Plaatsvervangend programmamanager Energietransitie

Provincie Noord-Holland

 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Maand­salaris €4.297 - €6.138
 • Reageren voor 2 april Nog 4 dagen
 • Vacaturenummer BEL-IOT-2313-5
 • Plaatsingsdatum 12 maart 2020

Functie­omschrijving

Jouw eerste klus is om als plaatsvervangend manager energietransitie aan de slag te gaan. Jij bent de eerste vervanger van de programmamanager. Op dit moment wordt gedacht aan de volgende werkzaamheden, maar deze kunnen in overleg nog worden aangepast:

 • Je organiseert het teamoverleg.
 • Je houdt het overzicht over de besteding van de financiën, zorgt voor de aanlevering voor de P&C cyclus, spreekt de mensen aan op besteding en zorgvuldige aanbesteding/opdrachtverlening.
 • Je bent het aanspreekpunt voor de beantwoording van vragen van GS en PS. De beantwoording pak je op samen met het programmateam. Je bent aanwezig op de wekelijkse stafvergaderingen.
 • Je denkt mee over lange termijn strategieën voor de energietransitie en over beïnvloeding van rijk en regio bij het behalen van de doelstellen en pakt richting team de uitvoering op.
 • Je hebt ook je eigen inhoudelijke dossiers: welke dat zijn wordt in overleg met het programmateam bepaald.

Functie-eisen

 • Je hebt academisch werk- en denkniveau.
 • Je hebt minimaal tien jaar ervaring opgedaan in verschillende beleidsvelden; hierdoor ben je een generalist.
 • Je hebt ervaring in werken op strategisch niveau en voor bestuurders en je weet op dat niveau goed te adviseren.
 • Je hebt kennis van en ervaring in programmamanagement en wilt daarin groeien.
 • Je bent een teamplayer.
 • Je hebt ervaring met het overbruggen van belangenverschillen en bindt partijen.
 • Je interesseert je voor de opgave Energietransitie en ziet kansen om deze opgaven tot ontwikkeling te brengen.
 • Je werkt resultaatgericht; je hebt een focus op het behalen van de gemaakte afspraken.

Arbeids­voorwaarden

 • Maand­salaris Min €4.297 Max. €6.138 (bruto)
 • Minimaal aantal uren per week 36
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Wij bieden goede secundaire arbeidsvoorwaarden zoals een Individuele Keuze Budget van circa 22% van je bruto jaarsalaris. Je beschikt zelf over dit budget en kunt keuzes maken op gebied van verlofuren en geld. Je bepaalt zelf wanneer je welk deel ervan laat uitbetalen, bovenop je maandelijkse salaris. Verder krijg je alle ruimte om je talent verder te ontwikkelen.

Bijzonderheden

Bij indiensttreding vragen wij om een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG). Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. De sluitingsdatum van de vacature is 2 april 2020.

Meer over jouw toekomstige afdeling

Energietransitie is de belangrijkste opgave met een omvang die moeilijk met iets anders te vergelijken is. De ambitie van het Klimaatakkoord is om 95% CO2 reductie te realiseren in 2050 (49% CO2 reductie in 2030). Energietransitie is een complexe opgave die bijna ieder domein raakt; zoals wonen, ruimtelijke ordening, infrastructuur, mobiliteit, economie en onderwijs. Steden en landelijk gebied zullen veranderen. Een goede ruimtelijke ordening van de energietransitie is cruciaal. De transitie moet worden vormgegeven op een goede manier: in balans met andere belangen, rekening houdend met de kwaliteit van de leefomgeving en met draagvlak. Ook moet er voldoende ruimte gevonden worden voor de transitie en moet deze met andere opgaven gecombineerd worden. Dit vereist een gebied specifieke aanpak, samen met alle betrokkenen.

 

Het programma Energietransitie zorgt ervoor dat we als provincie Noord-Holland onze bijdrage aan de nationale doelen leveren. En we doen dat op de wijze die ons het beste past, zodat we er als provincie het meeste profijt van hebben op ruimtelijk, economisch, en maatschappelijk gebied. Het gaat erom de kansen te benutten en de nadelige effecten te voorkomen.

 

2030 is al over tien jaar en grote investeringsbeslissingen en ingrijpende herzieningen van het ruimtelijk beleid vergen een lange voorbereidingstijd, vaak wel tot tien jaar. Dit betekent dat de huidige bestuursperiode in het teken staat van  het maken van de start met het realiseren van de transitie, samen met externe partijen. Niets doen is geen optie.

Wil jij samen met collega’s bouwen aan de toekomst van ruim 2,5 miljoen Noord-Hollanders?
Bij de provincie Noord-Holland werk je onder andere aan technologische innovaties, slimme infrastructuur, energietransitie en natuurontwikkeling. Zo lever je een belangrijke bijdrage aan de samenleving!

 

Bij de provincie werk je bovendien aan jouw éigen toekomst. Je krijgt de ruimte voor het ontwikkelen van jouw talenten, ambities en persoonlijke groei.
Net als de provincie ben je voortdurend in beweging en maken we samen het verschil.

 

Je komt als plaatsvervangend programmamanager energietransitie te werken bij de sector Integrale Opgaven en Transities (IOT) van de directie Beleid. De directie Beleid is verantwoordelijk voor alle beleidsontwikkeling bij de provincie. Van economie en cultuur tot en met infrastructuur en grondbeleid. De directie werkt integraal en veelal project- en programmamatig om tot een goede belangenafweging en goed advies van het College van Gedeputeerde Staten (GS) te komen. De cultuur en werkwijze is opgavegericht, innovatief, neemt risico en is oplossingsgericht. De medewerkers van Beleid kenmerken zich door een flexibele instelling en zijn op diverse vakgebieden inzetbaar.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

John Arkes, sectormanager Integrale Opgaven en Transities

06-21112627

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Servicedesk Info Personeel

023-5145606

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Provincie Noord-Holland nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Beleidsadviseur Mobiliteit

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36

Planoloog Ruimtelijke Ontwikkeling

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 32-36
 • Reageren voor 7 april

Senior jurist aanbestedingsrecht

Provincie Noord-Holland
 • Stand­plaats Haarlem
 • Uren per week 36
 • Reageren voor 7 april