. Als Plv Executive Director NFIA assisteer je de ED bij het leiden van het NFIA America's team. Het NFIA netwerk heeft kantoren in de VS, Brazilië en Canada. Je bent verantwoordelijk voor projecten vanuit deze regio's. 

Je bent verantwoordelijk voor het in stand houden en opbouwen van een vertrouwensrelatie met de overheid en het bedrijfsleven, alsmede (intermediaire) organisaties in zowel de VS, Canada, Brazilië als Nederland, zoals brancheverenigingen en Kamers van Koophandel. Dit geldt ook voor Nederlandse partijen, zoals ambassade, consulaten, Innovatie-Attaches, Landbouwraden en NBSO’s en het ministerie van Economische Zaken, ministerie van Buitenlandse Zaken, afdeling Acquisitie/Investeringen en regionale acquisitiepartners (ontwikkelingsmaatschappijen, grote steden en havens) in Nederland. Je draagt binnen het One Team bij aan de samenwerking op de post, en werkt ook nauw samen met de kerndepartementen (LNV , BZ en EZK incl. RVO) in Den Haag. Daarnaast onderhoud je in overeenstemming met collega's op de post contacten met de media.   

Zo lever jij een bijdrage aan de innovatiekracht van Nederland. Je werkt samen én zelfstandig. Initiatief wordt gewaardeerd en je krijgt veel ruimte om jezelf te ontplooien. Je komt te werken in een dynamische, internationale en inspirerende werkomgeving. 

Geïnteresseerd? Kijk eens www.investinholland.nl

Functie-eisen

 • Je hebt een voltooide academische opleiding, bij voorkeur met een economische component, economie of bedrijfskunde. 
 • Je beschikt over ruime commerciële internationale ervaring op het gebied van promotie, sales of acquisitie en hebt ervaring in de omgang met bedrijven uit Noord- en Zuid-Amerika.
 • Je beschikt over managementervaring, kunt een goed oordeel vormen, stelt duidelijke prioriteiten en weet die te vertalen naar doelgerichte acties, die je overtuigend communiceert naar je team.
 • Je bent diplomatiek en hebt gevoel voor zowel het vertegenwoordigen van als het omgaan met (topmensen) uit overheid en bedrijfsleven.
 • Je Nederlandse en Engelse spreek- en schrijfvaardigheid zijn uitstekend.  
 • Je hebt affiniteit met de cultuur, de taal en het zaken doen in Noord- en Zuid-Amerika.
 • Je hebt ervaring in omgang met de media.
 • Je bent een bruggenbouwer en kan communiceren op het hoogste niveau, zowel binnen de overheid als het bedrijfsleven, en hebt een goed oog voor wat de klant nodig heeft en welke argumenten en informatie voor de klant belangrijk zijn.
 • Ervaring met het postennetwerk (c.q. op een post) of met het internationaal opererende bedrijfsleven (in de regio) strekt tot aanbeveling.
 • Je hebt een flexibele instelling en bent een organisatietalent.  
 • Je bent een netwerker pur sang, klantgericht en stressbestendig.
 • Je bent bereid om regelmatig tot vaak te reizen binnen de regio, en op onregelmatige tijden te werken.
 • Je bent resultaatgericht, neemt graag initiatief en bent een echte doener en motivator.
 • Kennis van bepaalde sectoren en thema’s zoals visa en belastingen strekt tot aanbeveling.
 • Je stelt duidelijke prioriteiten en weet die te vertalen naar doelgerichte acties, die je overtuigend kan communiceren naar het zelfstandige team met professionals. Je bent een goede sparringpartner voor hen. 

Competenties:

 • Aansturen medewerker
 • Netwerkvaardigheid
 • Resultaatgerichtheid
 • Initiatief
 • Bestuurssensitiviteit
 • Oordeelsvorming
 • Overtuigingskracht
 • Samenwerken
 • Omgevingsbewustzijn
 • Integriteit

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 13
 • Maand­salaris Min €4.168 Max. €6.249 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden
 • Contract­duur 5 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering, de zogenaamde 13e maand. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer. Bovendien heb je een aantal individuele keuzemogelijkheden bij het samenstellen van je arbeidsvoorwaardenpakket.

Op 1-1-2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (www.wnra.nl) in werking en wordt het aanstellingsbesluit omgezet in een tweezijdige arbeidsovereenkomst volgens het Burgerlijk Wetboek.

Bijzonderheden

Het betreft een voltijd functie (36 uur per week) op schaal 13 conform de BBRA schalen van de rijksoverheid. Inschaling is afhankelijk van opleiding en ervaring en is maximaal € 6.249,-  bruto per maand, exclusief vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. 

Tijdens de plaatsing zijn de afspraken tussen het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en het ministerie van Buitenlandse Zaken zoals vastgelegd in de Attachénotitie van toepassing.

Gedurende de uitzending is het Dienst Buitenlandse Zaken Voorzieningenstelsel (DBZV) van toepassing. Zoals vastgelegd in de Attachénotitie zijn voor EZK/LNV-plaatsingen uitzonderingen (beperkingen) op de DBZV van toepassing, zoals voor de vergoeding na terugkeer van internationaal onderwijs en voor woonlasten en opslagkosten van huisraad. 

Je wordt eenmalig voor een periode van 5 jaar uitgezonden. Na afloop van de plaatsing heb je een terugkeergarantie naar het uitlenende dienstonderdeel (of diens rechtsopvolger) waar je zo spoedig mogelijk wordt geplaatst op een passende functie met een passend werkpakket op het niveau van voor uw plaatsing, te weten je huidige schaal. Omdat je tijdens de plaatsing niet kunt worden bevorderd zal zo mogelijk bij terugkeer rekening worden gehouden met de kennis en ervaring die in de plaatsingsperiode is opgedaan. 

Een assessment kan deel uitmaken van de selectieprocedure. 

Nadere informatie met betrekking tot de uitzending kun je terugvinden op het Rijksportaal bij 3W. 3W is de Shared Service Organisatie die producten en diensten levert ter ondersteuning van diegenen die voor de Nederlandse overheid in het buitenland werken, reizen en verblijven.

Voor meer informatie zie: https://www.sso3w.nl.

Meer over de functiegroep Senior Medewerker Behandelen en Ontwikkelen

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) helpt en adviseert bedrijven uit het buitenland bij het opzetten, uitrollen en/of uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. De NFIA is bijna 40 jaar geleden opgericht en heeft sindsdien ruim 4.000 ondernemingen uit bijna 60 landen ondersteund bij het opzetten dan wel uitbreiden van hun internationale activiteiten in Nederland. Naast het hoofdkantoor in Den Haag heeft de NFIA eigen kantoren in het Verenigd Koninkrijk, Turkije, Noord-Amerika, Azië, het Midden-Oosten, Zuid-Afrika en Brazilië. Daarnaast werkt de NFIA samen met Nederlandse ambassades, consulaten-generaal en andere organisaties die de Nederlandse overheid in het buitenland vertegenwoordigen alsook met een uitgebreid netwerk van binnenlandse partners onder het Invest in Holland label. 

De Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) heeft als opdracht (vanuit EZK/BZ) buitenlandse bedrijven aan te trekken naar Nederland en draagt daarmee bij aan het scheppen van werkgelegenheid, versterking van de concurrentiekracht van Nederland en de overdracht van kennis. Op het hoofdkantoor in Den Haag werken ongeveer 35 mensen. 

NFIA monitort en intervenieert op het Nederlandse vestigingsklimaat, organiseert een breed scala aan promotionele activiteiten in met name Azië en de VS en onderhoudt een groot en gevarieerd netwerk in binnen- en buitenland om potentiële investeerders te overtuigen zich in Nederland te vestigen. Dit netwerk, Invest in Holland (https://investinholland.com), omvat o.a. de NFIA buitenkantoren, die in de meeste gevallen op Nederlandse ambassades en consulaten zijn gevestigd, regionale overheden en regionale ontwikkelingsmaatschappijen. Ook wordt er samen gewerkt met verscheidene afdelingen binnen RVO.

Tevens zet NFIA in op behoud van huidige investeerders in Nederland. 

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Het ministerie van Economische Zaken en Klimaat streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking, voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker.

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) stimuleert ondernemers bij duurzaam, agrarisch, innovatief en internationaal ondernemen. Met subsidies, het vinden van zakenpartners, kennis en het voldoen aan wet- en regelgeving.
Het doel is om kansen van ondernemers te vergroten en hun positie te versterken. RVO.nl werkt in opdracht van ministeries en de Europese Unie.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland is onderdeel van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. De organisatie bestaat sinds 2014 en is ontstaan uit een fusie van Agentschap NL en Dienst Regelingen.
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland stelt dienstverlening aan de ondernemer centraal. Door slimme organisatie en digitale communicatie zorgt de rijksdienst voor een soepele en optimale dienstverlening.
RVO.nl werkt in binnen- en buitenland samen met overheden, kennisinstellingen, internationale organisaties en tal van andere partnerorganisaties.
Ook zijn er taken van Productschappen, VIR, DLG en PIANoo ondergebracht.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

De heer Hans Kuijpers, Manager Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA)

06-11376547

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Programma-adviseur LAND-at-scale

Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 13 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Liaison financiële ondersteuning duurzame mobiliteit

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 16 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden

Teammanager Schadeafhandeling

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)
 • Stand­plaats Hoogezand/Groningen
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 19 december
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling voor de duur van project / traject / werkzaamheden