• Haarlem
 • WO bachelor
 • 32 - 36 uur
 • €4.609 - €6.385 (bruto)
 • Financieel / economisch
 • Solliciteer voor 23 juni 2024 Nog 4 dagen
 • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
Kenmerk: 401489, Plaatsingsdatum: 24 mei 2024

Haarlem heeft de ambitie om tot en met 2025 10.000 woningen toe te voegen, voornamelijk binnenstedelijk in zeven ontwikkelzones. Zandvoort heeft een ontwikkelopgave van 630 woningen. De gemeente probeert vanuit verschillende rollen de woningbouw vorm te geven, afhankelijk van grondposities en ontwikkelstrategie. Jij brengt financiële kennis en expertise van gebiedsontwikkeling mee en inzicht in de financiële belangen van betrokken partijen.

 • Binnen de projecten ben je de financiële rechterhand van de projectmanager en adviseer je over de financiële en programmatische voortgang van projecten. In eerste instantie ligt het zwaartepunt van de werkzaamheden op ontwikkelingen in Zandvoort.
 • Je bent onderdeel van één of meerdere multidisciplinaire projectteams en stelt vanuit jouw rol onder andere grondexploitatieberekeningen, exploitatieplannen, haalbaarheidsstudies, businesscases en risicoanalyses op.
 • Je bent betrokken bij onderhandelingen met marktpartijen en/of publieke partijen over anterieure overeenkomsten en gronduitgiftes. Je stelt, mede in samenspraak met gronduitgevers en projectmanagers, de financiële strategie en de contractvorming bij gebieds- en vastgoedontwikkelingen op. Je analyseert afwijkingen en adviseert en informeert opdrachtgevers.
 • Je hebt een actieve rol wat betreft de verantwoording over de gebiedsontwikkelingen, onder andere door middel van periodieke rapportages aan de directie, het college van B&W en de gemeenteraad.
 • Bij complexe(re) opgaven werk je samen met je collega planeconomen.
 • Je ontwikkelt mede de werkwijze en het instrumentarium van de planeconomen en je zorgt voor kennisontwikkeling en -deling binnen je vakgebied. Je staat je collega's met raad en daad bij en durft over de grenzen van je eigen vakgebied kijken.

Planeconomie maakt onderdeel uit van het team Strategie en Regionale Samenwerking. Dit team bestaat uit ongeveer 20 professionals die samen werken aan de strategische opgaven van beide gemeenten. Het team maakt onderdeel uit van de afdeling Programma en Gebiedsmanagement. Deze afdeling werkt in opdracht van bestuur en directie aan belangrijke en complexe opgaven voor de gemeente Haarlem en Zandvoort. Deze opgaven zijn vaak domein breed en afdeling overstijgend. Actuele programma's zijn bijvoorbeeld versnelling van de woningbouw, duurzaamheid, transformatie sociaal domein, hybride werken en nachtcultuur.

Contact

Voor meer informatie over deze vacature:

Kjell van den Berg

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Werving & Selectie

Solliciteren?

Gemeente Haarlem nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site en ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.