Plaatsvervangend sectiehoofd Financiën, gemeenten en provincies bij de Inspectie

Ministerie van Financiën

 • Stand­plaats Den Haag
 • Contractduur 1 jaar
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €5.126 - €7.493
 • Niveau Universitair Master
 • Vakgebied Fiscaal
 • Reageren voor 27 maart Nog 3 dagen
 • Vacaturenummer RB 23-07
 • Plaatsingsdatum 4 maart 2023
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Met beleidskeuzes zijn miljoenen of soms zelfs miljarden euro’s aan belastinggeld gemoeid. Hoe zorgen we dat burgers waar krijgen voor hun belastinggeld? De Inspectie der Rijksfinanciën (IRF) heeft de opgave om te adviseren bij de budgettaire besluitvorming. Het is aan de IRF de taak om nut en noodzaak van uitgavenvoorstellen te toetsen, alternatieven aan te dragen maar ook budgettaire dekking in beeld brengen. Zo kan de minister van Financiën effectief deelnemen aan het politieke overleg en kunnen we onze rol als hoeder van de schatkist en de begrotingsafspraken goed invullen.

Als plaatsvervangend hoofd vervul jij een sleutelrol binnen jouw sectie. Je vervangt het hoofd bij afwezigheid en bent aanspreekpunt voor alle medewerkers. Ook vertegenwoordig je Financiën in overleggen met andere departementen. Binnen én buiten het ministerie onderhoud je veel contacten op managementniveau. Daarnaast heb je zelf verschillende dossiers onder je hoede. Als dossierhouder volg je inhoudelijke en politieke ontwikkelingen op jouw beleidsterreinen op de voet en denk je na over doelen op de lange termijn en doelmatige beleidsalternatieven.

Je zult je bezighouden met allerlei dossiers op het terrein van de begroting van Financiën en de gemeente- en provinciefinanciën, waaronder de uitwerking van de plannen uit het coalitieakkoord voor een nieuwe financieringssystematiek voor gemeenten en provincies. De minister van Financiën en de staatssecretaris voor F&B zijn op basis van de Financiële-verhoudingswet samen met de minister van BZK verantwoordelijk voor de financiële verhoudingen tussen Rijk en gemeenten en provincies. Met het team ben je ook verantwoordelijk voor het begrotingstoezicht en de advisering over de onderwerpen van het ‘eigen’ ministerie van Financiën. Onder het ministerie van Financiën vallen zeer uiteenlopende organisatieonderdelen. Van de directie Financieringen, die staatsdeelnemingen als KLM of Gasunie beheert, tot één van de grootste uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid: de Belastingdienst.

Bij de IRF spelen de actualiteit en politiek een belangrijke rol. Dit geeft jouw werk bij de IRF een dynamisch karakter en vraagt ook de nodige flexibiliteit. Je leidt samen met het sectiehoofd een team van ongeveer 8 dat bestaat uit veelal jonge en ambitieuze medewerkers die je stimuleert in hun ontwikkeling. Daarnaast ben je medeverantwoordelijk voor het goed functioneren van het team als geheel.

Je gaat als plaatsvervangend hoofd bij de sectie Financiën, gemeenten en provincies aan de slag, maar van de plaatsvervangend hoofden wordt verwacht dat ze flexibel inzetbaar zijn afhankelijk van de politieke actualiteit. Mochten de omstandigheden daarom vragen kun je ook dan ook ingezet worden op andere dossiers.

 • Je hebt een financieel-economische achtergrond met wo werk- en denkniveau
 • Je bent analytisch sterk en je hebt ervaring met het begrotingsproces en budgettaire besluitvorming
 • Je bent in staat op te treden als aanspreekpunt richting het departement of departementen waarvoor jij vanuit Financiën verantwoordelijk bent
 • Je weet werknemers te motiveren en inspireren en verbind medewerkers. Daarnaast weet je het team te stimuleren in hun ontwikkeling en houdt daarbij de balans tussen resultaat en teamgevoel goed in het oog
 • Je weet anderen te overtuigen en durft standpunten in te nemen. Daarbij weet je effectief met tegenstelde belangen en weerstand om te gaan
 • Je kunt snel schakelen en je hebt een creatieve en nieuwsgierige instelling, gericht op het vinden van oplossingen voor complexe maatschappelijke problemen.
 • Salaris­niveau schaal 14
 • Maand­salaris Min €5.126 Max. €7.493 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd
 • Contract­duur 1 jaar
 • Maximaal aantal uren per week 36

Naast het salaris ontvang je een Individueel Keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je bruto jaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaal vriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je OV-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

We willen dat iedereen zich thuis voelt bij het ministerie van Financiën en zichzelf volledig kan ontwikkelen. Want samen werken aan een financieel gezond Nederland is waar we voor staan. Dit doen we vanuit verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten, omdat we geloven dat dit onze denkkracht vergroot. Iedereen is welkom ongeacht culturele achtergrond, leeftijd, arbeidsvermogen, gender of seksuele voorkeur. Met jouw unieke bijdrage spelen we beter in op de behoeften uit onze samenleving.

 • Draag jij graag bij aan een financieel gezond Nederland? Je bent van harte welkom. Solliciteren kan door je cv en motivatie in te sturen. Maar we staan ook open voor andere vormen, zoals een video- (met bijgevoegd je cv) of presentatie-sollicitatie (in PowerPoint). In het laatste geval plak je de link van je sollicitatie in een pdf- of word-bestand. Zo kunnen we je sollicitatie goed verwerken.
 • De eerste ronde sollicitatiegesprekken staat naar verwachting gepland in de laatste week van maart of de eerste week april.
 • De inschaling voor deze functie vindt plaats op basis van kennis en ervaring. Dit betekent dat er ook sprake kan zijn van een aanloopschaal.
 • De keuze voor een nieuwe baan kan in deze tijd best spannend zijn. We richten jouw overstap daarom zo persoonlijk mogelijk in. Heb je nog vragen over de vacature of het selectieproces? Neem dan vooral contact met ons op. We helpen je graag in je overweging.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal (DG) van de Rijksbegroting van het ministerie van Financiën werkt aan een solide Rijksbegroting, organiseert het begrotings- en verantwoordingsproces van het Rijk en stelt de rijksbegroting en budgettaire nota’s op, zoals de Miljoenennota. Het DG Rijksbegroting houdt toezicht op de doelmatigheid en is belast met de beheersing van de collectieve uitgaven.
DG Rijksbegroting bestaat uit twee directies:

 • Begrotingszaken: coördineert het opstellen van de rijksbegroting, is de organisator en kadersteller van het begrotings- en verantwoordingsproces en zorgt ervoor dat de kennis van medewerkers binnen de financiële functie van het Rijk up-to-date is via de Rijksacademie voor Financiën, Economie en Bedrijfsvoering.
 • Inspectie der Rijksfinanciën: de Inspectie houdt de vinger aan de pols bij de verschillende departementen en bewaakt en beoordeelt op die manier uitgaven(voorstellen).

De Inspectie der Rijksfinanciën
De inspecteurs van Financiën zijn de ogen en oren van de minister van Financiën. Als IRF adviseren we de minister over de uitgaven op de Rijksbegroting, de sociale zekerheid en de zorgsector. We spelen een sleutelrol bij de voorbereiding van alle budgettaire vraagstukken, en de budgettaire nota's zoals de Voorjaarsnota en de Miljoenennota. Ook nemen we een groot deel van de advisering van de onderwerpen van de ministerraad voor onze rekening. Vanuit onze invalshoek staan budgettaire beheersbaarheid en economische doelmatigheid centraal; het bewaken daarvan is de verantwoordelijkheid van de IRF zowel richting departementen als intern in de samenwerking met andere directies.
De IRF bestaat uit elf secties die elk één of meerdere departementen onder hun hoede hebben en die met elkaar de hele collectieve sector bestrijken. Ook heeft de IRF twee (staf)bureaus die de horizontale onderwerpen behandelen en het begrotingsproces coördineren. Werken bij de IRF betekent dat je met veel actuele onderwerpen in aanraking komt, en het brengt veel (interdepartementale) contacten met zich mee. In de directie vind je een open en collegiale sfeer, waarbij coaching en samenwerking hoog in het vaandel staan.

Ministerie van Financiën

Samen werken aan een financieel gezond Nederland
Het werk van het ministerie van Financiën gaat over meer dan cijfers en geld alleen. Het gaat over mensen zoals jij en ik. Mensen met verwachtingen, zorgen, vragen, dromen en plannen. We rekenen bijvoorbeeld allemaal op financiering voor goede zorg en goed onderwijs. Op duidelijkheid over belastingtarieven en op betrouwbare banken en verzekeraars, in Nederland en daarbuiten. En we rekenen allemaal op duidelijkheid over exportregels en wat we wel en niet mee mogen nemen vanuit de vakantiebestemming.

Het ministerie van Financiën luistert naar wat er speelt in de samenleving van vandaag en heeft aandacht voor hoe Nederlanders hun toekomst zien. Met die kennis en inzichten leggen we samen met andere ministeries en binnen ons internationale netwerk de juiste verbindingen en brengen we Nederland verder. We zorgen ervoor dat Nederland en onze economie klaar zijn voor de steeds sneller veranderende wereld van morgen. Op alle fronten. Dat gaat niet vanzelf. En natuurlijk is daar ook geld voor nodig. Dat geld brengen burgers en bedrijven via belastingen bijeen, en verdeelt de overheid over zaken die we als samenleving belangrijk vinden. Daarvoor moeten er keuzes worden gemaakt en worden ingegrepen als dat nodig is. Om ons land financieel gezond te houden, moet onze economie namelijk in balans blijven en tegelijk ook ruimte krijgen om te groeien.

Samen zorgen we ervoor dat er in Nederland kansen zijn voor welvaart en groei voor iedereen, vandaag, morgen en daarna. Samen werken we aan een financieel gezond Nederland.

Onze kernwaarden: integer, deskundig, duidelijk, durf en samenwerken zijn leidend voor ons gedrag en geven ons een gezamenlijke taal, waarmee we onderling bespreekbaar maken wat we doen en hoe we dat doen.

Lees meer over het ministerie van Financiën: https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-financien/organisatie

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Solliciteren?

Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectleider programma Toekomst Financiële Administratie

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 36
 • Salaris­niveau schaal 13
 • Reageren voor 5 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Adviseur staatsdeelnemingen

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12,schaal 13
 • Reageren voor 6 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd

(Senior) Beleidsadviseur Internationaal Monetair Fonds

Ministerie van Financiën
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11,schaal 12
 • Reageren voor 10 april
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd