Plaatsvervangend manager Werkloosheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32 - 36
 • Maand­salaris €4.797 - €7.046
 • Niveau Master/doctoraal
 • Vakgebied Financieel / economisch, Juridisch, Sociaal / maatschappelijk / welzijn
 • Reageren voor 28 oktober Nog 2 dagen
 • Vacaturenummer 39/20-03
 • Plaatsingsdatum 14 oktober 2020
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Functie­omschrijving

Bijdragen aan een beter beleid, een soepele uitvoering én professionalisering van het eigen team? Als plaatsvervangend hoofd afdeling Werkloosheid doe jij het allemaal. Samen met je collega’s van de afdeling Werkloosheid (directie Werknemersregelingen) in Den Haag werk je in het hart van de sociale zekerheid aan de meest uiteenlopende vraagstukken.

In dit boeiende werkveld werk je mee aan de beleidsontwikkeling rondom het thema werkloosheid, de uitvoering van het beleid door UWV en de ontwikkeling van de afdeling. Het beleid is gericht op het voorkomen van werkloosheid, het bieden van een vangnet bij werkloosheid (WW) en — parallel daaraan — zorgen dat mensen snel weer een baan vinden. Hoe krijgen we mensen weer zo snel mogelijk aan het werk of naar ander werk? Is het vangnet/de springplank van de WW aan onderhoud toe? Hoe komt de toekomstige dienstverlening voor werkzoekenden eruit te zien? Hoe stellen we UWV in staat het werk zo goed mogelijk te doen? Welke richting kiest een nieuw kabinet bij deze vragen? Allemaal zaken waar we ons binnen de afdeling mee bezighouden en die met de covid-19-crisis nog interessanter en relevanter zijn geworden.

Als plaatsvervangend afdelingshoofd heb je duidelijke, eigen verantwoordelijkheden en taken. Je coördineert een of meerdere werkterreinen en hebt je eigen dossiers. Welke specifieke dossiers dat zijn en wat je takenpakket precies omvat, stellen we in overleg vast. Wat jouw functie bijzonder maakt, is dat deze niet uitsluitend gericht is op inhoud. Je stuurt mensen aan in hun ontwikkeling (p-taken) en bent een goede en betrokken coach voor medewerkers, met oog voor diversiteit binnen het team. Daarnaast ben je een waardevolle sparringpartner voor het afdelingshoofd. Natuurlijk op inhoud, maar zeker ook als het gaat over het dagelijkse reilen en zeilen van de afdeling. Ook denk en werk je actief mee aan de verdere visieontwikkeling van de afdeling. Als plaatsvervanger is het vanzelfsprekend dat je het afdelingshoofd kunt vervangen op alle taken van de afdeling.

Werken bij de directie Werknemersregelingen is altijd teamwork. De afdeling heeft een centrale positie in de sociale zekerheid met veel contacten binnen en buiten het departement. Jij begeeft je dan ook gemakkelijk in het interne netwerk van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW). Net zo soepel schakel je met externe partijen, zoals sociale partners en andere spelers op de arbeidsmarkt. Er is veel ruimte om je continu te ontwikkelen. Wat wij belangrijk vinden is dat je een fijne collega bent met een gezonde dosis zelfreflectie. Iemand die zelfstandig aan het werk gaat, maar ook kan sparren met collega’s en in teamverband kan werken. En houd je van ontspanning naast je harde werk? Dan ben je, zodra we weer mogen, van harte welkom aan de voetbal- of huiskamertafel van de directie Werknemersregelingen.

Functie-eisen

 • Je hebt ervaring met het aansturen en coachen van medewerkers en hebt oog voor de sociale aspecten en samenhang op de afdeling.
 • Je hebt je bewezen in het trekken van zware en complexe dossiers, je houdt daarbij het overzicht, bewaart de rust en durft knopen door te hakken.
 • Je hebt affiniteit met de uitvoering van beleid, doorziet de complexiteit daarvan en bent een samenwerkingsgerichte partner voor UWV.
 • Je hebt bij voorkeur kennis van de socialezekerheidsregelingen.
 • Je kunt goed samenwerken, bent doel- en resultaatgericht met de nodige flexibiliteit en schakelt gemakkelijk tussen verschillende dossiers en vraagstukken.
 • Je denkt in oplossingen en beschikt over overtuigingskracht.

Arbeids­voorwaarden

 • Salaris­niveau schaal 14
 • Salaris­omschrijving

  Het salaris bedraagt, afhankelijk van opleiding en ervaring, maximaal € 7046,- bruto per maand op basis van een 36-urige werkweek, volgens schaal 14 van de CAO Rijk.

 • Maand­salaris Min €4.797 Max. €7.046 (bruto)
 • Dienst­verband Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
 • Minimaal aantal uren per week 32
 • Maximaal aantal uren per week 36

Overige arbeids­voorwaarden

Naast het salaris ontvang je een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld (16,37% van je brutojaarsalaris) en tijd. Met het IKB maak jij de keuzes die bij jou passen en kun je een deel van je arbeidsvoorwaarden zelf samenstellen. Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om een deel van je maandinkomen te laten uitbetalen wanneer jij dat wenst. Ook kun je dit budget omzetten in verlof en andersom of besteden aan fiscaalvriendelijke doelen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer verschillende studiefaciliteiten, bedrijfsfitness, volledige vergoeding van je ov-reiskosten woon-werkverkeer en gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof.

Bijzonderheden

 • Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) houdt van diversiteit. Verschillende perspectieven, achtergronden en inzichten vergroten de denkkracht en handelingsperspectieven van SZW waardoor we optimaal aansluiten bij de behoeften uit de samenleving. Het maakt niet uit waar je bent geboren, waar je in gelooft, hoe oud je bent en van wie je houdt. We zijn vooral nieuwsgierig naar jouw drive naar maatschappelijk effect.
 • Je bent niet verplicht om je geboortedatum en geslacht in je cv en sollicitatieformulier te vermelden.
 • Van-Werk-Naar-Werk-kandidaten kunnen tijdelijk hun sollicitatie per e-mail indienen via HRMwerving@minszw.nl. Andere sollicitanten kunnen solliciteren met behulp van het sollicitatieformulier via de sollicitatiebutton onderaan deze vacature.

Meer over de functiegroep Coordinerend Beleidsmedewerker

Door het Functiegebouw Rijk worden medewerkers en leidinggevenden geholpen bij het maken van resultaat- en ontwikkelafspraken in functioneringsgesprekken en krijgt men inzicht in de loopbaanmogelijkheden binnen de Rijksoverheid.

Meer informatie op Functiegebouw Rijksoverheid

Meer over jouw toekomstige afdeling

Het directoraat-generaal Sociale Zekerheid en Integratie werkt in partnerschap met gemeenten, uitvoeringsorganisaties en andere maatschappelijke organisaties aan activering naar arbeid en inkomensbescherming voor mensen die (tijdelijk) niet zelf in hun onderhoud kunnen voorzien. Denk aan WW, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, bijstandsverstrekking en AOW. Daarnaast werken we aan een sociaal stabiele samenleving.

Directie Werknemersregelingen
De directie Werknemersregelingen (WR) maakt zich sterk voor een beter beleid en een betere uitvoering van de sociale regelingen. Als plaatsvervangend hoofd draag je vanuit jouw expertise en ervaring bij aan werk en bestaanszekerheid voor iedereen. Onderwerpen die tot het werkgebied van de directie WR behoren, zijn ziekte en arbeidsongeschiktheid, Werkloosheidswet, opdrachtgeverschap UWV, Wet banenafspraak en quotum arbeidsbeperkten, Wajong, aanpak oudere werklozen, grensoverschrijdende aspecten socialezekerheidsregelingen, European Globalisation Adjustment Fund en Caribisch Nederland.

Afdeling Werkloosheid
De afdeling Werkloosheid richt zich op het beleid rondom het voorkomen van werkloosheid, het bieden van een vangnet als men toch werkloos wordt (WW) en parallel daaraan zorgen dat mensen zo snel mogelijk weer een baan vinden. Onderwerpen waar we aan werken zijn onder andere de rechten en plichten bij werkloosheid, de dienstverlening die UWV biedt aan WW’ers, scholing voor werkzoekenden, betere dienstverlening aan werkgevers en de financiering van de WW. Uiteraard staat veel van ons werk nu in het teken van de impact van de covid-19-crisis. Op de afdeling werk je samen met ongeveer vijftien mensen. Typerend voor ons team? Een collegiale en informele sfeer en waar hard gewerkt wordt. En voor de nodige ontspanning spelen we zo nu en dan een potje tafelvoetbal.

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt aan eerlijk, gezond en veilig werk in Nederland. Iedereen moet de kans krijgen om mee te doen en zich te ontwikkelen, zodat je zelf kunt bijdragen aan je eigen toekomst. Als het tegenzit zorgen we voor een vangnet, en als je met pensioen gaat voor een inkomen. Dat kan alleen in een land waar mensen er voor elkaar zijn.

Wij willen beleid maken dat voor iedereen werkt. We luisteren naar wat er speelt in de samenleving; werken nauw samen met partners, en spelen in op nieuwe ontwikkelingen, nationaal en internationaal. We buigen ons over vragen die niet bepaald tot de gemakkelijkste behoren. Over het sociaal beleid, de toekomst van de verzorgingsstaat en de betaalbaarheid van de oudedagsvoorziening. Maar ook over de vergrijzingsproblematiek en de veiligheid op de werkplek.

We stimuleren de naleving van regels en als er misstanden zijn, treden we op. Het ministerie geeft als werkgever het goede voorbeeld.

Contactpersonen

Voor meer informatie over deze vacature:

Voor meer informatie over de sollicitatieprocedure:

Wervingspool SZW (voor technische ondersteuning)

06 118 36 912

Solliciteren?

Digitaal solliciteren

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid nodigt je uit op hun site te solliciteren. Via onderstaande knop verlaat je deze site ga je direct naar het sollicitatieformulier. Het Rijk hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons effectiever, innovatiever en het werk leuker. Eenieder wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Relevante vacatures

Projectsecretaris NOW-team

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag (thuiswerken zolang COVID-19 duurt)
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 10
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

(Senior) beleidsmedewerker misbruik en oneigenlijk gebruik NOW

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag ( thuiswerken zolang COVID-19 duurt)
 • Uren per week 24-36
 • Salaris­niveau schaal 12
 • Reageren voor 5 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Beleidsmedewerker / financieel adviseur sociale zekerheid

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 • Stand­plaats Den Haag
 • Uren per week 32-36
 • Salaris­niveau schaal 11
 • Reageren voor 7 november
 • Dienst­verband Tijdelijke aanstelling / Arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met uitzicht op onbepaalde tijd