Plv. directeur Interne Organisatie NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.810 - €8.163
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Personeel en organisatie
 • Reageren voor 7 februari Nog 7 dagen
 • Vacaturenummer NVWA_20230117_15
 • Plaatsingsdatum 19 januari 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Heb jij affiniteit met de doorontwikkeling van dienstverlening binnen een grote organisatie? Ben je in staat om beleid om te zetten in concrete actie? Zijn de rollen van Chief Data Officer (CDO) en Chief Security Officer (CSO) bij jou in goede handen? En ben je in staat om in verbinding met management en medewerkers van de directie Interne organisatie als plaatsvervangend directeur op te treden? Lees dan verder!

De opgave
Het werk van de NVWA ligt onder een vergrootglas en zowel door de politiek als door de consument en het bedrijfsleven wordt met een kritisch oog naar ons gekeken. Naar ons handelen als toezichthouder in zijn algemeenheid als ons toezicht in de domeinen dierenwelzijn, diergezondheid en voedselveiligheid in het bijzonder. Van de directie IO vraagt dit om scherp te hebben wat de business nodig heeft om onze opgaven te realiseren en om daarbij zo nodig tijdig onze dienstverlening op aan te passen.

Voor de plaatsvervangend directeur IO ziet de portefeuille er -indicatief- als volgt uit.
Afspraken over de precieze invulling worden gemaakt met de directeur IO. De portefeuille is (deels) dynamisch van aard en zal al naar gelang externe en interne ontwikkelingen in overleg kunnen worden aangepast. Dit vraagt om een ‘hands-on’-mentaliteit, het vermogen om snel in te kunnen spelen op nieuwe ontwikkelingen en een dienstverlenende instelling.

Portefeuille plv. directeur IO:

 • Vervangt, bij afwezigheid, de directeur IO in al zijn/haar rollen (directeur IO, CFO/CIO, voorzitter van het MT IO, voorzitter van de Beraden Bedrijfsvoering en Informatiemanagement, lid van de Groepsraad, en het Audit committee).
 • De hiërarchische aansturing van (in ieder geval) de afdelingen S&R, HFM en PIP.
 • In de rol van Chief Data Officer (CDO) verantwoordelijk voor (ontwikkeling en uitvoering van) de datastrategie van de NVWA; stuurt actief op de transformatie van de NVWA naar een informatie gestuurde en innovatieve toezichtsorganisatie.
 • In de rol van Chief Security Officer (CSO) verantwoordelijk voor de portefeuille Integrale Beveiliging; stuurt op compliance en ondersteunt de organisatie bij compliance-vraagstukken (op o.a. IB- en AVG-terrein), zowel in bewustwording als in instrumentatie.
 • Verantwoordelijk voor (het stelsel van) risico-, kwaliteits- en prestatiemanagement (A3) binnen de NVWA.
 • Verantwoordelijk voor het (verder) op orde brengen van de informatiehuishouding van de NVWA door o.a. digitalisering en professionalisering van de (documentaire) informatievoorziening, op basis van de Rijksbrede opdracht ‘Open op orde’ en het EZK/LNV programma ‘Transparantie in Informatie’.
 • Doorontwikkeling van de integrale dienstverlening (via het Service center) aan de NVWA-medewerkers en het stimuleren en het vergroten van de klantgerichtheid, met als centrale opdracht: het ontzorgen van de gebruiker.
 • Verantwoordelijk voor de huisvestingsportefeuille van de NVWA, en, in de rol van SPC (Single Point of Contact) naar het Rijksvastgoedbedrijf, tevens verantwoordelijk voor de ‘specialties’ van de departementen EZK en LNV.
 • Lid van het Beraad Bedrijfsvoering, deelname aan departementale en interdepartementale overleggen en deelname aan stuur- en begeleidingsgroepen binnen de NVWA als vertegenwoordiger vanuit de directie Interne organisatie.
 • Academisch werk- en denkniveau.
 • Sturen en leidinggeven indachtig de NVWA-visie op leiderschap.
 • Kennis en ervaring op het brede domein van bedrijfsvoering, bij voorkeur bij een grotere uitvoerings- of toezichtorganisatie.
 • Kennis en ervaring op het terrein van IV en ICT(inclusief governance), bij voorkeur bij een grotere uitvoerings- of toezichtorganisatie.
 • In staat om gezaghebbend te opereren in een grote en complexe organisatie.
 • Managementervaring in meerdere complexe omgevingen (organisatieonderdelen, departementen, binnen of buiten de Rijksoverheid).
 • Aantoonbare kennis van en ervaring met het begeleiden van veranderingen en vernieuwing binnen een complexe context.

Competeties:

 • Samenbindend leiderschap
 • Inspirerend/motiverend
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Netwerkvaardigheid
 • Veranderkracht
 • Organisatiegericht aansturen
 • Salaris­niveau schaal 15
 • Maand­salaris Min €5.810 Max. €8.163 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Waar kom je te werken?

De NVWA is een betrokken, sociale werkgever die actief is in een groot en maatschappelijk speelveld. Ons werk als toezichthouder staat in het centrum van de belangstelling. Media, politiek, bedrijfsleven en de Nederlandse burgers volgen ons werk kritisch. Bij de NVWA doe je werk met maatschappelijk belang, jouw werk heeft impact op de veiligheid van voedsel, producten, de gezondheid van planten en dieren en het dierenwelzijn in Nederland.

Wat bieden wij jou?

 • Een inwerkprogramma dat past bij jouw functie met begeleiding van ervaren collega’s.
 • Ruime opleidings- en/of coaching mogelijkheden voor jouw verdere professionele ontwikkeling.
 • Waar de functie het toelaat bieden we jou de ruimte om tijd- en plaats onafhankelijk te werken.
 • Er heerst een prettige werksfeer binnen de verschillende locaties en het hoofdkantoor is gevestigd op loopafstand van het Centraal Station in Utrecht.
 • Regelmatig leuke activiteiten met je collega’s, zoals de (inmiddels legendarische) pub-quiz!
 • Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.
 • De kennismaking en selectieprocedure bestaan uit minimaal twee gespreksrondes en een afrondend arbeidsvoorwaardengesprek.
 • Het inwinnen van referenties of een assessment kan onderdeel zijn van de selectieprocedure.
 • Collega's van binnen de Rijksoverheid met een vast dienstverband kunnen gedetacheerd c.q. overgenomen worden met behoud van de huidige contractvorm.
 • Heb je (nog) geen vast dienstverband als rijksambtenaar, dan start je met een tijdelijk dienstverband met uitzicht op vast.

Wat bieden wij jou nog meer:

 • Een prettige werkomgeving met goede faciliteiten op loopafstand van het centraal station.
 • Volop mogelijkheden om jezelf te blijven ontwikkelen en te specialiseren.
 • Wij vinden een goede balans tussen je professionele en privéleven belangrijk. Werktijden zijn, in onderling overleg, flexibel in te delen.
 • Word je aangenomen, dan behoort hybride werken tot de mogelijkheden; je werkt dan deels vanuit huis en deels op kantoor. Een goede thuiswerkplek vinden wij belangrijk. Wij bieden daarom een tegemoetkoming in de thuiswerkfaciliteiten en een thuiswerkvergoeding conform CAO Rijk.

Publiek leiderschap
Dit is een van de hogere leidinggevende functies binnen de Rijksoverheid en maakt daarom onderdeel uit van de Algemene Bestuursdienst (ABD). Als ABD'er ben je manager, leidinggevende en publiek leider. Dat maakt ABD-functies heel aantrekkelijk, maar het stelt ook de nodige eisen.
Lees voor meer informatie over de ABD en publiek leiderschap:

Na sluitingsdatum zijn de vacaturetekst en de gegevens van de vacaturehouder online niet meer zichtbaar. Om te voorkomen dat je deze moet opvragen, verzoeken wij je de vacaturetekst te downloaden en te bewaren.

Acquisitie op onze vacatures wordt niet in behandeling genomen.

Meer over de functiegroep Manager

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

De directie IO ondersteunt het primaire proces van de NVWA met dienstverlening die aansluit op de behoeften en verwachtingen van onze klanten. In de directie IO:

 • Wordt gewerkt aan betrouwbare IV en ICT voor de NVWA.
 • Zijn de financiële processen ondergebracht en wordt de control- en auditfunctie uitgeoefend.
 • Worden de NVWA collega’s gefaciliteerd met onder andere het leveren van beschermende kleding, het zorgen voor goede huisvesting en ICT-apparatuur.
 • Wordt gewerkt aan sturing, beheersing en ontwikkeling van de NVWA-organisatie.
 • Zetten we ons in voor een veilige en inspirerende werkomgeving en voor professionele ontwikkeling van onze NVWA collega’s.

De speerpunten waarop de directie IO zich de komende jaren op richt:

 • Werving en onboarding van nieuwe medewerkers. Mede in het licht van de extra financiële middelen van structureel 100 miljoen euro uit het Coalitieakkoord Rutte IV.
 • Herziening van het stelsel van Keuren en Toezicht.
 • Uitvoering van het IV/ICT-actieplan, waarmee de informatievoorziening en de informatiepositie van de NVWA op een structureel hoger niveau wordt gebracht.
 • Professionalisering en doorontwikkeling van de IV-keten en data-governance in nauwe samenwerking en afstemming met de business.
 • Uitvoering van het NVWA-deel van het EZK/LNV-brede programma Transparantie in Informatie.
 • Optimaliseren van de P&C-cyclus en de instrumenten die daarbij worden ingezet, in samenwerking en afstemming met de business.
 • De doorontwikkeling van een (virtuele en fysieke) frontoffice waarin Personeel & Organisatie (P&O), Huisvesting & Facilitair Management (HFM), Informatiemanagement (IM) en Financiën & Control (F&C) intensief samenwerken aan integrale dienstverlening die gericht is op het maximaal ondersteunen en ontzorgen van de gebruiker.

De directie IO bestaat uit negen onderdelen: Financiën en Control (F&C), Sturing & Risicobeheer (S&R), Personeel en Organisatie (P&O), Informatiemanagement (IM), Interne Auditdienst (IAD), Huisvesting en Facilitair Management (HFM), Project- en Interimmanagers Pool (PIP), de CIO office en het directiesecretariaat. Bij de directie IO zijn ruim 400 medewerkers werkzaam.

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)

We vinden het in Nederland heel normaal dat de producten die we gebruiken en alles wat wij eten veilig is. Dat dieren goed worden behandeld, ook als ze voor de slacht bestemd zijn. Groente en fruit willen we gedachteloos kunnen consumeren en ook andere producten zijn ‘natuurlijk’ in orde. We willen onbekommerd in de natuur kunnen wandelen en speelgoed voor onze kinderen kopen zonder achterdocht. Als consumenten vertrouwen we daar gewoon op, we nemen het als vanzelfsprekend.

Maar we vergeten soms dat bedrijven dagelijks hard werken aan die hoge standaard. Dat het voor ondernemers een hele toer is om aan alle geldende wet- en regelgeving te voldoen. We vergeten ook dat de overheid daarop toe ziet. Want veiligheid klinkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.

Wat is de NVWA?
De medewerkers van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) werken dagelijks hard om die standaard te behouden. In gesprek met ondernemers in de horeca, de slachterijen, de plantenteelt en met andere producenten ziet de NVWA toe op de voedsel- en productveiligheid, plantgezondheid en het welzijn van dieren, natuur en milieu. Met (inter)nationale wet- en regelgeving in de hand. We gaan uit van vertrouwen, maar tegen ondernemers die het niet zo nauw nemen, treden we stevig op. In het belang van de samenleving.

Wat doet de NVWA?
Het werkterrein van de NVWA is breed. Daarom kijken wij scherp waar de grootste risico’s zitten en waar toezicht het hardst nodig is. Zodat we consumenten en anderen tijdig kunnen informeren. Met inspecties, laboratorium- en opsporingsonderzoeken en communicatie stimuleren we ondernemers zich aan de regels te houden. Zij moeten hun zaken goed op orde hebben, zodat gezondheid, veiligheid en kwaliteit voor mens, dier en natuur voortdurend verzekerd is.
Om import en export mogelijk te maken, voeren we ook keuringen uit. Bedrijven die zich aan de wettelijke bepalingen houden, kunnen hun producten en dieren veilig in de handel brengen. Want met een goede naleving van de wetten en regels versterken zij zowel het vertrouwen in hun eigen producten, als de handelspositie van Nederland.

Waar staat de NVWA voor?
De NVWA staat voor de veiligheid van voedsel en consumentenproducten, dierenwelzijn en natuur. De Rijksoverheid streeft ernaar een werkgever te zijn waar iedere medewerker, ongeacht leeftijd, sekse, geaardheid, etnische afkomst en arbeidsbeperking voor wil werken. Werken aan maatschappelijke vraagstukken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever en innovatiever. Dat maakt het werk waardevol en uitdagend.

De NVWA is een agentschap van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en bestaat uit vier directies: Handhaven, Keuren, Strategie en Interne Organisatie.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Maarten Smorenburg, directeur Interne Organisatie NVWA (via Sylvia Gunn, managementondersteuner)

06-11169848 (secr.)

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Pieter Mooijman, MD consultant ABD

06-29636063

Solliciteren?

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Informatie adviseur

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 6 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Jurist procesvertegenwoordiging openbaarmaking & privacy

Nederlandse Voedsel-en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 2 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)

Ervaren HR-Adviseur

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA)
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 15 februari
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)