• Maasland  -  route
 • Bachelor - HBO
 • 38 uur
 • €4.545 - €6.237 (bruto)
 • ICT
 • Solliciteer voor 5 augustus 2024 Nog 14 dagen
 • Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
Kenmerk: 571608, Plaatsingsdatum: 11 juli 2024

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Wordt Platform Engineer

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.

Naast 48.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 21.000 burgers bij Defensie. Wil jij in je eigen vakgebied als burger bijdragen aan een professionele defensieorganisatie en daarmee aan vrede en veiligheid in binnen- en buitenland?

Wat ga je doen?
Als Platform Engineer neem je zelfstandig beslissingen over de engineering en ontwerpen van IT producten:

 • Bij de controle van Quality, Compliancy & Risk van IT;
 • Bij het uitvoeren van de Solution Architectuur en Solution Engineering van IT;
 • Bij het managen van de Service Integration.

Je beschikt over uitgebreide technische kennis en ervaring op het gebied van platformen die je inzet om technische keuzes tegen elkaar af te wegen. Hiermee zorg je dat de platform dienstverlening van Generieke Services voldoet aan de architectuur richtlijnen van Defensie en optimaal aansluit bij de wensen en eisen van de IT gebruikers van de platformen.

Als Platfrom Engineer ben je binnen Generieke Services (GES) verantwoordelijk voor:

 • De Systeem Architectuur van een product en voor het bijdragen aan een Globale Impact Analyse (GIA) binnen de Architectuur kaders;
 • De Systeem Architectuur binnen het Generieke Services domein met aandachtsgebied database management systemen (DBMS)
 • Het vertalen van de klantbehoefte en technische ontwikkelingen naar een technische oplossing;
 • Het bewaken van de overeenstemming van architectuur met de eisen van de organisatie;
 • Het bijdragen aan het vaststellen van de strategie voor de implementatie van ICT-technologie;
 • Het realiseren van besparingen.

Binnen Generieke Services werkt Defensie samen met Athena. Dit betekent dat je zowel met Defensie collega’s als met Athena collega’s gezamenlijk werkt aan het digitaal beschermen wat ons dierbaar is. Als gevolg van capaciteitsmanagement is het mogelijk dat je (tijdelijk) wordt ingezet in een ander domein voor de uitvoering van gelijksoortige werkzaamheden.

Er kan consignatiedienst worden opgedragen en kunnen werkzaamheden in het weekend worden opgedragen in het kader van onderhoudswerkzaamheden

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?
De werkzaamheden worden verricht binnen de afdeling Generieke Infrastructuur Services (GIS). GIS is een van de afdelingen van de entiteit IT-Infra die binnen het Joint Informatievoorziening Commando (JIVC) is opgericht.

Joint Informatievoorziening Commando (JIVC):
In een tijd van digitalisering is informatietechnologie (IT) voor Defensie van levensbelang en daardoor een absolute randvoorwaarde. De veiligheid en flexibiliteit van Defensiepersoneel in Nederland en in buitenlandse missiegebieden zijn hiervan afhankelijk. JIVC is hét IT-bedrijf van Defensie en zorgt ervoor dat iedereen bij Defensie effectief kan samenwerken (burgers en militairen). In Nederland maar ook op missie. 24 uur per dag, 7 dagen per week.

Afdeling GIS:
De afdeling Generiek Infrastructuur Services (GIS) levert een cruciale bijdrage aan de IT van Defensie. In de afdeling GIS leveren we technologische hoogwaardige diensten, vinden we goede relaties belangrijk en blijven we continu verbeteren. Dit doen we samen met de IT-infrastructuurpartner Athena.

De doelstellingen van de afdeling GIS zijn:

 • Het beheren van de vernieuwde IT-infrastructuur wat wordt uitgevoerd door gemengde teams. Deze gemengde teams bestaan uit medewerkers afkomstig van zowel Defensie als de IT-infrastructuurpartner waarbij het invullen van randvoorwaarden op het personele vlak nodig is voor het beheer van de IT-infrastructuur.
 • Het beheer te blijven uitvoeren wanneer de overeenkomst met de IT-Infrastructuur partner beëindigd wordt.
 • Daarnaast zal er nauwe samenwerking plaatsvinden met de overige onderdelen van de entiteit IT-Infra.

De afdeling GIS bestaat uit zeven productiesecties:

 • Datacenter Services (DCS);
 • IT Operations (IT OPS);
 • IT Security (IT SEC);
 • Connectivity (CON);
 • Moderne Werkplek Omgeving en Unified Communications (MWO & UC);
 • Generieke Services (GES);
 • ITIL Process Management.

Deze functie is onderdeel van de sectie Generieke Services (GES):
De sectie is verantwoordelijk voor het leveren van 24/7 platform diensten voor onze gebruikers.

Visie
Het Commando Materieel & IT (COMMIT) ondersteunt de transitie naar een informatiegestuurde en technologisch hoogwaardige krijgsmacht met het beste materieel en de beste IT. Ons COMMITment is groot om de cruciale rol te versterken als strategisch partner van de Commandant der Strijdkrachten, van de operationele onderdelen en van internationale partners. COMMIT vergroot de impact van de ondersteuning door een integrale en innovatieve aanpak van materieel- en IT-projecten, (wapen)systeemmanagement en ketenlogistiek.

Wij investeren in de kwaliteit van onze mensen en de flexibiliteit en diversiteit van het personeelsbestand. De belangrijkste capaciteiten van COMMIT zijn de kennis en ervaring van ons personeel. Om de krijgsmacht sneller te voorzien van materieel en IT zetten wij naast technologische innovatie in op proces- en sociale innovatie op het gebied van projectvoering, inkoop en afstoting van defensiematerieel en personele en logistieke ondersteuning.

Het uitvoeren van innovatieve projecten vraagt om meer samenwerking met het bedrijfsleven, kennisinstituten en andere overheidsorganisaties en maatschappelijke instanties. Onder de vlag van C-COMMIT als National Armaments Director (NAD) ontwikkelen en versterken wij ook de internationale samenwerking op het gebied van materieel en IT (NAVO, EU, multinationaal en bilateraal).

Missie
COMMIT levert de krijgsmacht het beste materieel en de beste IT.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 69.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit het Commando Materieel & IT (COMMIT), de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO)

Stel gerust je vraag

Meer informatie over deze vacature

Tabitha van der Maarel 06-51548412

Meer informatie over de sollicitatieprocedure

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.