Planner/werkvoorbereider schadeonderhoud

Ministerie van Defensie

 • Stand­plaats Amersfoort
 • Contractduur 2 jaar
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €1.963 - €2.810
 • Niveau MBO - 3
 • Vakgebied Techniek / productie
 • Reageren voor 15 juni
 • Vacaturenummer 540127
 • Plaatsingsdatum 20 mei 2020
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling

Functie­omschrijving

De werkzaamheden worden verricht binnen de Beheersorganisatie DVOW (Defensiebrede Vervanging Operationele Wielvoertuigen) van de staf van het MatlogCo (Materieellogistiek Commando). De Beheersorganisatie heeft tot doel de prestatiecontracten, welke i.h.k.v. DVOW worden gesloten tijdens de levensduur van de systemen, te managen.
De Beheersorganisatie bestaat uit een kern van vijf functionarissen en wordt daarnaast aangevuld met zgn “dedicated functionarissen”, die binnen de staf een functie vervullen bij een andere sectie.  

De kern van de Beheersorganisatie bestaat uit een Programmamanager in de rang van Luitenant kolonel, een Supplychainmanager (burger), een Operationsmanager in de rang van Majoor en twee Planners/werkvoorbereiders (burger).

De beheersorganisatie valt direct onder de Chef Staf van het MatlogCo en is door de diversiteit aan functionarissen verweven door met name de gehele staf van het MatlogCo.

Functionaris coordineert de schademeldingen en stuurt daar waar nodig een Technisch Controleur naar een civiele partner voor het beoordelen van de schade i.r.t. de geleverde offerte alvorens de schade hersteld gaat worden. Dit, omdat schades buiten de prestatiecontracten vallen en separaat gefactureerd worden. Daarnaast rapporteert functionaris aan de Programmamanager trends of opvallende afwijkingen in schademeldingen

Functionaris plant en bereidt de uit te voeren werkzaamheden
    voor op het gebied van schademeldingen, door:
    - het bestuderen van de schademelding;
    - het aanmaken van een loonbewerkingsorder in het bedrijfsvoeringsysteem;
    - het beoordelen van de aangeleverde offerte i.r.t. de gemelde schade;
    - het bezien of er een Technisch Controleur ingezet moet worden;
    - het afsluiten van de loonbewerkingsorder wanneer de schade is hersteld;
    - het controleren of de factuur in lijn is met de offerte en de daaraan gekoppelde 
      werkzaamheden om deze vervolgens betaalbaar te stellen;
    - het doen van voorstellen om het schadeproces beter in te richten.

 Voortgangscontrole van het primaire logistieke proces door:
    - het verzamelen en verwerken van de loonbewerkingsorder gegevens;
    - het nemen van maatregelen bij verstoringen of stagnaties;
    - het gereed melden van de herstelde schade;
    - het opslaan van de gegevens in het bedrijfsvoeringsysteem. 
 
 Functionaris is verantwoording verschuldigd aan Programmamanager  Beheersorganisatie DVOW en in voorkomende situatie aan de Supplychainmanager of de Operationsmanager over de uitvoeringen en resultaten van de werkzaamheden. 

Het geheel van werkopdrachten, vigerende richtlijnen, publicaties, procedures,   
handboeken en reglementen, zijn van belang voor de planning van het onderhoudsproces

Neemt beslissingen bij het stellen van prioriteiten in de planning van het schadeproces.

Functionaris initieert zelfstandig beslissingen tot inzet van Technisch Controleurs. 

Functie-eisen

 • Je hebt een mbo 3-diploma of gelijkwaardig niveau.
 • Je hebt kennis van het bedrijfsbesturingssysteem SAP.
 • Je staat ervoor open om aanvullende cursussen en opleidingen te volgen om nog beter te worden in je werk.
 • Je bent fysiek fit genoeg om de werkzaamheden te kunnen uitvoeren.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 6
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris is gebaseerd op een 38-urige werkweek.

 • Maand­salaris Min €1.963 Max. €2.810 (bruto)
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling met uitzicht op vaste aanstelling
 • Contract­duur 2 jaar
 • Minimaal aantal uren per week 38
 • Maximaal aantal uren per week 38

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris en vakantiegeld kun je rekenen op een eindejaarsuitkering van 8,33%. Defensie hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 75% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Bijzonderheden

Het kunnen overleggen van een Verklaring Omtrent het Gedrag is een voorwaarde voor de aanstelling.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Verspreid over ruim twintig locaties in Nederland werken de 564 medewerkers van de Materieellogistieke Compagnie aan de inzetbaarheid en beschikbaarheid van grondgebonden systemen voor het Commando Landstrijdkrachten. Ook zijn wij de organisatie die voertuigen en munitie beheert, opslaat, onderhoudt, uitgeeft en inneemt. Vanuit een aantal Defensiecomplexen vervullen wij de centrale distributiefunctie. Eenheden die onze systemen, voertuigen en munitie gebruiken kunnen bovendien rekenen op gevraagd en ongevraagd advies.

Materieellogistiek peloton 302
Jij gaat aan de slag bij een van onze materieellogistieke pelotons, namelijk peloton 302. De thuisbasis van jouw peloton is de Bernhardkazerne in Amersfoort. Daarnaast hebben we nevenvestigingen in Ermelo, Den Helder, Wassenaar, Stroe en Schaarsbergen en een aantal distributiecentra waar we alle goederen ontvangen en nog dezelfde dag uitgeven aan de eenheden.

Samen met je ongeveer 175 gemotiveerde en gekwalificeerde collega’s vorm je een onmisbare schakel in inzetbaarheid van de grondgebonden systemen van onze klanten. Je kunt rekenen op professioneel ingerichte processen en modern uitgeruste werklocaties. Wat jouw peloton nog meer bijzonder maakt? Het is verantwoordelijk voor het onderhoud aan en het beheer van de historische collectie van de Koninklijke Landmacht.

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 58.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Ministerie van Defensie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Luitenant-Kolonel N. van Gilst, Programma manager DVOW

06-13254155

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Kap van Berloo, P&O adviseur 300 Matlogcie

06-13165981

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Eerste monteur bouwmachines en voertuigen

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Vught
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 6
 • Reageren voor 1 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Stafmedewerker informatievoorziening en bedrijfsvoering

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 9 juni
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Senior Medewerker ILS

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht - Kromhoutkazerne
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 31 mei
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd