• Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Maand­salaris €3.902 - €5.368
 • Niveau Bachelor - HBO
 • Vakgebied ICT
 • Reageren voor 25 augustus Nog 13 dagen
 • Vacaturenummer 541404
 • Plaatsingsdatum 5 augustus 2022
 • Dienst­verband Vaste aanstelling

Functie­omschrijving

Werken bij het ministerie van Defensie maar niet als militair?

Word Planner bij Defensie!

Als je kiest voor een baan bij Defensie, dan kies je voor maatschappelijk relevant werk. Je draagt echt iets bij aan een veilig Nederland.
Naast 41.000 beroepsmilitairen werken er ook nog zo’n 20.000 burgers bij Defensie.

Wat ga je doen?

Als Planner ga je aan de slag met het coördineren, opstellen en bewaken van algemene projectenplanning en capaciteitsplanning voor het portfolio groot materieel van de directie projecten. Verder zal je je ook bezig houden met projectbeheersingstaken. Het gaat hier onder andere om risicomanagement, kwaliteitsmanagement, informatiemanagement, etc. Je voert deze integrale taken uit op project-, programma en/of portfolioniveau.

Onder je verantwoordelijkheden vallen:

 • Het voortdurend bewaken van de afgesproken doorlooptijden / afleverdata van de opdrachten;
 • Het nemen van maatregelen bij afwijkingen in de voor- en nacalculatie, tijdens de voortgang van het werk;
 • Het op tijd signaleren van knelpunten ten aanzien van en overschrijdingen van toegezegde deadlines en hier actief maatregelen voor treffen om dit te voorkomen;
 • Consequenties en gevolgen van vertragingen interpreteren om de juiste vervolg stappen te maken;
 • Periodiek portfolio- en projectrapportages samenstellen en bewaken van de rapportagetermijnen;
 • Projectmanager assisteren bij het vullen van PTB Tooling (Principal Toolbox);
 • Zorgdragen voor de (centrale) projectarchivering;
 • Daarnaast ondersteun je bij de uitvoering van bedrijfsvoering processen. Dit doe je bijvoorbeeld door het opstellen van procesbeschrijvingen en optimaliseren van verschillende processen, het bedenken en opstellen van sprekende rapportages over de voortgang van de projecten en programma's, of de inrichting van een projectmanagement bureau;
 • Communicatie naar bijvoorbeeld stakeholders voor als buiten DMO Projecten;
 • Coördinatie en controle van communicatie en correspondentie rondom het portfolio en/of projecten;
 • Zorgdragen voor de verbinding tussen capaciteitsmanagement DMO als Vraag en aanbod management;
 • Het actief bewaken en registreren van resourcemanagement van de projecten en programma's.

Als planner leg je verantwoording af aan de projectleider(s) betreffende de coördinatie van de hele projectplanning. Zij beoordelen je op de mate van bruikbaarheid. Hierbij is het van belang dat je rekening houd met de beleidslijnen, plannen en procedures zoals weergegeven in de Instructie Projectmanagement. In het geval van plannen in het portfolio grootmaterieel is/zijn de projectleider(s) het managementteam van de Directie Projecten.

In de veelzijdige functie planner sta je in met verschillende collega's in contact zoals:

 • Functionarissen op alle niveaus binnen de DMO (projectteam) over activiteiten en lopende acties van het project om deze af te stemmen;
 • De Document controller over de planning en op te leveren documenten om af te stemmen;
 • Met functionarissen buiten de DMO zoals de Bestuursstaf (BS), Directie Materiële Instandhouding (DMI), Commando Zeestrijdkrachten (CZSK).

De directie projecten zit op dit moment in een proeftuin vooruitlopend op een reorganisatie. Na de reorganisatie worden er ook taken toegevoegd in het kader van integrale projectbeheersing. Je vindt een deel van deze taken al eerder in deze tekst.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Waar ga je werken?

De Directie Projecten is een onderdeel van de Defensie Materieel Organisatie (DMO). De Directeur Projecten zit in de directie van de DMO en valt rechtstreeks onder de Directeur DMO.

Directie Projecten is verantwoordelijk voor de uitvoering van de projectmatige nieuwbouw, verwerving, modificatie en afstoting van wapensystemen. De projecten hebben een omvang variërend van €500.000 tot enkele miljarden euro. Binnen de directie werken ongeveer zeventig projectleiders die leiding geven aan multidisciplinaire teams. De projecten komen tot stand in een politieke omgeving, en in samenwerking met de operationele commando’s, de industrie, kennisinstituten en internationale partners.

Standplaats is Utrecht.

Defensie Materieel Organisatie

De DMO ondersteunt de verschillende krijgsmachtonderdelen bij de aan- en verkoop van materiaal, instandhouding, logistiek en IT-dienstverlening. Denk daarbij aan aanschaf en instandhouding van onderzeeboten, vliegtuigen en landvoertuigen, maar ook het aanleveren van brandstof, munitie en kleding.
Wil je meer weten over DMO? Bekijk de video van DMO hier: https://www.defensie.nl/organisatie/dmo.

Hoe leuk het werken bij Defensie ook is, wij vinden het ook belangrijk dat je dit met jouw privéleven kunt combineren. Diverse verlofregelingen (bijvoorbeeld 75% betaald ouderschapsverlof) en flexibele werktijden dragen bij aan een goede balans. En als dat niet genoeg is, dan is het ook nog mogelijk je werktijd (tijdelijk) enkele uren per week te verkorten en extra verlofuren en/of ADV-uren op te bouwen.

Defensie Materieel Organisatie

Ministerie van Defensie

Defensie zet zich in voor de belangen, welvaart en vrijheid van Nederland. We zijn dagelijks actief in binnen- en buitenland. Onze wereldwijde inzet versterkt de internationale samenwerking en zorgt ervoor dat mensen zich in vrijheid kunnen ontplooien. Nu en in de toekomst.

Bij het ministerie van Defensie werken ongeveer 61.000 mensen direct en indirect aan vrede en veiligheid. Het ministerie bestaat uit de Bestuursstaf (het departement), de Koninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht, de Koninklijke Luchtmacht, de Koninklijke Marechaussee, het Defensie Ondersteuningscommando (DOSCO) en de Defensie Materieel Organisatie (DMO).

Defensie is een van de grootste werkgevers van Nederland en vertoont overeenkomsten met een groot bedrijf. De operationele commando's (zee-, land- en luchtstrijdkrachten), de Marechaussee, het DOSCO en de DMO lijken op werkmaatschappijen.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Matthijs Zweers, P&O Adviseur

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider Cat3

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Projectleider Cat2

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats Utrecht
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 21 augustus
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Bureauhoofd bij de sectie Advies van het Kenniscentrum Wapensystemen en Munitie

Ministerie van Defensie
 • Stand­plaats 't Harde
 • Uren per week 38
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 22 augustus
 • Dienst­verband Vaste aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (eventueel met een proeftijd)